Rakennukset ja tuotantolaitokset

RAKENNUSTEN JA TUOTANTOLAITOSTEN RESURSSEJA SÄÄSTÄVÄ KÄYTTÖ

LAPP-konsernin ytimessä ovat rakennukset, tuotantolaitokset ja niiden työntekijät. Täällä kulttuurimme – perhekeskeisyys, innovatiivisuus, tuloksellisuus, asiakaskeskeisyys ja vastuun ottaminen tulevaisuudesta – toteutuu käytännössä. Tähän sisältyy rakennusten kestävä suunnittelu, pystyttäminen ja käyttö sekä suurimpien energiankulutuksen lähteiden tunnistaminen ja energiankulutuksen optimointi. Resurssien tehokkaan käytön lisäksi haitallisten aineiden päästöillä on merkittävä vaikutus rakennuksen ekotaseeseen. Saksassa LAPP on jo vuodesta 2019 lähtien ostanut yksinomaan vihreää energiaa, jota täydentää yhtiön oma aurinkosähkö ja geoterminen energia.

Useimmat LAPP-yhtiön toimipaikoista ja tärkeimmistä tuotantolaitoksista ovat ISO14001 -sertifioituja, ja myyntiyhtiöt ovat vähitellen tulossa perässä. LA EMEA -alueella 20 yhtiötä tekee tiivistä yhteistyötä osana ISO 50001 -matriisisertifiointia. ISO 9001 -standardin mukainen yhtenäinen laadunhallinta tukee LAPP-yhtiön korkeita laatuvaatimuksia, joissa luotettavat ja kestävät tuotteet ovat keskeinen prioriteetti.

Sitoumuksemme infrastruktuurin ja tuotannon osalta:

  • Pienennämme omien rakennustemme energiankulutusta jatkuvasti, ja lisäksi hankimme vihreää sähköä (tällä hetkellä pääasiassa Saksassa) ja käytämme uusiutuvia energianlähteitä joko syöttämällä tuotettavaa energiaa verkkoon tai käyttämällä sen itse lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.
  • Vähennämme tuotannossa syntyvän jätteen määrää optimoimalla prosesseja ja integroimalla muovien ja kuparin kierrätyskonseptit suoraan tuotannossa tai kierrätysasiantuntijoiden kanssa tehtävän tiiviin yhteistyön kautta.
  • Edistämme hiilineutraaliutta määrätietoisesti Greenhouse Gas Protocolin mukaisten suorien (scope 1) ja epäsuorien (scope 2) päästöjen osalta peruskorjaamalla rakennuksia ja integroimalla sähkönkulutuskonsepteja.

Esimerkki: LAPP Groupin Euroopan pääkonttori Stuttgartissa, Saksassa

Uusia toimistotiloja, kokoushuoneita ja yhtiön historialle omistettu näyttelytila perustettiin LAPP-konsernin energiaoptimoituun Euroopan pääkonttoriin, jonka pinta-ala on 9 000 neliömetriä. Geotermisen lämmityksen sekä aurinkosähkön ja viherkattojen ansiosta pääkonttorissa on noin 440 työpistettä, joiden hiilidioksidipäästöt on optimoitu. Keskiössä on geoterminen lämmitys, jossa tarvittava teho tuotetaan aurinkokennojärjestelmästä. Hiilitasetta tukevat muutkin tekijät: auringonvalon perusteella automaattisesti säätyvät kaihtimet pitävät sisälämpötilan miellyttävänä ja vähentävät ilmastointijärjestelmien käyttöä. Pyörätelineiden ja sähköautojen latauspisteiden suuri määrä kannustaa työntekijöitä kulkemaan työmatkat ympäristöystävällisesti. Saksan pyöräilijäyhdistys ADFC palkitsi elokuussa 2021 yhtiön pyöräilijäystävällisenä työnantajana.

Asiantuntijamme apunasi
ota yhteyttä!

Tekninen myynti
Tarjouspyynnöt, speksaus, tuotetuki

020 764 6410

Email


Asiakaspalvelu
Avoimet tilaukset, tilausten seuranta

020 764 6420

Email