Lapp Automaatio Oy - Yleiset myyntiehdot

Lapp Automaatio Oy noudattaa Teknisen Kaupan yleisiä myyntiehtoja TK Yleiset 2010 seuraavin muutoksin ja/tai lisäyksin.

Hinnat

Lapp Automaation hinnastossa annetut hinnat ovat bruttohintoja (tietyin poikkeuksin) eivätkä sisällä arvonlisäveroa.

Kuparia sisältävien kaapeleiden, johdinten ja punosten hinnoitteluperusteena käytetään kuparin edellisen kuukauden keskiarvoa (WM-higher* EUR/100 kg) sisältäen 1,7 %:n käsittelykulu. Hinnat päivitetään tarvittaessa kuukausittain, mikäli kuparin kurssimuutos on yli 2 % edelliseen päivitykseen verrattuna.

Lapp Automaatio varaa oikeuden päivittää hintoja valuuttakurssien vaihtelun, raaka-aineiden markkinahintojen, tai muiden sellaisten muutosten johdosta, jotka eivät ole Lapp Automaation hallittavissa.

Ellei toisin ole mainittu, pikatoimituksista vastaanottajalta veloitetaan koko kuljetusmaksu.

Tilaustuotteita myydään ainoastaan kokonaisina pakkauksina. 

Veloitamme 30,00 euron pientoimituslisän, kun tilauksen veroton kokonaissumma on alle 100,00 euroa.

1.10.2022 alkaen toimituksissamme veloitamme asiakkailtamme palvelumaksun kaapelien ja johtimien käsittelystä, mittauksesta, katkaisusta ja uudelleenkelaamisesta, kun tuote toimitetaan määräpituuksisena. Kun tuote tilataan tehtaan vakiotoimituspituuksisena, ei palvelumaksua veloiteta.

Erityisehdot

Lapp Automaatio ei ole velvollinen korvaamaan OSTAJALLE tai kolmansille osapuolille aiheutunutta vahinkoa, jos tuotteita on käytetty suorissa ilmailu- tai avaruusmatkailusovelluksissa ja vahinko on seurausta tämän kohdan mukaisten tuotteiden käytöstä, tai aiheutuneet kyseisen käytön yhteydessä, ellei myyjä ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti, tai törkeällä huolimattomuudella.

Lapp Automaatio varaa oikeuden toimittaa sen varastolla mitatut ja leikatut kaapelit ja johtimet +/- 5 % pituisina tilatusta pituudesta tai +/- 10 % pituisina tilaustuotteissa, jotka ovat valmistajan alkuperäispakkauksessa. Lisätietoja muista toleransseista saa tarvittaessa Lapp Automaatiolta. 

Kuljetusvauriotapauksissa, vastaanottaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kuljettaja kirjaa vastaanotossa havaitut vauriot rahtikirjalle varaumaksi. Vastaanottajan ei pidä allekirjoittaa rahtikirjaa ennen, kuin varaumakirjaus on tehty. Vain kirjallisesti rahtikirjaan merkityt havainnot käsitellään. 

Kuljetusvaurioista tulee reklamoida viipymättä, viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa tavaran vastaanotosta. 

Maksaminen

Ellei toisin ole sovittu, maksu tulee suorittaa neljäntoista (14) päivän kuluessa laskun päivämäärästä. Viivästyneistä maksuista peritään Suomen nykyisen lainsäädännön mukainen viivästyskorko.

Toimitusehdot

Ellei toisin ole sovittu, toimitusehto on FCA Hyvinkää Suomi (INCOTERMS 2010).

Palautukset

Palautuksia koskevat seuraavat ehdot:

  1. Ainoastaan palautukset, jotka johtuvat Lapp Automaation virheestä, kuten virheellisestä toimituksesta tai valmistusvirheestä, voidaan hyväksyä ilman OSTAJALLE aiheutuvia lisäkustannuksia.

  2. Kaikki muut palautukset tulee hyväksyttää Lapp Automaatiolla. Pakkauksen purkamisen, tarkistamisen ja muiden toimenpiteiden sekä uudelleenpakkauksen kustannusten kattamiseksi OSTAJALLE hyvitetään varastotavaran osalta laskun määrä vähennettynä 30 %:n palautusmaksulla.

  3. Asiakkaan ohjeistusten mukaisesti valmistettuja, tai mukautettuja tuotteita ei voi palauttaa eikä hyvittää. Myöskään tuotteilla, joiden nettomääräinen laskutusarvo on alle 150 €, ei ole palautusoikeutta. Mittaan leikatuilla kaapeleilla, joiden pituus on alle 20 m, ei myöskään ole palautusoikeutta. Lapp Automaatio voi kuitenkin tarvittaessa pyytää palautuksen lisäselvityksiä varten.

  4. Mahdollisen palautuksen yhteydessä on ilmoitettava Lapp Automaation palautuksen tilausnumero. Lapp Automaatio ei käsittele tuotteita ilman tätä numeroa. Lisätietoja palautuksista saa ottamalla yhteyttä Lapp Automaatioon.
*WM-higher (WestMetall higher copper WM-notiz)
Asiantuntijamme apunasi
ota yhteyttä!

Tekninen myynti
Tarjouspyynnöt, speksaus, tuotetuki

020 764 6410

Email


Asiakaspalvelu
Avoimet tilaukset, tilausten seuranta

020 764 6420

Email