Tulosta

Radio-ohjauslaitteiden turvallisuus

HETRONIC-radio-ohjauslaitteissa on käyttötarkoituksen mukaan erilaisia turvallisuusominaisuuksia, joilla ohjauksen luotettavuus ja käyttäjäturvallisuus sovelluksessa saadaan optimoitua.

Kunkin järjestelmän tarkat ominaisuudet on aina tarkistettava tyyppikohtaisesti, mutta alla on lyhyesti kuvattu yleisimpiä ominaisuuksia.

Uusia turvaominaisuuksia lähettimiin:
Tilt, TouchSensor™, PDM
välilehdellä Lähetin.

Lähetin

Avainkytkin:
Osa lähetinmalleista on varustettu avainkytkimellä. Avaimella käyttäjä voi lukita lähettimen, kun sitä ei käytetä. Näin estetään tahallinen tai huoltoaikainen, tahaton koneen väärinkäyttö. Avain on muotoiltu kupiksi, joka suojaa avainreikää lialta ja roskilta käytön aikana.

Tilt-asentokytkin:
Lähettimeen integroitava optio-ominaisuus, joka sulkee lähettimen, kun lähetin kääntyy pois normaalista käyttöasennosta, esimerkiksi ohjaajan horjahtaessa tai lähettimen pudotessa. Tilt-kykimen toimintakulma on säädettävissä 0...90° välille. Säätö voidaan tehdä X- ja Y-akseleille erikseen.  Lisäksi toiminnolle voidaan asetella 1...60 sekunnin viive, jonka ajan Tilt-kytkimen tulee olla aktiivinen (lähetin kallistettuna vai kääntynyt) ennen kuin ohjaukset pysäytetään. Tilt-kytkin voidaan integroida kaikkiin lähetintyyppeihin, jotka pysyvät tasolle laskettuina pystyssä; esimerkiksi GL, GR, EURO ja NOVA. Tilt-kytkintä ei voi integroida painikeohjaimiin (ERGO, MINI, POCKET, TG).

TouchSensor™-kosketusanturi:
Lähettimeen integroitava optio-ominaisuus, joka tunnistaa ohjaajan läsnäolon. TouchSensor™ sulkee lähettimen ja estää näin tahattomat ohjaukset, jos ohjaaja ei ole anturin havaittavissa. TouchSensor™ voidaan integroida kaikkiin NOVA-lähetintyyppeihin, paitsi ei NOVA-S- eikä JH-2K-kontrollerilla varustettuihin NOVA-M-lähettimiin. Sen sijaan esimerkiksi NOVA-M-ohjain JH-1L-kontrollerilla tai GL-kahvalla voidaan varustaa kosketusanturilla. Katso videoesittely »

PDM-etäisyystunnistinmoduuli:
PDM-moduuli (Proximity Detection Module) on optio-ominaisuus, jolla lähettimen käyttö voidaan rajoittaa halutulle, turvalliselle alueelle koneen ympäristössä. Lähettimeen ja koneeseen integroitavat tunnistimet pitävät langattomasti yhteyttä toisiinsa ja tuottavat keskinäistä etäisyystietoa, jota radio-ohjain käyttää ohjauksien lupatietona ennalta tehtyjen määrittelyjen mukaisesti. Tehdas suunnittelee moduulien määrän, integroinnin ja ohjelmoinnin asiakkaan määrittelemien turvallisuustarpeiden pohjalta. PDM-moduuli voidaan integroida kaikkiin lähetintyyppeihin, paitsi painikeohjaimiin (ERGO, MINI, POCKET, TG), niissä fyysinen koko ei riitä moduulin asentamiseen. Vastaanottimista voidaan käyttää kaikkia muita paitsi MFS-tekniikan versioita.

Itsetestausominaisuus:
Kun lähetin kytketään päälle avainkytkimellä, suorittaa sisäinen elektroniikka itsetestauksen. Testin hyväksytty lopputulos osoitetaan toisella äänisignaalilla (maks. 3 s ensimmäisen äänen jälkeen). Jos itsetesti ei onnistu, lähetin ei toimi.

Start/torvi-painike – kaikki kontrollerit tai vipukytkimet keskiasennossa:
Itsetestin jälkeen lähetin on aktivoitava painamalla Start/torvi-painiketta. Tämä käynnistää radiovastaanottimen. Kaikkien proportionaaliohjausten on oltava keskiasennossa järjestelmän käynnistämiseksi. Järjestelmä ei käynnisty, jos jokin proportionaaliohjaus on aktiivinen. Tällä turvallisuuspiirteellä varmistetaan, että mikään koneen liike ei aktivoidu vahingossa. Ohjelmisto vaatii painikkeen hetkellisen aktivoinnin. Järjestelmä ei käynnisty, jos Start-painiketta painetaan jatkuvasti käynnistysjakson aikana. Start-painiketta ei voi ohittaa ”jumittamalla” tai ”ohikytkemällä” (käyttäjien suosimia tapoja).

Seis-painike:
Useassa lähetinmallissa on turvallinen, vetämällä tai kiertämällä palautuva Seis-painike. Joissakin malleissa pysäytystieto lähetetään redundanssin saavuttamiseksi sulkeutuvana ja rinnakkaisesti myös avautuvana kosketintietona. Seis-painikkeen tilaa valvotaan käynnistyksen itsetestin aikana. Järjestelmä ei käynnisty, jos Seis-painike on aktiivinen tai sen piireissä on johdotusvika itsetestin aikana.
("Hätä")pysäytystoiminto on kauko-ohjauksen tärkein ominaisuus. Sillä varmistetaan, että käyttäjä voi pysäyttää koneen toiminnan välittömästi käytön aikana.
HUOM!
Pysäytyspainikkeen, -releen ja -toiminnon nimitys oli aiemmin Hätäseis, E-Stop, nykyisin se on SEIS, STOP. Nykyisten normien mukaisesti langattomissa järjestelmissä ei enää käytetä nimeä Hätäseis. Toiminto on sama kuin ennenkin, vain nimitys on muuttunut. Vanhemmissa dokumenteissa esiintyy julkaisuajankohdan mukaista pidempää kirjoitusasua.

Akun/pariston loppumisen valvonta:
Lähettimen elektroniikka valvoo jatkuvasti akun/pariston tilaa. Sisäinen summeri varoittaa käyttäjää noin 30 s ajan, kun jännite laskee liian matalaksi. Sen jälkeen lähetin lähettää automaattisesti ("hätä")pysäytyskäskyn ja siirtää koneen turvalliseen (pysäytys) tilaan. HUOM! Erillinen pariston loppumisen varoitus (noin 20 min ennen loppumista) ja Low Battery -merkkivalo ovat optiota.

Mekaaninen rakenne:
Mekaaninen suoja lähettimen ympärillä suojaa kytkimiä ja kontrollereita lähettimen kaatuessa tai jos sitä tönäistään vahingossa. Lähettimen kevyt, lasikuituvahvistettu polykarbonaattikotelo kestää päivittäistä käyttöä.

Vastaanotin

Itsetestaus:
Ohjelmisto suorittaa itsetestauksen, kun vastaanottimeen kytketään apujännite. Vastaanotin ei käynnisty ja pysyy turvallisessa (pysäytys) tilassa, jos itsetestaus ei onnistu.

SEIS ("Hätäseis") -piiri:
Vastaanottimessa on erillinen "Hätäseis"-piiri. "Hätäseis"-käsky luetaan kahdesti, ja suoritetaan vain, jos järjestelmän itsetesti on onnistunut. Järjestelmä pysyy turvallisessa (pysäytys) tilassa, jos "Hätäseis"-piirin johdotuksessa havaitaan katkos.

SEIS ("Hätäseis"):
Heti kun vastaanotin saa "Hätäseis"-käskyn lähettimeltä:
  a)  vastaanotin sulkee sisäisen jännitesyötön lähtömoduuleilta
  b)  vastaanotin aktivoi turvallisen, itsevalvovan "Hätäseis"-lähtöreleen
Aktiivisen "Hätäseis"-käskyn vasteaika on 50 ms.

Apujännite:
Vastaanottimessa on oma, sulakesuojattu teholähde, joka syöttää kaikkia vastaanottimen moduuleja reguloidulla jännitteellä.


SEIS, STOP, pysäytys:
Pysäytyspainikkeen, -releen ja -toiminnon nimitys oli aiemmin Hätäseis, E-Stop, nykyisin se on SEIS, STOP. Nykyisten normien mukaisesti langattomissa järjestelmissä ei enää käytetä nimeä Hätäseis. Toiminto on sama kuin ennenkin, vain nimitys on muuttunut. Vanhemmissa dokumenteissa esiintyy julkaisuajankohdan mukaista pidempää kirjoitusasua.

Järjestelmä

Järjestelmän turvallisuusosoite:
Jokaisella radio-ohjausjärjestelmällä on oma järjestelmäturvallisuusosoite. Tämä osoite määrätään järjestelmälle valmistusprosessin yhteydessä. Sillä varmistetaan, että vain määrätty lähetin aktivoi vastaavan vastaanottimen.

Radiohäiriöt:
Järjestelmä siirtää itsensä turvalliseen (pysäytys) tilaan, jos saman taajuisia radiohäiriöitä esiintyy.

Ohjelmisto:
Järjestelmän ohjelmisto ja mikroprosessorit suorittavat useita järjestelmätarkistuksia ja turvallisuuteen liittyviä prosesseja. Järjestelmä siirtää itsensä turvalliseen (pysäytys) tilaan, jos näissä ilmenee ongelmia.

TouchSensor™

TouchSensor™-kosketusanturi

Lähettimeen integroitava optio-ominaisuus, joka tunnistaa ohjaajan läsnäolon. TouchSensor™ sulkee lähettimen ja estää näin tahattomat ohjaukset, jos ohjaaja ei ole anturin havaittavissa. TouchSensor™ voidaan integroida kaikkiin NOVA-lähetintyyppeihin, paitsi ei NOVA-S- eikä JH-2K-kontrollerilla varustettuihin NOVA-M-lähettimiin. Sen sijaan esimerkiksi NOVA-M-ohjain JH-1L-kontrollerilla tai GL-kahvalla voidaan varustaa kosketusanturilla.

Katso video TouchSensor™-ominaisuudesta:Tiedostot

Alla luetellut dokumentit voi ladata sivulta Hetronic-esitteet »

  • Sovellusohje: Hetronic turvallisuus, yleiset ominaisuudet
  • Sovellusohje: Hetronic ADMO osoitemoduuli
  • Valintaopas: Hetronic Radio-ohjausjärjestelmät.

Yhteystiedot