Tulosta

Turvalukitus siirtoavaimilla

HAAKE HST® on avaintoiminen turvalukitusjärjestelmä, jossa avain ei voi olla kahdessa paikassa yhtä aikaa, se voi olla vain koneen käynnin sallivassa kytkimessä tai suojaoven/-portin lukossa. Siirtoavain voi olla poissa lukosta tai kytkimestä vain silloin, kun kohteessa ei ole vaaraa.

Järjestelmä on Konedirektiivin määräysten mukainen, mikä osoitetaan laatujärjestelmäsertifikaatilla. Katso tarkemmin alla.

HST®

Järjestelmän osat
Järjestelmä koostuu päävirtakytkimestä (esim. ohjauspaneelissa) ja mekaanisista lukituslaitteista ovilla ja porteilla. Näitä ovat mm. siirtoavaimet, kiertokytkimet solenoidilla tai ilman, telkilukot, ovilukot ja avaimien vaihtoyksiköt.

Kyselykaavake
Järjestelmän määrittelyssä auttaa kaavake, jonka voi täytettynä skannata ja lähettää osoitteeseemme sales.fi.lav@lapp.com .

Kaavakkeen löydät kohdasta Tiedostot.


Edut

HST®-siirtoavainjärjestelmä tarjoaa käyttäjälle selkeitä etuja:

 • korkeatasoinen turvallisuus, yksilöity koodaus (noin 296 000 eri koodia), ei varakielekkeitä kenenkään taskuissa
 • vain etukäteen määritelty turvallinen toimintamalli on mahdollinen
 • lukituksille ei tarvita kaapelointeja, kustannukset ja vikamahdollisuudet vähenevät
 • soveltuu myös tiloihin, joissa tekniikalle asetetaan erityisvaatimuksia, esimerkiksi räjähdysvaaralliset tilat (mekaaninen lukitus)
 • helppo jälkiasentaa, yksinkertainen käyttää ja opettaa
 • siirtoavaimilla on lukitusominaisuus
 • erityisen sopiva ratkaisu, kun erilaisia energianlähteitä käytössä (sähkö, pneumatiikka ...)
 • henkilökohtainen turva-avain alueille, joihin ihmiset saattavat jäädä loukkuun
 • aikaviive avaimen siirrossa kytkimeltä lukkolaitteelle - toiminnan alasajo ehtii tapahtua ja koneet pysähtyä (viiveen pidennys tarvittaessa ulkoisilla laitteilla).

Esimerkkejä
Konedirektiivin vaatimustenmukaisuus

Siirtoavainjärjestelmillä tulee olla alla kuvattu, osoitettu määräystenmukaisuus. Älä osta järjestelmää, jonka dokumenteista olet epävarma. Pyydä lisätietoja tarvittaessa.


Laitteiston luokittelu
Konedirektiivi 2006/42/EC määrittelee tuoteryhmän "loogiset yksiköt, joilla varmennetaan turvatoimintoja".

Euroopan Komission julkaisema RECOMMENDATION FOR USE (lyhenne RecUse tai RfU) toteaa siirtoavainjärjestelmät (trapped-key systems) tällaiseksi loogiseksi yksiköksi.

Kaksi tapaa osoittaa vaatimustenmukaisuus
Siirtoavainjärjestelmille ei ole harmonisoitua standardia. Tällöin Konedirektiivi antaa kaksi vaihtoehtoa määräystenmukaisuuden todentamiseen, kumpaankin kuitenkin sisältyen ilmoitusvelvollisuus ilmoitetulle laitokselle:

 • EC-tyyppihyväksyntämenetelmä sisäisin tarkastuksin tai
 • täydellinen laadunvarmistusjärjestelmä.

Haaken ratkaisu
Kyetäkseen nopeasti reagoimaan asiakastoiveisiin ja markkinamuutoksiin on Haake Technik valinnut yllämainituista täydellisen laadunvarmistuksen. ISO 9001 -laatujärjestelmän on arvioinut, hyväksynyt ja sitä valvoo ilmoitettu laitos "Test and certification body Fachausschuss Elektrotechnik".

ISO 9001 -laatujärjestelmän myötä järjestelmällisen valvonnan piirissä ovat:

 • suunnittelu
 • valmistus
 • lopputarkastus ja testaus.

Varsinkin suunnittelun sisällyttäminen valvonnan piiriin takaa Konedirektiivin tarkoittaman turvallisuusajattelun toteutumisen alusta saakka. Ilmoitetun laitoksen toteuttama koko laatujärjestelmän säännöllinen valvonta antaa suunnittelijoille ja valmistavalle henkilöstölle varmuuden siitä, että asiakkaat saavat turvallisia, Konedirektiivin määräysten mukaisia turvalukitustuotteita.


Asiaan liittyviä linkkejä:

Tämän sivun tekstin alkuperäisversio (englanninkielinen) »

Todistus Haake Technik:in laatujärjestelmän riittävästä laajuudesta »

Euroopan Komission julkaisemat RfU-documentit »


Tiedostot

Tuotteet valmistajan verkkosivuilla:

www.haake-technik.com  > Safety Interlocks HST® »

Laatujärjestelmän / määräystenmukaisuuden sertifikaattikopio, HST®- ja HSV®-järjestelmät:

www.haake-technik.com  > Quality_assurance_system_UQS »

Yhteystiedot