Viestimuuntimien sovellusesimerkkejä

PR electronics -tuotteiden käytännön sovelluksia eri teollisuudenaloilla ja erilaisissa piireissä on havainnollistettu esimerkein alla.

Kaikkien mainittujen tuotteiden datalehdet löydät sivultamme PR-esitteet »


Asiakkaiden omia kertomuksia onnistuneista ongelmanratkaisuista PR-tuotteilla: Asiakasesimerkit »

Esimerkkejä eri teollisuudenaloille soveltuvista PR-tuotteista on mainittu sivuilla: Teollisuudenalat »

Esitteiksi koottuja esimerkkitoteutuksia eri teollisuudenaloille: Teollisuusesitteet »

Harvinaisempien sovellusten kytkentäesimerkkejä: Sovellukset »


Energiantuotannon viestimuunnokset

Energiasektorin eri voimalatyyppien ratkaisuihin soveltuvat PR-tuotteet on listattu omalle sivulleen Energiantuotannon viestimuunnokset »


Höyrykeittimen redundanttinen lämpötilanmittaus

Ohjelmoitavan viestilaskimen PRetrans 5115 asettelu on seuraava:

Lähtö 1 toiminta: Redundanssi
(Tulo 1 >>> Tulo 2);
Lähtö 2 toiminta: Vähennyslasku
(Tulo 1 * K1 – Tulo 2 * K2 + K4);
K1 = 1; K2 = 1; K4 = 0; Lähtö: Kiinteä, 4 mA
Anturivikatoiminto: Määrittele, 23 mA
Detect: Vika Tulossa 1 tai Tulossa 2

Näillä asetuksilla prosessi jatkuu toisen anturin vikaantuessa ja vikaantumisesta saadaan tieto toisen lähdön kautta.


Höyryventtiilin asentotieto paperitehtaassa


Jätteenpolton ilmansyötön optimointi

Ohjelmoitavan viestilaskimen PRetrans 5115 asettelu ylläolevassa esimerkissä on seuraava:

Lähtö 1 toiminta: Tulo 2;
Lähtö 2 toiminta: Kertolasku
((Tulo 1 + K1) * (Tulo 2 + K2) * K3 + K4);
K1 = 1,5; K2 = 0; K3 = 0,5; K4 = 0.


Kattilan käynnistyksen lämpötilamittaus

Ohjelmoitavaan viestilaskimeen PRetrans 5115 asetellaan seuraavat laskentaparametrit:

Lähtö 1 toiminta: Tulo 1;
Lähtö 2 toiminta: Yhteenlasku
(Tulo 1 × K1 + Tulo 2 × K2 + K4);
K1 = 6,6666 ( = suhde 1000 °C / 150 °C);
K2 = 0 ( = Tulo 2 ei käytössä);
K4 = 0 ( = Lähdön 2 offset ei käytössä).

Lähtöön 1 saadaan samalta anturilta toiminta-aikainen mA-viesti alueelta 0...1000 °C,
ja Lähtöön 2 samalta anturilta käynnistysaikana kiinnostava tarkennettu mA-viesti alueelta 0…150 °C.


Kaukolämpöveden keskiarvomittaus

Kahdella ohjelmoitavalla vahvistimella PRetrans 5114 muodostetaan kolmen Pt100-anturin lämpötilan keskiarvo. Viestit tuloihin voidaan tuoda niin lähettimiltä kuin suoraan antureiltakin. Jokainen anturi voidaan liittää kaapelivastuksen kompensoivalla nelijohdinkytkennällä. Esimerkkikytkentä: keskiarvokytkenta_2xPR5114--B.pdf.


Kuljetinhihnan on/off-säätö, Ex-tila 0


Lämpötilamittauksen HART-diagnostiikka Ex-tilasta

HUOM! tuotteen PR5335B tyyppi on nykyisin PR5335D, ominaisuudet vastaavat. 


Lämpötilanmittaus öljynjalostamossa

HUOM! tuotteen PR5331B tyyppi on nykyisin PR5331D, ominaisuudet vastaavat. 


Lämpötilasignaalin erotus meijerissä


Propo-venttiilien ohjausviesti


Pyörintänopeuden valvonta, Ex-tila 0


Radioyhteyden valvonta


Tiedonsiirtoradion tehonsyöttö


Tilavuuden mittaus paine-erolla

Ohjelmoitavan viestilaskimen PRetrans 5115 asettelu ylläolevassa esimerkissä on seuraava:

Lähtö 1 toiminta: Tulo 1;
Lähtö 2 toiminta: vähennyslasku;
(Tulo 2 × K2 – Tulo 1 × K1 + K4);
K1 = 1; K2 = 1; K4 = 0.


Tuotantolinjan nopeusohjeen kahdennus


Tuulivoimalan siiven lämpötilamittaus


Varastotankin lämpötilamittaus


Virtausmittaus pulssiviestistäAsiantuntijamme apunasi
ota yhteyttä!

Tekninen myynti
Tarjouspyynnöt, speksaus, tuotetuki

020 764 6410

Email


Asiakaspalvelu
Avoimet tilaukset, tilausten seuranta

020 764 6420

Email