Tulosta

OPTRIS sovellusesimerkkejä

OPTRIS lämpökamerat ja pyrometrit on suunniteltu teollisuuden erilaisiin mittaustarpeisiin. Valitse kannettava tai kiinteästi asennettava kokonaisuus, ja määritä uusi normi tuotteesi valmistukseen tai kunnossapidon seurantaan! Tutustu sovellusesimerkkeihin alta ja kysy lisää myynnistämme

Ja tästä pääset takaisin tuotevalikoimaan -klik-.

Metalliteollisuus

Metallin lämpötilan mittaukset Optrisin infrapunatekniikan avulla

Optris on kehittänyt erityisen hyvin korkeisiin lämpötiloihin ja metalliteollisuuden ankaraan ympäristöön soveltuvia infrapunamittalaitteita.
Metallin tuotannossa ja käsittelyssä lämpötilan seuranta kosketuksettomilla antureilla parantaa niin menettelyjen tarkkailua ja optimointia kuin työturvallisuutta jopa 3 000 °C lämpötiloihin asti.
Jatkuva lämpötilan seuranta on valssaamon avaintekijöitä induktiokarkaisu- tai muottitaontaprosessissa. Koska metallin kosketukseton lämpötilan mittaus ei ole erityisen helppoa, kuten tekninen artikkelimme, Non-contact temperature measurement on metal surfaces via infrared technology, osoittaa.

Alta löydät muutaman esimerkin tuotteiden soveltamisesta. Jos omaa sovelluskohdettasi ei löydy esimerkeistä, tutustu Metal Industry -esitteeseen alta, tai ota yhteyttä tekniseen myyntiimme, niin speksaamme sinun tarpeisiisi parhaiten sopivan infrapunamittalaitteen!


Lataa englanninkielinen esite metalliteollisuuden kohteisiin soveltuvista tuotteista: Metal Industry.

Valssaamo

Valssaamossa muokkauslämpötilan jatkuva mittaus yksittäisten valssien välissä tehostaa prosessin ja laadun valvontaa. Kun valssaamossa on eri asemia, suosittelemme kahta laitetta: Nopea pyrometri levyn lämpötilan mittaukseen ja suhdepyrometri jäähdytyskammion ja johtimien lämpötilan mittaukseen.

Laitesuositukset: Optris CTlaser 1M/2M kiinteästi asennettava IR-mittalaite ja  Optris CTratio 1M -suhdepyrometri

White paper: Temperature measurement on metal surfaces

Muottitaonta

Muottitaontaprosessissa aihio tulee mitata ennen sen kuumamuovausta. Sen lisäksi muovattu osa tulee mitata sekä muovauksen jälkeen että ennen varastointia. Perussuositus on käyttää kiinteästi asennettua pyrometria jatkuvaan lämpötilan mittaukseen ja käsikäyttöistä laitetta satunnaisiin mittauksiin.

Laitesuositukset: Optris CTlaser 1M kiinteästi asennettu IR-mittalaite ja Optris P20 1M käsikäyttöinen pyrometri

White paper: Temperature measurement on metal surfaces

Huolto

Metalliteollisuudessa huoltoa helpottaa, kun torpedovaunujen, kuonavaunujen ja valinkauhojen tulenkestävän vuorauksen kuluminen havaitaan ajoissa. Määräaikaishuoltojen avulla vähennetään metallivuotojen riskiä tai poistetaan ne kokonaan. Kiinteästi asennettua lämpökameraa suositellaan jatkuvaan seurantaan ja automaattiseen hälyttämiseen, jos ulkoseinässä havaitaan kuumia kohtia.

Laitesuositukset: Kiinteästi asennettu infrapunakamera Optris PI 160

White paper: Temperature measurement on metal surfaces

Induktiokarkaisu

Induktiokarkaisuprosesseissa on halutun metallin mikrorakenteen saavuttamiseksi olennaista noudattaa optimaalista lämpö-aikaprofiilia. Prosessilämpötila on 700–1100 °C, ja on suositeltavaa käyttää kiinteästi asennettua pyrometria jatkuvaan lämpötilan mittaukseen ja/tai käsikäyttöistä laitetta satunnaisiin mittauksiin.

Laitesuositukset: Optris CTlaser 1M/2M kiinteästi asennettu IR-mittalaite tai Optris P20 1M/2M -käsikäyttöinen pyrometri

White paper: Temperature measurement on metal surfaces

Lasiteollisuus

Lämpötilan seuranta lasiteollisuudessa

Lasi on ollut ihmiselämän tukipilareita vuosisatojen ajan. Olipa kyse koruista, rakennusten julkisivuista, juoma-astioista, lasia on kaikenkokoista, muotoista ja väristä. Kaikkein läpikuultavimpana materiaalina se asettaa kosketuksettomalle mittaustekniikalle aivan erityisiä vaatimuksia.

Kosketuksettomassa mittauksessa heijastus ja läpäisykyky ovat tärkeitä seikkoja. Riippuen siitä, mitataanko lasin pintalämpötilaa vai lämpötilaa sen sisällä, Optris suosittelee käytettäväksi erityisiä IR-mittalaitteita tai lämpökameroita. Alla on erilaisia sovellusalueita ja vastaavat tuoteratkaisut alueille. Ota yhteyttä myyntimme niin speksataan juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus valikoimastamme!


Alueen mittaaminen

Lämpökameroita käytetään aina, kun lämpötiloja tarvitsee seurata tietyllä alueella, kuten esimerkiksi lasilevyjen valmistuksessa.
Laitesuositus:
Optris PI 450 G7 -lämpökamera
Lataa esite: Lämpötilan mittaus lasiteollisuudessa (ENG)Liikkuvien kohteiden mittaaminen

Vastaavasti infrapunakameroita käytetään liikkeessä olevien kohteiden mittaamiseen esimerkiksi lasihelmien teollisessa tuotannossa tai suuritehoisissa pakkaus- ja täyttölaitoksissa. Kun esineet liikkuvat aina tiettyä rataa pitkin ja niitä mitataan vain tietyissä kohdissa eikä koko alueella, voidaan käyttää myös nopeasti mittaavia IR-mittalaitteita.

Laitesuositus:
Optris PI 160 -lämpökamera tai Optris CTfast LT -pyrometri

Lataa esite: Lämpötilan mittaus lasiteollisuudessa (ENG)

Ahtaiden tilojen mittaaminen

Antureille on käytettävissä vain hyvin rajallisesti tilaa esimerkiksi silloin, kun niitä yhdistetään koneisiin tai järjestelmiin. Tätä tarkoitusta varten on saatavilla erityisesti tähän tarkoitukseen sopiva  Compact-sarjan lasipyrometri.
Laitesuositus: Optris CT G5 -IR-mittalaite
Lataa esite: Lämpötilan mittaus lasiteollisuudessa (ENG)

Erittäin pienten kohteiden mittaaminen

IR-lämpömittareilla on mahdollista mitata 70 mm päässä olevia pienimpiäkin jopa 1 mm kokoisia kohteita. Vastaavat lasiteollisuuden erikoistuotteet mahdollistavat lasipintojen tarkan mittauksen esimerkiksi laboratoriolasien valmistuksessa.

Laitesuositus:
Optris CTlaser G5 tai Optris CSlaser G5HF -IR-mittalaite

Lataa esite: Lämpötilan mittaus lasiteollisuudessa (ENG)

Lasin läpi mittaaminen

Mittausaallonpituudeltaan 3,9 µm erikoispyrometrit soveltuvat tarkkaan lämpötilojen mittaamiseen  +200 - 1 650 °C välillä liekkien ja lasin lävitse. Kosketuksettomia IR-lämpömittareita käytetään uunissa olevien työkappaleiden mittaamiseen liekkien lävitse sekä sulatusuunien tiilimuurauksen jatkuvaan lämpötilan seurantaan.

Laitesuositus:
Optris CTlaser MT -IR-mittalaite

Lataa esite: Lämpötilan mittaus lasiteollisuudessa (ENG)

Mittaus kuumassa ympäristössä

Kovimpia korkean lämpötilan olosuhteita varten on kehitetty IR-mittalaite, joka voi toimia ilman lisäjäähdytystä jopa +250 °C:een ympäristön lämpötilassa. Tätä tuotetta voidaan käyttää esim. uuneissa ja suljetuissa kammioissa.

Laitesuositus:
Optris CThot LT -IR-mittalaite

Lataa esite: Lämpötilan mittaus lasiteollisuudessa (ENG)

Muoviteollisuus

Lämpötilan seuranta muovin käsittelyssä

Muoviteollisuudessa kosketukseton lämpötilan mittaus on haastavaa. Jotta valmistettava lopputuote on korkealuokkainen, valmistusprosessin eri vaiheita on syytä seurata tarkasti. Esimerkiksi ruiskuvaluprosessien tai lämpömuovauksen aikana, useita eri lämpötila-alueita seurataan ja analysoidaan parhaan lopputuloksen takaamiseksi. Vastatakseen näihin odotuksiin Optris on kehittänyt erityisiä infrapunamittalaitteita muovinkäsittelyn tarkkailuun. Laitteemme ovat alansa tarkimpia ja kustannustehokkaimpia tuotteita juuri sinun tuotantosi parantamiseksi.  Ota yhteyttä myyntiimme niin speksataan sinulle kokonaisuus jolla tuotteen korkealaatuisuus nousee uudelle levelille!

Kalvon lämpömuovaus

Lämpömuovauksen aikana materiaalin tasainen lämpötila on tärkeä paikallisen palamisen ja halkeamien muodostuksen välttämiseksi. Lämpökameroita käytetään laitteiden lämpötilaolosuhteiden tarkkailuun. Tarkasti mittaavat pyrometrit huolehtivat lämpötilan seurannasta tuotannon aikana määrättyjä mittauspisteitä tarkkailemalla.

Laitesuositukset:
Optris CT LT-ja optris CS LT -IR-mittalaite tai  Optris PI -infrapunakamera


Lämpötilan mittaus kestomuovin lämpömuovausprosessissa

Uusia valmistusmenetelmiä ja materiaaliyhdistelmiä kehitetään koko ajan, erityisesti vaativilla aloilla kuten autotekniikassa. Jatkuvalla kuidulla vahvistetut erittäin vahvat, mutta samalla hyvin kevyet kestomuovit ovat tyyppiesimerkki tällaisista innovaatioista. Laadun ja asianmukaisen tuotantoprosessin varmistamiseksi tulee käyttää luotettavaa ja tarkkaa lämpötilan mittausta.

Laitesuositus: Optris CT LT -IR-mittalaite
Lisätietoa saat sovellusohjeesta "Using pyrometers to make high quality parts - temperature controlled with pinpoint accuracy"

Lämpötilan mittaus autoteollisuuden ulkoisten osien lämpömuovausprosessissa

Gubesch Group tehostaa autoteollisuuden ulkoisten osien tuotantoa optris PI -sarjan infrapunakameran avulla. Yhdenmukaiset lämpötilaprofiilit lämpömuovausprosessin aikana takaavat korkean laadun ja parantavat asiakasuskollisuutta.

Laitesuositus
: Optris infrapunakamera
Lisätietoa saat sovellusohjeesta "Infrared cameras reduce scrap in the thermoforming process"

Ruiskuvalu

Rakennuselementtien vääristyminen ruiskuvaluprosessin aikana voidaan välttää tarkkailemalla prosessia lämpökameroilla. Mittaamalla valettuja osia muotteja avattaessa lämpötilaylitykset ja -alitukset (kylmät ja kuumat kohdat) voidaan havaita ja lämpötila voidaan säätää ajoissa oikeanlaiseksi.

Laitesuositus: Optris PI -infrapunakamera
Lisätietoa saat sovellusohjeesta "The thermal finger print - Injection molding in the focus of industry 4.0"

Muovipullojen valmistus


Ruiskuvaluprosessi on erittäin yleinen muovipullojen tuotannossa. Muoviaihion (ruiskuvalettu osa) kuumennetaan ja painetaan haluttuun muotoon paineilman avulla. Aihion lämpötilan säätämiseksi eri vaiheissa suositellaan käytettäväksi nopeasti mittaavia pyrometreja (vasteaika 6 ms) tai nopeita (taajuudeltaan 100 Hz) lämpökameroita.
Laitesuositukset: Optris CTfast LT -IR-mittalaite tai Optris PI -infrapunakamera.


Kunnossapito

Lämpötilanmittaus kunnossapidossa

Optrisin infrapunalämpömittarit ja lämpökamerat auttavat havaitsemaan mahdollisia vuotoja ja toimintahäiriöitä erilaisissa käyttöyhteyksissä sähköisten ja mekaanisten järjestelmien kunnossapidosta jäähdytysjärjestelmien lämpötilan seurantaan. Jopa näkymättömät kytkinten, sulakkeiden, moottoreiden tai sähköisten liitäntöjen viat voidaan havaita nopeasti ja luotettavasti.
Optrisin infrapunakameroiden kylmien ja kuumien kohtien havaitsemistoiminnot, sekä erittäin monipuoliset asetukset,  helpottavat lämpötilan seurantaa ennaltaehkäisevässä kunnossapidossa.


Ennaltaehkäisevä sähkökunnossapito

Melkein kaikki sähkölaitteet kuumenevat ennen hajoamistaan. Lämpötilan seuranta on helpointa kannettavilla infrapunalämpömittareilla yhdessä ennaltaehkäisevän sähkökunnossapidon kanssa.

Laitesuositukset: Optris MSpro LT kannettava pyrometri tai Optris CS LT -IR-mittalaite

Sovellusohje: Preventive Maintenance

Ilmastointiteollisuuden vika-analyysi

Kannettavat infrapunalämpömittarit säästävät aikaa ja rahaa lämmitysjärjestelmien, tuuletinten ja ilmastoinnin huollossa. Vikalähteet kuten vuodot ja tukkeutuneet suodattimet voidaan paikallistaa nopeasti ja ennakoimattomat seisokit voidaan välttää.

Laitesuositukset: Kannettava Optris MS LT tai
Optris MSplus LT -IR-mittalaite

Tulipalojen ehkäisy

Tulipalojen ehkäisy kosketuksettomalla lämpötilan mittauksella

Varhainen palon havaitseminen infrapunakameroilla ja infrapunalämpömittareilla on teollisuudessa tärkeä suojautumiskeino torjua peruuttamattomia vahinkoja teollisuuslaitoksissa ja -rakennuksissa. Pintoja voidaan tarkkailla lakkaamatta ja prosessitekniikan avulla voidaan ottaa käyttöön automaattisia suojaustoimia.

Roskasäiliöiden palon ehkäisy IR-kameroilla

Jätteiden kierrätys tuottaa ensimmäisessä keräyspisteessä eli jätesäiliössä lämpöä, joka voi aiheuttaa tulipalon. Tulipalon välttämiseksi säiliöitä voidaan tarkkailla kattavan infrapunakamerajärjestelmän avulla.

Kysy lisää myynnistämme!

Yhteystiedot