Kuparin kurssi  484 €/100 kg info.automaatio@lappgroup.com

Viestimuuntimien sovellusesimerkkejä

PR electronics -tuotteiden käytännön sovelluksia eri teollisuudenaloilla ja erilaisissa piireissä on havainnollistettu esimerkein alla.

Kaikkien mainittujen tuotteiden datalehdet löydät sivultamme PR-esitteet »


Asiakkaiden omia kertomuksia onnistuneista ongelmanratkaisuista PR-tuotteilla: Asiakasesimerkit »

Esimerkkejä eri teollisuudenaloille soveltuvista PR-tuotteista on mainittu sivuilla: Teollisuudenalat »

Esitteiksi koottuja esimerkkitoteutuksia eri teollisuudenaloille: Teollisuusesitteet »


Energiantuotannon viestimuunnokset

Energiasektorin eri voimalatyyppien ratkaisuihin soveltuvat PR-tuotteet on listattu omalle sivulleen Energiantuotannon viestimuunnokset »


Höyrykeittimen redundanttinen lämpötilanmittaus

Ohjelmoitavan viestilaskimen PRetrans 5115 asettelu on seuraava:

Lähtö 1 toiminta: Redundanssi
(Tulo 1 >>> Tulo 2);
Lähtö 2 toiminta: Vähennyslasku
(Tulo 1 * K1 – Tulo 2 * K2 + K4);
K1 = 1; K2 = 1; K4 = 0; Lähtö: Kiinteä, 4 mA
Anturivikatoiminto: Määrittele, 23 mA
Detect: Vika Tulossa 1 tai Tulossa 2

Näillä asetuksilla prosessi jatkuu toisen anturin vikaantuessa ja vikaantumisesta saadaan tieto toisen lähdön kautta.


Höyryventtiilin asentotieto paperitehtaassa


Jätteenpolton ilmansyötön optimointi

Ohjelmoitavan viestilaskimen PRetrans 5115 asettelu ylläolevassa esimerkissä on seuraava:

Lähtö 1 toiminta: Tulo 2;
Lähtö 2 toiminta: Kertolasku
((Tulo 1 + K1) * (Tulo 2 + K2) * K3 + K4);
K1 = 1,5; K2 = 0; K3 = 0,5; K4 = 0.


Kattilan käynnistyksen lämpötilamittaus

Ohjelmoitavaan viestilaskimeen PRetrans 5115 asetellaan seuraavat laskentaparametrit:

Lähtö 1 toiminta: Tulo 1;
Lähtö 2 toiminta: Yhteenlasku
(Tulo 1 × K1 + Tulo 2 × K2 + K4);
K1 = 6,6666 ( = suhde 1000 °C / 150 °C);
K2 = 0 ( = Tulo 2 ei käytössä);
K4 = 0 ( = Lähdön 2 offset ei käytössä).

Lähtöön 1 saadaan samalta anturilta toiminta-aikainen mA-viesti alueelta 0...1000 °C,
ja Lähtöön 2 samalta anturilta käynnistysaikana kiinnostava tarkennettu mA-viesti alueelta 0…150 °C.


Kaukolämpöveden keskiarvomittaus

Kahdella ohjelmoitavalla vahvistimella PRetrans 5114 muodostetaan kolmen Pt100-anturin lämpötilan keskiarvo. Viestit tuloihin voidaan tuoda niin lähettimiltä kuin suoraan antureiltakin. Jokainen anturi voidaan liittää kaapelivastuksen kompensoivalla nelijohdinkytkennällä. Esimerkkikytkentä: 5114 keskiarvokytkenta (pdf).


Kuljetinhihnan on/off-säätö, Ex-tila 0


Lämpötilamittauksen HART-diagnostiikka Ex-tilasta


Lämpötilanmittaus öljynjalostamossa


Lämpötilasignaalin erotus meijerissä


Propo-venttiilien ohjausviesti


Pyörintänopeuden valvonta, Ex-tila 0


Radioyhteyden valvonta


Tiedonsiirtoradion tehonsyöttö


Tilavuuden mittaus paine-erolla

Ohjelmoitavan viestilaskimen PRetrans 5115 asettelu ylläolevassa esimerkissä on seuraava:

Lähtö 1 toiminta: Tulo 1;
Lähtö 2 toiminta: vähennyslasku;
(Tulo 2 × K2 – Tulo 1 × K1 + K4);
K1 = 1; K2 = 1; K4 = 0.


Tuotantolinjan nopeusohjeen kahdennus


Tuulivoimalan siiven lämpötilamittaus


Varastotankin lämpötilamittaus


Virtausmittaus pulssiviestistä