Kalibrointi

Kalibrointi on osa lämpötila-antureidemme palvelua. Kalibroinnilla on tärkeä rooli kun haet tarkkaa ja luotettavaa mittaustietoa lämpötilasta. Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä!

Tutustu myös lämpötilanmittaus ja instrumentointi -tuotteisiimme


Mitä kalibrointi on?

Kalibroinnin määritelmä: kalibroinnilla määritetään lämpötila-anturin näyttämä virhe mittausalueen eri kohdissa siten, että verrataan kalibroitavan anturin antamaa lukemaa toisen, tarkkuudeltaan tunnetun referenssi-anturin näyttämään.

Kalibroinnin päämäärä: määrittää poikkeama mitatun arvon ja vastaavan referenssiarvon välillä.

Miksi kalibroida?

Kalibroinnilla saavutetaan paljon muitakin etuja mittaustarkkuuden myötä:

• saadaan lämpötilanmittauksille jäljitettävyys
• saadaan varmuus lämpötilan mittaustuloksista
• optimoidaan valmistettavan tuotteen laatu ja tasaisuus sekä valmistusprosessin tehokkuus
• energiansäästö, kun prosessia ajetaan tarkkoihin mittauksiin perustuen
• saasteet vähenevät, kun prosessia ohjataan tarkkojen mittauksien avulla
• säästetään materiaalikustannuksissa
• minimoidaan odottamattomien korjauksien riski sekä prosessilaitteiden ja anturien turhat vaihdot.Lapp Automaation tehdaskalibrointien tarjonta

  • Tehdaskalibrointeja tehdään kahdella kalibrointiuunilla ja nestehauteilla, joilla kalibrointeja on mahdollista suorittaa lämpötila-alueella -40...+660 °C.
  • Suosittelemme tehdaskalibrointia tehtäväksi minimissään kahdessa tarkistuspisteessä.
  • Kalibrointipisteitä voi olla useampia, riippuen kalibroinnissa käytettävästä lämpötila-alueesta.
  • Tehdaskalibrointi voidaan tehdä niin vastusanturille kuin termoelementillekin.
  • Kalibroitavan anturin minimipituus on oltava vähintään 255 mm, kun tehdään kalibrointeja yli 250 °C. 
  • Tehdaskalibrointi yli 250 °C voidaan suorittaa antureille, joiden ulkohalkaisija on 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm tai 10 mm.
  • Kalibrointilaitteilla on mahdollista kalibroida pelkkä lämpötila-anturi tai lämpötilalähetin, sekä lämpötila-anturi+lähetin -yhdistelmä.
  • Tehdaskalibroinnista laaditaan asiakkaalle tehdaskalibrointitodistus, josta ilmenee mm. asiakkaan tiedot, tuotteen tiedot sekä kalibroinnin tulokset, sisältäen mittausdatataulukon ja kuvaajan.
  • Jos tehdaskalibrointi ei ole riittävä todiste mittausarvon poikkeamasta, toimitamme anturit (ja lähettimet) asiakkaan puolesta akreditoidun laboratorion kalibroitaviksi.


Ja tästä palvelusta saat lisää tietoa tietysti myynnistämme, klik.

Asiantuntijamme apunasi
ota yhteyttä!

Tekninen myynti
Tarjouspyynnöt, speksaus, tuotetuki

020 764 6410

Email


Asiakaspalvelu
Avoimet tilaukset, tilausten seuranta

020 764 6420

Email