Tulosta

Turvalogiikat

LEUZE turvalogiikka, koordinoi automaatiojärjestelmää luotettavasti. Kysy lisää! 

Leuze electronic on henkilösuojauksen turvakomponenttien osaaja, jonka turvaohjausyksiköillä koordinoidaan automaatiojärjestelmien antureiden ja toimilaitteiden turvallista yhteiskäyttöä.

MSI 400 on modulaarinen, järjestelmän mukana kasvava turvalogiikkaperhe. 

MSI 430 on integroitavissa Ethernet-verkkoihin ja ohjelmoitavissa USB- tai RJ45-portin kautta.

MSI 40x.F50 -ohjausyksiköt ovat epäkesko- ja hydraulipuristinsovellusten erikoisversioita.

Ei se tuote jotai hait? Tästä takaisin, klik.


MSI 400

Seuraavan sukupolven ohjelmoitavat turvalogiikat

Tarvittaessa väyliin tai verkkoihin (CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus/TCP, Profibus, PROFINET I/O) liitettävien kytkentäyksiköiden ratkaisu on MSI 400.

MSI 400 -sarjan turvalogiikat ratkaisevat tehokkaasti turva-anturien integroinnit koneisiin ja järjestelmiin.

Vain 45 mm leveät ohjausyksiköt voi valita 16 tai 20 turvatulolla ja 4 tai 8 turvalähdöllä sekä optiona liitännällä teollisiin Ethernet-protokollaverkkoihin. Maks. 116 turvatuloa ja 56 turvalähtöä (laajennusosilla laajennettuna) antavat joustavan sovitettavuuden nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Konfigurointi ja käyttöönotto tehdään helposti MSI.designer -ohjelmalla. Kaikki alla mainitut MSI 400 -tuotteet ovat saatavina vaihtoehtoisesti ruuvi- tai jousiliittimillä varustettuina.

Katsele MSI 400 -tuotevideo sivulla: leuze.com...New Products...MSI 400 »

MSI.designer -ohjelmointiohjelma

 • helppo logiikkaohjelmointi
 • integroitu simulointi ja looginen analyysi turvatoimintojen testaukseen suoraan PC:llä
 • muokattava raporttimuoto ammattimaista ja tarkkaa dokumentaatiota varten
 • online-diagnostiikka antaa nopean tilakatsauksen, myös etähuoltoa varten
 • saatavana 32- tai 64-bittiset, kieliriippumattomat versiot.

Ohjelmointiohjelman ja sen käyttöohjeen voi ladata kunkin ohjausyksikön tuotesivulta: leuze.com...MSI 400 > Base modules » ... kohdasta Downloads.


MSI 410 ohjausyksikkö - USB, 20×I, 4×O

 • turvallisuuden eheystaso SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
 • turvalaitekategoria 4 (EN ISO 13849‑1)
 • suorituskykytaso PL e (EN ISO 13849‑1)
 • 20 turvatuloa ja 4 turvalähtöä
 • muuttumaton kytkentäteho 4 A joka lähdössä 
 • modulaarisesti laajennettavissa maks. 116 turvatuloon 56 turvalähtöön
 • maks. 12 kpl laajennusyksiköitä voi liittää kuhunkin ohjausyksikköön
 • helppo integrointi kenttäväyliin väyläyksiköillä
 • maks. 2 väyläyksikköä voidaan liittää jokaiseen ohjausyksikköön
 • yksinkertainen projektien käsittely ohjelmointimuistin avulla (SD-muistikortti)
 • helppo logiikkaohjelmointi MSI.designer -ohjelmointiohjelmalla
 • ohjelmointiliityntä USB-portin kautta
 • integroitu simulointi ja looginen analyysi turvatoimintojen testaukseen suoraan PC:llä
 • muokattava raporttimuoto ammattimaista ja tarkkaa dokumentaatiota varten
 • online-diagnostiikka antaa nopean tilakatsauksen, myös etähuoltoa varten.

MSI 430 ohjausyksikkö - USB, RJ45, 16×I, 4×O, 4×I/O - Profinet, EtherNet/IP, Modbus

 • kuin MSI 410, mutta lisäksi:
 • ohjelmointiliitynnät USB ja RJ45
 • 16 turvatuloa, 4 turvalähtöä, 4 ohjelmoitavaa turvatuloa/lähtöä
 • integroidut, suorat liitynnät teollisuuden Ethernet-verkkoprotokolliin: PROFINET I/O, EtherNet/IP ja Modbus/TCP.

MSI 410.F50 ohjausyksikkö - erikoismalli puristinsovelluksiin

 • lisätoimilohkoja pienten ja keskisuurten epäkesko- ja hydraulipuristinten sovelluksiin
 • toimilohkot saa käyttöön MSI.designer-ohjelmassa, kun valitsee laitteeksi F50-version
 • puristinstandardien EN 692/EN 693 mukainen
 • muuten kuin MSI 410 yllä
 • saatavana toukokuusta 2017 alkaen.

MSI 420 ohjausyksikkö - USB, RJ45, 16×I, 4×O, 4×I/O

 • kuin MSI 410, mutta lisäksi:
 • ohjelmointiliitynnät USB ja RJ45
 • 16 turvatuloa, 4 turvalähtöä, 4 ohjelmoitavaa turvatuloa/lähtöä.

MSI 420.F50 ohjausyksikkö - erikoismalli puristinsovelluksiin

 • lisätoimilohkoja pienten ja keskisuurten epäkesko- ja hydraulipuristinten sovelluksiin
 • toimilohkot saa käyttöön MSI.designer-ohjelmassa, kun valitsee laitteeksi F50-version
 • puristinstandardien EN 692/EN 693 mukainen
 • muuten kuin MSI 420 yllä
 • saatavana toukokuusta 2017 alkaen.

MSI 430.F50 ohjausyksikkö - erikoismalli puristinsovelluksiin

 • lisätoimilohkoja pienten ja keskisuurten epäkesko- ja hydraulipuristinten sovelluksiin
 • toimilohkot saa käyttöön MSI.designer-ohjelmassa, kun valitsee laitteeksi F50-version
 • puristinstandardien EN 692/EN 693 mukainen
 • muuten kuin MSI 430 yllä
 • saatavana toukokuusta 2017 alkaen.

Ohjausyksiköiden tuotetiedot ja dokumentit: leuze.com...MSI 400 > Base modules »


MSI-FB-CANOPEN väyläyksikkö - CANopen
MSI-FB-ETHERCAT väyläyksikkö - EtherCAT
MSI-FB-PROFIBUS väyläyksikkö - Profibus

 • käyttäjäystävällinen kenttäväyläliityntä MSI 400 -ohjausyksikköön
 • saatavina versiot CANopen-, EtherCAT- ja Profibus-väyliin
 • kaikkia väyläprotokollia voi käyttää helposti MSI.designer-ohjelman kautta.

Väyläyksiköiden tuoetiedot ja dokumentit: leuze.com...MSI 400 > Gateways »


MSI-EM-I8 laajennusyksikkö - 8×I

 • tulolaajennusmoduuli 8 turvatulolle

MSI-EM-IO84 laajennusyksikkö - 8×I, 4×O

 • laajennusmoduuli 8 turvatulolle ja 4 turvalähdölle

MSI-EM-IO84NP laajennusyksikkö - 8×I non-safe, 4×O non-safe

 • laajennusmoduuli tavallisille I/O-piireille (non-safe)
 • 8 tavalliselle tulolle ja 4 tavalliselle lähdölle
 • ei turvatuloja, ei turvalähtöjä.

Laajennusyksiköiden tuotetiedot ja dokumentit: leuze.com...MSI 400 > I/O Extensiuon modules »


Kuva alla: MSI 400 -toteutus minimi- ja maksimikokoonpanossaanTarvittaessa kytkentäyksiköitä maks. 140 turvatulon järjestelmille on valinta MSI 200. Näihin ohjausyksiköihin voidaan liittää useita tuloja ja lähtöjä, joiden ominaisuudet ohjelmoidaan MSIsafesoft-ohjelmalla. Yksiköiden tarkempi esittely alla, järjestelmän eduista lisää kohdassa Tiedostot.


MSI 200 turvaohjausyksikkö - laajennettava

- 20 turvatuloa esim. hätäseiskytkimille, kaksikäsikäytöille, turvaoville, turvavalolaitteille jne.
- laajennettavissa maks. 10:llä MSI-EM-laajennusmoduulilla
- 4 turvalähtöä (turvalliset puolijohdelähdöt OSSD)
- lisäksi 4 hälytyslähtöä diagnostiikkatiedoille
- laajennettuna maks. 140 turvatuloa tai 100 turvatuloa + 44 turvalähtöä
- turvakategoria maks. 4 (EN ISO 13849), maks. PL e (EN ISO 13849-1)
- turvallisuuden eheystaso SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC/EN 62061)
- saatavana irrotettavilla ruuvi- (MSI201) tai jousiliittimillä (MSI202) toteutettuna
- ohjelmointiliitännät USB ja TBUS
- irrotettava datastick-asettelumuisti


MSI-EM200 laajennusmoduulit - MSI 200 varten

- maks. 10 laajennusmoduulia voidaan liittää MSI 200-yksikköön
- kaksi versiota, molemmat saatavana irrotettavilla ruuvi- (EM201) tai jousiliittimillä (EM202):
- MSI-EM20x-8/4/O: 8 tuloa + 4 ohjelmoitavaa puolijohdeliitäntää
• voidaan valita: 12 tuloa tai 8 tuloa + 4 puolijohdelähtöä
- MSI-EM20x-4RO: 4 lähtörelettä
• 4 erillistä, valvottua relelähtöä (rele-OSSD).
- tekniset tiedot: leuze.com...Programmable safety controls > MSI 100/200 > I/O Extension modules.


MSIsafesoft ohjelma - MSI 100 ja MSI 200 varten

- PLCopen-sertifioidut toimilohkomoduulit
- automaattinen logiikkatestaus jo luontivaiheessa
- käytännöllinen johdotustarkastus ja laajat simulointitoiminnot
- uusien turvalaitteiden lisääminen myöhemmin helppoa
- MSI100/200-moduulien "vedä ja pudota" -ohjelmointi:
• 1. valitse ja ohjelmoi toimilohkot/turvatoiminnot
• 2. liitä moduulin tulot ja lähdöt turvatoimintoihin
• 3. testaa turvatoiminnot ja tallenna – valmista!
- lataa MSIsafesoft-ohjelma leuze.com-sivustolta MSI100- tai MSI200-yksiköiden tuotesivuilta, kohdasta Downloads > Software.

Tarvittaessa kompaktia kytkentäyksikköä maks. 20 tulon järjestelmille on valinta MSI 100. Ohjausyksikön tulojen ja lähtöjen ominaisuudet ohjelmoidaan MSIsafesoft-ohjelmalla. Yksiköiden tarkempi esittely alla, esitelinkki kohdassa Tiedostot.


MSI 100 turvarele - stand-alone - ei laajennettavissa

- 20 turvatuloa esim. hätäseiskytkimille, kaksikäsikäytöille, turvaoville, turvavalolaitteille jne.
- 4 turvalähtöä (turvalliset puolijohdelähdöt OSSD)
- lisäksi 4 hälytyslähtöä diagnostiikkatiedoille
- turvakategoria maks. 4 (EN ISO 13849), maks. PL e (EN ISO 13849-1)
- turvallisuuden eheystaso SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC/EN 62061)
- saatavana irrotettavilla ruuvi- (MSI101) tai jousiliittimillä (MSI102) toteutettuna
- ohjelmointiliitännät USB ja TBUS
- irrotettava datastick-asettelumuisti
- tekniset tiedot: leuze.com...Programmable safety controls > MSI 100/200 > Base modules.


MSI-FB-PB101 kenttäväyläyksikkö - MSI 100 ja MSI 200 varten

- diagnostiikkatietojen (ei-turvallisuuteen-liittyvät) siirtämiseen Profibus-kenttäväylään
- Profibus DPV1-sertifioitu (EN 50170)
- ohjelmoitavat 4 tuloa ja 4 puolijohdelähtöä
- liityntä 1: IFS, TBUS
- liityntä 2: PROFIBUS-DP
- irrotettavat ruuviliittimet
- tekniset tiedot: leuze.com...Programmable safety controls > MSI 100/200 > Gateway.


MSIsafesoft ohjelma - MSI 100 ja MSI 200 varten

- PLCopen-sertifioidut toimilohkomoduulit
- automaattinen logiikkatestaus jo luontivaiheessa
- käytännöllinen johdotustarkastus ja laajat simulointitoiminnot
- uusien turvalaitteiden lisääminen myöhemmin helppoa
- MSI100/200-moduulien "vedä ja pudota" -ohjelmointi:
• 1. valitse ja ohjelmoi toimilohkot/turvatoiminnot
• 2. liitä moduulin tulot ja lähdöt turvatoimintoihin
• 3. testaa turvatoiminnot ja tallenna – valmista!
- lataa MSIsafesoft-ohjelma leuze.com-sivustolta MSI100- tai MSI200-yksiköiden tuotesivuilta, kohdasta Downloads > Software.

Tiedostot

Tuotetiedot, käyttöohjeet ja ohjelmistot valmistajan sivuilla:

Tuoteryhmän esite:

Yhteystiedot