Sähköisesti symmetriset moottorikaapelit

ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM® - yhdellä vastakierretyllä suojamaajohtimella toteutettu, 100 % sähköisesti symmetrinen ketjumoottorikaapeli. zeroCM®-tekniikka suojaa järjestelmät yhteismuotoisilta (Common-Mode) häiriövirroilta. Siitä nimi zeroCM®.

Optimoitua EMC-suorituskykyä zeroCM®-tekniikalla

LAPP:n ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM® - PUR-moottorikaapeli energiansiirtoketjuun

LAPP:n uusi patentoitu kaapelirakenne mahdollistaa ensimmäisen 100 % sähköisesti symmetrisen moottorikaapelin energiansiirtoketjuun. Hyödyt suunnittelijalle, asentajalle ja loppukäyttäjälle ovat ilmeiset:

 • Erinomainen sähkömagneettinen yhteensopivuus – vuotovirrat vähenevät jopa 60 % verrattuna perinteisiin moottorikaapeleihin.
 • Liitäntätyö on nopeaa ja virhepaikkoja vähemmän, koska suojamaajohtimia on vain yksi.
 • Sopii myös tulevien käyttösukupolvien korkeammille kellotaajuuksille.
 • Mahdollistaa lähes kaksinkertaiset kaapelipituudet.
 • Luja ja kestävä PUR-ulkovaippa sopii vaativiinkin ympäristöihin, taivuteltavaan käyttöön myös ulkotiloissa ja jopa -40 °C lämpötilassa.
 • zeroCM®-tekniikka suojaa järjestelmät yhteismuotoisilta (Common-Mode) häiriövirroilta. Siitä nimi zeroCM®. 


Häiriövirtojen lähteitä

Teollisuusympäristön taajuusmuuttajaohjatut moottorikäytöt ovat suurimpia häiriövirtojen lähteitä. Niissä häiriövirrat kytkeytyvät pääsääntöisesti seuraavissa kohteissa ja tässä tärkeysjärjestyksessä: moottorikaapeli, moottori, taajuusmuuttaja. Moottorikaapelin parantaminen on siis ensiarvoisen tärkeää häiriöiden vähentämisessä. Esimerkki teollisuuden häiriövirtojen lähteistä.

Perinteisessä moottorikaapelissa suojamaajohdin (PE) kulkee vaihejohtimien suuntaisesti, niiden kanssa yhdessä kierrettynä koko kaapelin pituuden matkalla. Jännitteen indusoituminen siihen on sitä suurempi mitä pidempi kaapelointimatka on.

zeroCM®-rakenteessa PE-johdin on kierretty vaihejohtimiin nähden vastakkaiseen suuntaan, joten se ei kulje niiden kanssa yhdensuuntaisena rinnakkain lainkaan ja indusoituminen on minimaalista.

Häiriövirtojen tasoerot perinteisessä vs. zeroCM®-rakenteessa

Jännitteiden indusoituminen PE-johtimeen perinteisessä vs. zeroCM®-rakenteessa


Taajuusmuuttajan pulssinleveysmodulaation vaikutus häiriövirtaan

Vuotovirtojen aiheuttamia haasteita teollisuudessa

 • Vikavirtasuojien toimintahäiriöt. 
 • Sähkömoottorien akselien ja laakerien kuluminen. 
 • Ruosteen ja oksidoitumisen haitat rakennusosissa, kuten teräsrakenteissa ja putkistoissa. 
 • Vuotovirrat kaapelien häiriösuojissa vaikuttavat datan laatuun ja luotettavuuteen. 
 • zeroCM®-tekniikalla vuotovirrat vähenevät jopa 60 % verrattuna perinteiseen moottorikaapeliin! 

Uuden rakenteen mitatut edut perinteisiin nähden 

Häiriövirtoja mitattiin testijärjestelyssä, jossa oli 40 kW taajuusmuuttajakäyttö, 50 m pitkä moottorikaapeli ja moottorin pyörintänopeusasetus oli 40 Hz. Testit tehtiin neljällä eri moottorikaapelirakenteella, joiden tuloksia alla.

Neljän eri kaapelirakenteen mitatut häiriövirtatasot

Neljän eri kaapelirakenteen häiriövirtojen taajuusjakauma

Moottorikaapelirakenteiden yhteenveto

ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM® kaapelirakenne – vaihejohtimet

ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM® kaapelirakenne – vastakierretty suojamaajohdin

ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM® kaapelirakenne - täytekomponentit

ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM® kaapelirakenne – häiriösuoja ja ulkovaippa

Kaapelikoot ja ominaisuudet

Aluksi kaapelista on saatavana alla luetellut koot. Kaapeli soveltuu maks. 600/1000 V moottorikaapeliksi, UL/CSA-AWM-hyväksynnän mukainen nimellisjännite on 1000 V. Koestusjännite on 4000 V. Kaapeli kuuluu LAPP Core Line -ketjukaapeliperheeseen, jonka ketjukäytön parametrit yleisesti ovat: maks. 10 m ketjupituus ja 5 miljoonaa taivutussykliä. 

LAPP tuotenumerot  Johdinluku ja -koko mm²  Ulkohalkaisija mm (noin)
 1023470  3 X 1,5 + (1 G 1)  13,0
 1023471  3 X 2,5 + (1 G 1,5)  14,8
 1023472  3 X 4 + (1 G 2,5)  18,0
 1023473  3 X 6 + (1 G 4)  20,5
 1023474  3 X 10 + (1 G 6)  23,7
 1023475  3 X 16 + (1 G 10)  28,2

Lisätiedot LAPP Online-luettelosta ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM®

Asiantuntijamme apunasi
ota yhteyttä!

Tekninen myynti
Tarjouspyynnöt, speksaus, tuotetuki

020 764 6410

Email


Asiakaspalvelu
Avoimet tilaukset, tilausten seuranta

020 764 6420

Email