Kuparin kurssi  484 €/100 kg info.automaatio@lappgroup.com

Saattolämmityksellä tarkoitetaan yleensä putkistojen ja niihin liittyvien laitteiden sulanapitoa. Saattolämmityksen tärkeä tehtävä on pitää putkistoissa virtaavien aineiden lämpötila ja virtaus tasaisena. Saattolämmitys toteutetaan useimmiten sähköllä, jolloin etuna on hyvä säädettävyys. Tarkkaan prosessinohjaukseen ja säädettävyyteen tarvitaan kuitenkin myös tarkka lämpötila-tieto.

Lapp Automaatio tarjoaa näihin ratkaisuihin EPIC® SENSORS -lämpötila-antureita ja BARTEC-lämmityskaapeleita.


EPIC® SENSORS -saattolämmitysanturit

Anturityyppi W-M-TRACE toteutetaan lujaan Ex d -koteloon, johon voidaan asentaa yksi tai kaksi taivuteltavaa, mineraalieristeistä anturielementtiä, jotka myös ovat Ex d -hyväksyttyjä. Elementtien pituus ja kytkentä riviliittimille toteutetaan asiakkaan tilauksen mukaan. Toisen elementin voi liittää lämpötilan säätöpiiriin, toisen ohjaamaan lämpötilan rajoitusta, kuten eurooppalainen standardi EN 60079-30-2 määrittelee.

Tarkat tiedot anturista tuotesivulla:

https://www.epicsensors.fi/tuotteet/lampotila-anturit/23-saattolammitysanturi/ »


BARTEC -saattolämmityskaapelit ja -liittimet

Saattolämmityskaapelien valikoimassaan BARTECilla on useita vaihtoehtoja, mm. vakiotehoisia yksijohdinkaapeleita ja itsesäätyviä kaksijohdinkaapeleita. Jälkimmäisistä esimerkki on ympäristöystävällinen MSB TPC -kaapeli, jolle on kehitetty myös innovatiivinen PLEXO-pikaliitostekniikka.

MSB TPC
Bartec esittelee vaihtoehdon fluoropolymeerikaapeleille lämpötilaluokassa T4: uusi itsesäätyvä MSB TPC -saattolämmityskaapeli on valmistettu täysin ilman fluorinoituja muoveja. MSB TPC on täysin halogeeniton, siitä ei vapaudu myrkyllisiä tai syövyttäviä kaasuja palaessa eikä elinkaaren loputtua.
TPC-vaippamateriaali kestää korroosiota ja lähes kaikkia öljyjä, voiteluaineita ja lähes kaikkia kemikaaleja. Materiaali kestää lämpöä maks. +150 °C, mutta turvallisuussyistä kaapelin suurin hyväksytty lämpötila on maks. +110 °C virrallisena ja +130 °C poiskytkettynä.

Perinteisiin fluoropolymeeri-lämmityskaapeleihin verrattuna MSB TPC -lämmityspiirin investointikustannukset ovat huomattavasti pienemmät.

PLEXO
Litteiden, itsesäätyvien BARTEC-kaapelien liitoksiin voidaan käyttää PLEXO TCS -liitäntäjärjestelmää, jonka modulaarisella tekniikalla on helppo toteuttaa luotettavat liitokset syöttökaapeliin, jatkoksiin ja päättämisiin. PLEXO TCS on pistoliitos, joka perustuu patentoituun tiivistykseen ja vedonpoistoratkaisuun.

Lämmityspiirin huoltotyöt ja myöhemmät muutokset voidaan tehdä nopeasti ja joustavasti. Lämmitys-  tai syöttökaapelin johtimet kytketään turvallisesti jousiliittimille ja varmistetaan sisäisellä vedonpoistolla.Tuotteita myy Lapp Automaatio Oy (yhteystiedot »)