Tulosta

Magneettinauha-anturit SIKO

Kosketukseton lineaari-ja pyörivän liikkeen mittaukseen tarkoittettu magneettinauha-anturi. Kysy lisää!

  • ei kuluvia mekaanisia osia
  • kestää pölyä ja likaisia olosuhteita erittäin hyvin
  • magneettinauhamittaus sopii pitkille mittauspituuksille, jopa satojen metrien pituisille matkoille
  • lämpötila-alue -40...+85 °C

SIKO MagLine -magneettinauha-anturit muuttavat magneettinauhalta/-renkaalta luetun magneettisen osoitetiedon joko inkrementtitiedoksi (kuten pulssianturi) tai siniaalloksi tai absoluuttiseksi paikkatiedoksi.

Takaisin koko valikoimaan tästä!  

Magneettinauha-anturit,
inkrementti

Tyyppiä klikkaamalla saat tarkat tuotetiedot valmistajan verkkosivulta. Anturi toimii vain oman magneettinauhansa tai -renkaansa kanssa, keskinäiset soveltuvuudet on mainittu taulukossa.

Tyyppi

Erottelukyky, toistotarkkuus

Tarkkuusluokka

Apujännite, liitäntä

Magneettinauha/
magneettirengas

MS100/1

riippuu
liitettävästä
elektroniikasta

maks. 10 µm

liitetään näyttöihin
MA100/1 tai MA523/1
tai muuntimeen
AS100

MB100/1

MSK1000

0,2 µm

maks. 10 µm

5 V, 6.5...30 V,
LD,
ABI, ABR

MB100/1

LEC100

 

0,1 µm

maks. 8 µm

5 V, LD,
1-Vss

MB100/1

LE100/1 linear

lineaarimittaukseen:
riippuu
liitettävästä
elektroniikasta

maks. 10 µm

5 V, 24 V,
1 Vss

MB100/1

LE100/1 rotativ

kulmamittaukseen:
riippuu
liitettävästä
elektroniikasta

riippuu
liitettävästä
elektroniikasta

5 V, 24 V,
1 Vss

MBR100

LS100

riippuu
liitettävästä
elektroniikasta

maks. 10 µm

5 V, 24 V,
1 Vss

MB100/1

MS500

riippuu
liitettävästä
elektroniikasta

maks. 50 µm

liitetään näyttöihin
MA502, MA506 tai MA523/1
tai muuntimiin
AS510/1, AE510

MB500/1

MS500H

0,01 mm
(AP04S-näytöllä)

± 35 µm
(AP04S kanssa)

liitetään näyttöihin
AP04S, MA504/1
Lue lisää näytöistä »

MB500/1,
MBR500,
MR500

MSK320

0,1 mm

maks. 100 µm

5 V, 12...30 V,
PP, TTL, LD
ABI, ABR

MB320/1
MBR320
MR320

MSK320R

0,0125 mm

MSK320R tarkemmin »

maks. 100 µm

5-30 V,
PP, TTL, LD,
A1, A2, B1, B2

redundantti!


MB320/1,
MBR320,
MR320

MSK210

0,025 mm

maks. 50 µm

5 V, 12...30 V,
PP, TTL, LD
ABI, ABR

MB200/1
MBR200
MR200

MSC500

lineaarimittaukseen:
0,001 mm
kulmamittaukseen:
riippuu magneettirenkaasta

MSC500 tarkemmin »maks. 50 µm

4.75-30 V,
PP, LD,
ABI, ABR,
M8-liitin


MB500/1,
MBR500,
MR500

MSK500/1

maks. 5 µm

maks. 50 µm

5 V, 12...30 V,
PP, TTL, LD
ABI, ABR

MB500/1

MSK5000

0,001 mm

maks. 50 µm

5 V, 12...30 V,
PP, TTL, LD
ABI, ABR

MB500/1
MBR500
MR500

MSK400/1

1,0 mm

maks. 1 mm

24 V,
PP, LD
ABI

MB400

MSK2000

0,25 mm

maks. 1 mm

24 V,
PP,
AB

MB2000

MSK4000

0,25 mm

MSK4000 tarkemmin »

± 2 mm

5 V, 24 V,
PP, LD,
AB, ABI

MB4000

Anturi+muunnin-yhdistelmät: katso kohta Muuntimet/näytöt.

Anturi+näyttö-yhdistelmät: katso Sijaintinäytöt Siko » .

Magneettinauha-anturit,
absoluutti

Tyyppiä klikkaamalla saat tarkat tuotetiedot valmistajan verkkosivulta. Anturi toimii vain oman magneettinauhansa tai -renkaansa kanssa, keskinäiset soveltuvuudet on mainittu taulukossa.

Tyyppi

Erottelukyky, toistotarkkuus

Tarkkuusluokka

Apujännite, liitäntä

Magneettinauha/
magneettirengas

MSA111C

1 μm

MSA111C tarkemmin »

maks. 10 μm

4,5....30 VDC,
SSI, RS485, Drive-CLiQ,
Sin/Cos 1 Vss
(analoginen, reaaliaikainen,
signaalijakso 1 mm)

MBA111

MSA

riippuu
liitettävästä
elektroniikasta

maks. 50 µm

liitetään näyttöihin
MA505, MA561
tai muuntimeen
AEA

MBA

MSA501

0,001 mm

maks. 30 µm

4,5...30 V
SSI, RS485,
LDAB

MBA501

MSAC510

0,005 mm

maks. 30 µm

4,5...30 V,
SSI, RS485,
LDAB

MBAC501
MRAC501

MSA511

0,01 mm

maks. 100 µm

24 V,
SSI, RS485

MBA511

MSA1000

1,0 mm

maks. 1 mm

24 V,
SSI, RS485

MBA1000

Anturi+muunnin-yhdistelmät: katso kohta Muuntimet/näytöt.

Anturi+näyttö-yhdistelmät: katso Asemointinäytöt Siko » .

Absoluuttinen
magneettianturi MSAC200

Absoluuttianturi flexCoder - tekniikalla robotti- ja kappaleenkäsittelyautomaatioon


Robottien, kappaleenkäsittelyautomaation ja muiden pyörivän liikkeen sovellusten kehittyminen vaatii mittauksilta kompaktia rakennetta, jossa useimmiten markkinoiden vakiokomponenttien käyttäminen ei ole mahdollista tilavaatimusten vuoksi. 

Sikon uusi flexCoder  - teknologia mahdollistaa enkooderin integroinnin pyörivään käyttökohteeseen, asiakasräätälöitynä sovelluksen muodon mukaan.

Joustava flexCoder - teknologia mahdollistaa enkooderin sijoittamisen suoraan asiakkaan suunnittelemaan rakenteeseen. Sekä sensori, että akseli voidaan muokata asiakkaan sovelluksen dimensioiden mukaisiksi. Esimerkiksi sensori voidaan asentaa suoraan asiakkaan rakenteeseen ja vain akseliin tehdään varaus magneettinauhalle / kiekolle. 

Magneettinauha / kiekko voidaan räätälöidä asiakkaan dimensioiden mukaisesti ja käyttää standardianturia tai vaihtoehtoisesti SIKOn vakio magneettikiekko yhdistettynä flexCoder - teknologian anturiin, jonka elektroniikka,liitynnät, kotelointi ja kiinnitys on sovitettu asiakkaan sovellukseen. Anturin elektroniikka voidaan asentaa joko taivutettuna tai ladottuna, jolloin asennuksesta saadaan mahdollisimman kompakti, asiakassovelluksen vaatimusten mukaisesti. Näiden edellämainittujen ominaisuuksien avulla sovellus voidaan suunnitella mahdollisimman kompaktiin kokoon ja ilman kompromisseja,

Sovelluskohteet

MSAC200 on tarkoitettu sovelluksiin, joissa tarvitaan korkea resoluutio ja tarkka toistettavuus ja joissa tarvitaan asiakasräätälöity mittaus. Esimerkiksi sähkömoottorin takaisinkytkentä, työstökoneautomaatio, kappaleenkäsittelylaitteet ja robottijärjestelmä, joissa vaaditaan isoja liikenopeuksia, kiihtyvyyksiä ja hidastuvuuksia. Myös teolliset ja lääketieteelliset sovellukset, kuten sähkömoottorin takaisinkytkenä, työstökoneet, kappaleenkäsittelylaitteet ja robottijärjestelmät.


MSAC200:

  • Asennettavissa pieneen tilaan kompaktin, asiakasräätälöidyn kokonaisuuden ansiosta
  • Absoluuttinen resoluutio  max. 21 bit
  • Toistotarkkuus 0.01°
  • Lukuetäisyys ≤0.6 mm
  • Rajapinta BiSS C, SSI
  • Optiona analoginen, reaaliaikainen signaalilähtö Sin/Cos 1 Vss
Asiakasräätälöity ratkaisu - nopea ja joustava toteutus

Sikon oma teknologia, sekä elektroniikassa, että akseliin asennettavassa magneettikiekossa mahdollistaa nopean ja tietotaitoisen kehityksen ideasta sarjatuotteeseen. MSAC200:ssa on SSI- ja BiSS-C rajapinnat absoluuttiselle paikkatiedolle. Optiona analoginen sin/cos - signaali 1 Vss - tasossa. Magnettirenkaan minimihalkaisijalla 44mm saavutetaan 21 bitin resoluutio ja 0,01° toistotarkkuus, joka takaa tarkan paikoituksen akselille. Magneettirenkaan ja MSAC200 välinen asennustoleranssi on ≤0.6 mm ja aksiaalinen poikkeama ±0.2 mm.

MagLine-
tuoteperheet

Valikoima jakautuu tuoteperheisiin mittaustarkkuuden ja anturirakenteiden mukaan:

MagLine Micro:
- kosketukseton magneettinen lineaarimittaus, pulssi- tai siniaaltolähtöinen järjestelmä, jossa aseteltava erottelukyky 1 µm saakka, mittaustarkkuus 10 µm

MagLine Basic:
- kosketukseton, magneettinen mittaustekniikka lineaariselle tai pyörivälle liikkeelle, erottelukyky 0,001…0,8 mm ja mittaustarkkuus 0,025…0,1 mm, sekä absoluuttisia että pulssiversioita

MagLine Macro:
- ilmaväli nauha/anturi jopa maks. 10 mm, erottelukyky 0,25 tai 1,0 mm, mittaustarkkuus 1,0 mm, absoluuttiset ja pulssiversiot lineaarimittaukseen

MagLine Roto:
- erikoisrakenne kulman- tai kierrosluvunmittaukseen, erikoisanturit tunnistavat inkrementtiasteikon magneettirenkailta ja -kiekoilta, erottelukyky parhaimmillaan 40.000 pulssia/kierros/kanava

RotoLine:
- magneettinauhatekniikalla toteutettuja täydellisiä, koteloituja magneettisia pulssiantureita erittäin vaativiin olosuhteisiin, myös absoluuttiversiot.
Lue lisää RotoLine-antureista: Pulssianturit Siko ».


Periaate
ja video

Mittausperiaate

SIKO MagLine -magneettinauha-anturit muuttavat magneettinauhalta/-renkaalta luetun magneettisen osoitetiedon joko inkrementtitiedoksi (kuten pulssianturi) tai siniaalloksi tai absoluuttiseksi paikkatiedoksi.

Anturi voi olla erilliskomponentti tai kiinteästi näyttöön integroitu kokonaisuus. Kukin anturityyppi toimii vain oman magneettinauhansa/-renkaansa kanssa, keskinäiset soveltuvuudet on mainittu tuotetaulukoissa.

Mittausarvo voidaan - anturityypistä riippuen - viedä anturilta suoraan ohjausjärjestelmään, paikoitusnäytölle tai muunninmoduulien kautta ohjausjärjestelmään.


Asennusperiaate

Magneettinauhan/-renkaan päällä kulkeva anturi lukee kosketuksettomasti pulssi-/osoitetietoa nauhalta/renkaalta.

Nauha liimataan tai kiinnitetään asennustarvikkeillaan esimerkiksi lineaarijohteeseen ja anturi kiinnitetään kelkkaan. Tai - rakenteesta riippuen - voi olla helpompi asentaa anturi kiinteäksi ja nauha liikkuvaan osaan.

Magneettikiekko tai -rengas asennetaan pyörivän akselin päähän/päälle ja anturi kiinteään rakenteeseen.

Anturin positiivinen nimellisuunta on yleensä sen kaapelilähdön suuntaan (anturi liikkuu nauhaan nähden kaapelilähtö edellä), ellei tuotetiedoissa muuta mainita.

Tiedostot

Käyttöohjeet ja 3D-CAD-mallit: valmistajan verkkosivuilta tuotetyyppiä klikkaamalla: www.siko-global.com > Download products »

Esitteet ja datalehdet valmistajan verkkosivuilta: www.siko-global.com-downloads#brochures

Valmistajan tuoteluettelo: MagLine Brochure 7.64 MB pdf »

Siko 3D/CAD Catalogue »


Yhteystiedot