Tulosta

OPTRIS sovellusesimerkkejä

OPTRIS lämpökamerat ja pyrometrit on suunniteltu teollisuuden erilaisiin mittaustarpeisiin. Valitse kannettava tai kiinteästi asennettava kokonaisuus, ja määritä uusi normi tuotteesi valmistukseen tai kunnossapidon seurantaan! Tutustu sovellusesimerkkeihin alta ja kysy lisää myynnistämme

Ja tästä pääset takaisin tuotevalikoimaan -klik-.

Metalliteollisuus

Metallin lämpötilan mittaukset Optrisin infrapunatekniikan avulla

Optris on kehittänyt erityisen hyvin korkeisiin lämpötiloihin ja metalliteollisuuden ankaraan ympäristöön soveltuvia infrapunamittalaitteita.
Metallin tuotannossa ja käsittelyssä lämpötilan seuranta kosketuksettomilla antureilla parantaa niin menettelyjen tarkkailua ja optimointia kuin työturvallisuutta jopa 3 000 °C lämpötiloihin asti.
Jatkuva lämpötilan seuranta on valssaamon avaintekijöitä induktiokarkaisu- tai muottitaontaprosessissa. Koska metallin kosketukseton lämpötilan mittaus ei ole erityisen helppoa, kuten tekninen artikkelimme, Non-contact temperature measurement on metal surfaces via infrared technology, osoittaa.

Alta löydät muutaman esimerkin tuotteiden soveltamisesta. Jos omaa sovelluskohdettasi ei löydy esimerkeistä, tutustu Metal Industry -esitteeseen alta, tai ota yhteyttä tekniseen myyntiimme, niin speksaamme sinun tarpeisiisi parhaiten sopivan infrapunamittalaitteen!


Lataa englanninkielinen esite metalliteollisuuden kohteisiin soveltuvista tuotteista: Metal Industry.

Valssaamo

Valssaamossa muokkauslämpötilan jatkuva mittaus yksittäisten valssien välissä tehostaa prosessin ja laadun valvontaa. Kun valssaamossa on eri asemia, suosittelemme kahta laitetta: Nopea pyrometri levyn lämpötilan mittaukseen ja suhdepyrometri jäähdytyskammion ja johtimien lämpötilan mittaukseen.

Laitesuositukset: Optris CTlaser 1M/2M kiinteästi asennettava IR-mittalaite ja  Optris CTratio 1M -suhdepyrometri

White paper: Temperature measurement on metal surfaces

Muottitaonta

Muottitaontaprosessissa aihio tulee mitata ennen sen kuumamuovausta. Sen lisäksi muovattu osa tulee mitata sekä muovauksen jälkeen että ennen varastointia. Perussuositus on käyttää kiinteästi asennettua pyrometria jatkuvaan lämpötilan mittaukseen ja käsikäyttöistä laitetta satunnaisiin mittauksiin.

Laitesuositukset: Optris CTlaser 1M kiinteästi asennettu IR-mittalaite ja Optris P20 1M käsikäyttöinen pyrometri

White paper: Temperature measurement on metal surfaces

Huolto

Metalliteollisuudessa huoltoa helpottaa, kun torpedovaunujen, kuonavaunujen ja valinkauhojen tulenkestävän vuorauksen kuluminen havaitaan ajoissa. Määräaikaishuoltojen avulla vähennetään metallivuotojen riskiä tai poistetaan ne kokonaan. Kiinteästi asennettua lämpökameraa suositellaan jatkuvaan seurantaan ja automaattiseen hälyttämiseen, jos ulkoseinässä havaitaan kuumia kohtia.

Laitesuositukset: Kiinteästi asennettu infrapunakamera Optris PI 160

White paper: Temperature measurement on metal surfaces

Induktiokarkaisu

Induktiokarkaisuprosesseissa on halutun metallin mikrorakenteen saavuttamiseksi olennaista noudattaa optimaalista lämpö-aikaprofiilia. Prosessilämpötila on 700–1100 °C, ja on suositeltavaa käyttää kiinteästi asennettua pyrometria jatkuvaan lämpötilan mittaukseen ja/tai käsikäyttöistä laitetta satunnaisiin mittauksiin.

Laitesuositukset: Optris CTlaser 1M/2M kiinteästi asennettu IR-mittalaite tai Optris P20 1M/2M -käsikäyttöinen pyrometri

White paper: Temperature measurement on metal surfaces

Lasiteollisuus

Lämpötilan seuranta lasiteollisuudessa

Lasi on ollut ihmiselämän tukipilareita vuosisatojen ajan. Olipa kyse koruista, rakennusten julkisivuista, juoma-astioista, lasia on kaikenkokoista, muotoista ja väristä. Kaikkein läpikuultavimpana materiaalina se asettaa kosketuksettomalle mittaustekniikalle aivan erityisiä vaatimuksia.

Kosketuksettomassa mittauksessa heijastus ja läpäisykyky ovat tärkeitä seikkoja. Riippuen siitä, mitataanko lasin pintalämpötilaa vai lämpötilaa sen sisällä, Optris suosittelee käytettäväksi erityisiä IR-mittalaitteita tai lämpökameroita. Alla on erilaisia sovellusalueita ja vastaavat tuoteratkaisut alueille. Ota yhteyttä myyntimme niin speksataan juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus valikoimastamme!


Alueen mittaaminen

Lämpökameroita käytetään aina, kun lämpötiloja tarvitsee seurata tietyllä alueella, kuten esimerkiksi lasilevyjen valmistuksessa.
Laitesuositus:
Optris PI 450 G7 -lämpökamera
Lataa esite: Lämpötilan mittaus lasiteollisuudessa (ENG)Liikkuvien kohteiden mittaaminen

Vastaavasti infrapunakameroita käytetään liikkeessä olevien kohteiden mittaamiseen esimerkiksi lasihelmien teollisessa tuotannossa tai suuritehoisissa pakkaus- ja täyttölaitoksissa. Kun esineet liikkuvat aina tiettyä rataa pitkin ja niitä mitataan vain tietyissä kohdissa eikä koko alueella, voidaan käyttää myös nopeasti mittaavia IR-mittalaitteita.

Laitesuositus:
Optris PI 160 -lämpökamera tai Optris CTfast LT -pyrometri

Lataa esite: Lämpötilan mittaus lasiteollisuudessa (ENG)

Ahtaiden tilojen mittaaminen

Antureille on käytettävissä vain hyvin rajallisesti tilaa esimerkiksi silloin, kun niitä yhdistetään koneisiin tai järjestelmiin. Tätä tarkoitusta varten on saatavilla erityisesti tähän tarkoitukseen sopiva  Compact-sarjan lasipyrometri.
Laitesuositus: Optris CT G5 -IR-mittalaite
Lataa esite: Lämpötilan mittaus lasiteollisuudessa (ENG)

Erittäin pienten kohteiden mittaaminen

IR-lämpömittareilla on mahdollista mitata 70 mm päässä olevia pienimpiäkin jopa 1 mm kokoisia kohteita. Vastaavat lasiteollisuuden erikoistuotteet mahdollistavat lasipintojen tarkan mittauksen esimerkiksi laboratoriolasien valmistuksessa.

Laitesuositus:
Optris CTlaser G5 tai Optris CSlaser G5HF -IR-mittalaite

Lataa esite: Lämpötilan mittaus lasiteollisuudessa (ENG)

Lasin läpi mittaaminen

Mittausaallonpituudeltaan 3,9 µm erikoispyrometrit soveltuvat tarkkaan lämpötilojen mittaamiseen  +200 - 1 650 °C välillä liekkien ja lasin lävitse. Kosketuksettomia IR-lämpömittareita käytetään uunissa olevien työkappaleiden mittaamiseen liekkien lävitse sekä sulatusuunien tiilimuurauksen jatkuvaan lämpötilan seurantaan.

Laitesuositus:
Optris CTlaser MT -IR-mittalaite

Lataa esite: Lämpötilan mittaus lasiteollisuudessa (ENG)

Mittaus kuumassa ympäristössä

Kovimpia korkean lämpötilan olosuhteita varten on kehitetty IR-mittalaite, joka voi toimia ilman lisäjäähdytystä jopa +250 °C:een ympäristön lämpötilassa. Tätä tuotetta voidaan käyttää esim. uuneissa ja suljetuissa kammioissa.

Laitesuositus:
Optris CThot LT -IR-mittalaite

Lataa esite: Lämpötilan mittaus lasiteollisuudessa (ENG)
Muoviteollisuus

Lämpötilan seuranta muovin käsittelyssä

Muoviteollisuudessa kosketukseton lämpötilan mittaus on haastavaa. Jotta valmistettava lopputuote on korkealuokkainen, valmistusprosessin eri vaiheita on syytä seurata tarkasti. Esimerkiksi ruiskuvaluprosessien tai lämpömuovauksen aikana, useita eri lämpötila-alueita seurataan ja analysoidaan parhaan lopputuloksen takaamiseksi. Vastatakseen näihin odotuksiin Optris on kehittänyt erityisiä infrapunamittalaitteita muovinkäsittelyn tarkkailuun. Laitteemme ovat alansa tarkimpia ja kustannustehokkaimpia tuotteita juuri sinun tuotantosi parantamiseksi.  Ota yhteyttä myyntiimme niin speksataan sinulle kokonaisuus jolla tuotteen korkealaatuisuus nousee uudelle levelille!

Kalvon lämpömuovaus

Lämpömuovauksen aikana materiaalin tasainen lämpötila on tärkeä paikallisen palamisen ja halkeamien muodostuksen välttämiseksi. Lämpökameroita käytetään laitteiden lämpötilaolosuhteiden tarkkailuun. Tarkasti mittaavat pyrometrit huolehtivat lämpötilan seurannasta tuotannon aikana määrättyjä mittauspisteitä tarkkailemalla.

Laitesuositukset:
Optris CT LT-ja optris CS LT -IR-mittalaite tai  Optris PI -infrapunakamera


Lämpötilan mittaus kestomuovin lämpömuovausprosessissa

Uusia valmistusmenetelmiä ja materiaaliyhdistelmiä kehitetään koko ajan, erityisesti vaativilla aloilla kuten autotekniikassa. Jatkuvalla kuidulla vahvistetut erittäin vahvat, mutta samalla hyvin kevyet kestomuovit ovat tyyppiesimerkki tällaisista innovaatioista. Laadun ja asianmukaisen tuotantoprosessin varmistamiseksi tulee käyttää luotettavaa ja tarkkaa lämpötilan mittausta.

Laitesuositus: Optris CT LT -IR-mittalaite
Lisätietoa saat sovellusohjeesta "Using pyrometers to make high quality parts - temperature controlled with pinpoint accuracy"

Lämpötilan mittaus autoteollisuuden ulkoisten osien lämpömuovausprosessissa

Gubesch Group tehostaa autoteollisuuden ulkoisten osien tuotantoa optris PI -sarjan infrapunakameran avulla. Yhdenmukaiset lämpötilaprofiilit lämpömuovausprosessin aikana takaavat korkean laadun ja parantavat asiakasuskollisuutta.

Laitesuositus
: Optris infrapunakamera
Lisätietoa saat sovellusohjeesta "Infrared cameras reduce scrap in the thermoforming process"

Ruiskuvalu

Rakennuselementtien vääristyminen ruiskuvaluprosessin aikana voidaan välttää tarkkailemalla prosessia lämpökameroilla. Mittaamalla valettuja osia muotteja avattaessa lämpötilaylitykset ja -alitukset (kylmät ja kuumat kohdat) voidaan havaita ja lämpötila voidaan säätää ajoissa oikeanlaiseksi.

Laitesuositus: Optris PI -infrapunakamera
Lisätietoa saat sovellusohjeesta "The thermal finger print - Injection molding in the focus of industry 4.0"

Muovipullojen valmistus


Ruiskuvaluprosessi on erittäin yleinen muovipullojen tuotannossa. Muoviaihion (ruiskuvalettu osa) kuumennetaan ja painetaan haluttuun muotoon paineilman avulla. Aihion lämpötilan säätämiseksi eri vaiheissa suositellaan käytettäväksi nopeasti mittaavia pyrometreja (vasteaika 6 ms) tai nopeita (taajuudeltaan 100 Hz) lämpökameroita.
Laitesuositukset: Optris CTfast LT -IR-mittalaite tai Optris PI -infrapunakamera.


Kunnossapito

Lämpötilanmittaus kunnossapidossa

Optrisin infrapunalämpömittarit ja lämpökamerat auttavat havaitsemaan mahdollisia vuotoja ja toimintahäiriöitä erilaisissa käyttöyhteyksissä sähköisten ja mekaanisten järjestelmien kunnossapidosta jäähdytysjärjestelmien lämpötilan seurantaan. Jopa näkymättömät kytkinten, sulakkeiden, moottoreiden tai sähköisten liitäntöjen viat voidaan havaita nopeasti ja luotettavasti.
Optrisin infrapunakameroiden kylmien ja kuumien kohtien havaitsemistoiminnot, sekä erittäin monipuoliset asetukset,  helpottavat lämpötilan seurantaa ennaltaehkäisevässä kunnossapidossa.


Ennaltaehkäisevä sähkökunnossapito

Melkein kaikki sähkölaitteet kuumenevat ennen hajoamistaan. Lämpötilan seuranta on helpointa kannettavilla infrapunalämpömittareilla yhdessä ennaltaehkäisevän sähkökunnossapidon kanssa.

Laitesuositukset: Optris MSpro LT kannettava pyrometri tai Optris CS LT -IR-mittalaite

Sovellusohje: Preventive Maintenance

Ilmastointiteollisuuden vika-analyysi

Kannettavat infrapunalämpömittarit säästävät aikaa ja rahaa lämmitysjärjestelmien, tuuletinten ja ilmastoinnin huollossa. Vikalähteet kuten vuodot ja tukkeutuneet suodattimet voidaan paikallistaa nopeasti ja ennakoimattomat seisokit voidaan välttää.

Laitesuositukset: Kannettava Optris MS LT tai
Optris MSplus LT -IR-mittalaite

Tulipalojen ehkäisy

Tulipalojen ehkäisy kosketuksettomalla lämpötilan mittauksella

Varhainen palon havaitseminen infrapunakameroilla ja infrapunalämpömittareilla on teollisuudessa tärkeä suojautumiskeino torjua peruuttamattomia vahinkoja teollisuuslaitoksissa ja -rakennuksissa. Pintoja voidaan tarkkailla lakkaamatta ja prosessitekniikan avulla voidaan ottaa käyttöön automaattisia suojaustoimia.

Puunhöyläyslinja - Binderholz GmbH

Asiakkaan haaste
Sahojen ja muiden puuteollisuuslaitosten tulipalot ovat todellinen riski! Yksinomaan Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä, vastaavissa tuotantolaitoksissa on tapahtunut lähes 80 tulipaloa viimeisen 5 vuoden aikana (vuodesta 2020 lähtien). Itävaltalaisessa yhtiössä, Binderholz GmbH, työstetään erilaisia puutuotteita höyläkoneilla. Tuotantoprosessissa liiallinen kitka saattaa tuottaa lämpöä, joka voi aiheuttaa puulastujen syttymisen ja tulipalon. Binderholz etsi ratkaisua tulipaloriskin ehkäisemiseki. Kuva: prosessia seurataan suurelta live-monitorilta (Binderholz)

Ratkaisu
Höyläyslinjaan asennettiin optris IR-lämpötilanvalvontajärjestelmä tulipaloriskin välttämiseksi. Valvontajärjestelmä sisältää optris-infrapunakamerat (PI 400 ja PI 640) ja lisenssivapaan ohjelmiston, optris PIX Connect. Kameroiden kompaktilla muotoilulla on merkittävä etu tässä sovelluksessa, mikä mahdollisti järjestelmän nopean ja helpon asennuksen. Kuva: asennettu PI 640 ja siihen liittyvä IR-kuva (Binderholz)

 • Vankka ja kompakti muotoilu (IP64)
 • Jopa 125 Hz:n mittaus
 • Verkkoyhteys
 • Automaattinen hotspot-tunnistus hälytyslähdöllä
 • Monta kameranäkymää samanaikaisesti ohjelman näytöllä
 • Näyttää infrapunakuvia standarditietokoneella tai IRmobile sovelluksella, mobiililaitteella
 • Kestää ankaria ympäristöolosuhteita
 • Helppo asentaa, jopa ahtaissa tiloissa
 • Saatavana erilaisilla optiikoilla
 • Itsevalvontajärjestelmä (vikaturvasignaali)
 • Kameran resoluutio: 382 x 288 tai 640 x 480 pikseliä
 • Erilaisia lisävarusteita saatavana, kuten jäähdytys- tai ilmanpoistolaite

Lisäedut
Tässä sovelluksessa Optris -kameroita käytettiin myös laadunvalvontaan. Pysäytinkiskon kosketuspaineesta riippuen, myös puun pinta voi lämmetä huomattavasti - tuloksena voivat olla värimuutokset, tai jopa palamisjäljet. Tarkkailemalla puun pintalämpötilaa suoraan koneessa olevilla Optris -kameroilla tällaiset laatuvirheet voidaan havaita hyvissä ajoin, jolloin virheellisten tuotteiden määrää voidaan vähentää merkittävästi.


Infrapunakameranjärjestelmällä toteutettu jätesäiliön ennaltaehkäisevä valvonta

Maailmassa syntyy vuosittain lähes miljardi tonnia jätettä, joka hävitetään ja kierrätetään monissa maissa jätevoimaloiden, eli jätteenpolttolaitosten kautta. Näissä polttolaitoksissa jätesäiliöihin muodostuu usein lämpöä, jotka saattavat muodostaa hehkuvia tulipesiä. Tämä voi aiheuttaa laitoksessa uhkaavan tulipalon. Infrapunakameroita käyttävä varhainen palonhavaitsemisjärjestelmä voi havaita ja poistaa tämän vaaran nopeasti.

Kuljetusajoneuvot kuljettavat jätteet kierrätyslaitoksiin ja kaatavat materiaalin jätesäiliöön. Kaikkien jätesäiliöiden varastointikapasiteetti on erilainen, esimerkiksi Bonnissa sijaitseva tehdas on kooltaan 14 000 kuutiometriä, ja siinä on noin 7000 tonnia jätettä. Jätteen varastointi tuottaa lämpöä, mikä johtaa usein kytevien pesien muodostumiseen. Tarttujaa/jätekouraa käytetään jätteen automaattiseen kuljettamiseen lataussäiliöön, mikä aiheuttaa lämmönsiirtymää ja fyysisiä vaikutuksia, jotka voivat aiheuttaa tulipalon jätesäiliössä. Tämän seurauksena laitos ei ole vain muutama tunnin pois käytöstä, vaan kalliit siivous- tai kunnostustoiminnot on suoritettava onnettomuuden jälkeen.

Infrapunakamerat pystyvät mittaamaan lämpötilaerot ja absoluuttiset lämpötilat erittäin tarkasti. Jätesäiliötä voidaan monitoroida helposti ympäri vuorokauden integroiduilla kameroilla ja niiden lisävarusteilla. Näin varmistetaan nopea reagointi mahdollisiin vaaratilanteisiin. Lämpökamerat yhdistettynä muihin havaitsemisjärjestelmiin, esim. perinteiset savunilmaisimet, sprinklerijärjestelmät voidaan ottaa käyttöön automaattisesti vaaratilanteen ilmetessä.

Lopullinen tavoite on seurata koko bunkkerin pintaa infrapunakameroilla. Bunkkerin koko määrittää käytettyjen kameroiden määrän.

Suositeltu ratkaisu alle 8000 €!

Esimerkkituotteet:

Industrial Process Interface (PIF)

Kuva: Asennuskaavio jatkuvaan valvontaan prosessiliitännän kautta 

Jätteiden kierrätys tuottaa ensimmäisessä keräyspisteessä eli jätesäiliössä lämpöä, joka voi aiheuttaa tulipalon. Tulipalon välttämiseksi säiliöitä voidaan tarkkailla kattavan infrapunakamerajärjestelmän avulla.

Kysy lisää myynnistämme!

Yhteystiedot