Jyri - työssä saa olla vauhtia, mieluiten monta palloa ilmassa samaan aikaan

Kesäkuussa 2023 Lapp Automaation ja LAPP Miltronicin Ruotsin ja Tanskan toimitusjohtajana aloittanut Jyri Kontio viihtyy työssä, jossa maisema vaihtuu ja vauhtia piisaa. Jyri siirtyi nykyiseen pestiinsä Lapp Connectolta, jossa hän ehti toimia toimitusjohtajana vuodesta 2021 lähtien. 

Jyri kertoo tutustuneensa LAPP-brändiin ja laadukkaisiin tuotteisiin jo aikaisempien työnantajien leivissä. Ennen LAPP-konsernille siirtymistään hän ehti työskennellä noin 20 vuotta kansainvälisten mekaniikka- ja elektroniikkatuottajien johtotehtävissä. Konserniin siirtymisen vuonna 2021 ratkaisi työhaastatteluiden keskusteluissa huokunut arvomaailma, jonka hän tunnisti olevan lähellä omaa ajatteluaan.

”Vaikka kyseessä on iso ja globaali yritys, huokui keskusteluista kuitenkin perhehenkisyys, joka on itselleni todella tärkeää. Perhehenkinen ajattelu näkyy esimerkiksi siinä, miten ihmisiä yrityksessä kohdellaan, neuvotaan, autetaan ja opastetaan”, kuvailee Jyri.

Jyri suhtautuu uusiin työtehtäviin aina myös itsensä kehittämisen kautta. Arkisessa työssä saa olla vauhtia ja useampikin pallo samaan aikaan ilmassa, kunhan tekemisessä on harkittu ja loppuun asti ajateltu perusta. 

Lapp Automaation ja LAPP Miltronicin Ruotsin ja Tanskan toimintojen kipparoinnin lisäksi hän toimii Nordic Clusterin vice presidenttinä. Kansainvälisten vastuiden ansiosta maisemat vaihtuvat tiuhaan.

”Nopean tekemisen vastapainona pitää olla selkeä ymmärrys siitä, mihin tekeminen liittyy ja mihin ollaan menossa.” 

Kaikki mukaan yhteiselle matkalle 

Jyrin päivät täyttyvät matkustamisen lisäksi omien suorien alaisten kanssa käydyistä keskusteluista. Keskusteluiden keskiössä ovatkin esimerkiksi yhtiön kehittäminen sekä asiakasrajapinnassa tapahtuvat asiat. 

Yhtiöiden luotsaamisessa Jyri pitää tärkeänä sitä, että johtaminen perustuu henkilöstön tarpeiden yksilölliseen ja yleiseen ymmärtämiseen. Yhtä lailla on tärkeää, että koko henkilöstöllä on selkeä ymmärrys yrityksen suunnasta ja tavoitteista, sekä siitä, millä keinoilla tavoitteisiin päästään.  

”Pyrin saamaan mahdollisimman monta lappilaista mukaan yrityksen yhteiselle strategiamatkalle. Mieluiten tietysti jokaisen”, Jyri hymyilee. 

Isoista kehityskuluista Jyri mainitsee muun muassa digitalisaation. 

”Digitalisaatio on jo muuttanut meidän liiketoimintamallejamme, ja tulee yhä muuttamaan. Kestävä kehitys on toinen koko yrityksen toiminnan läpäisevä aihepiiri.” 

Taloudellisesti liiketoiminta on kestävällä pohjalla, kunhan asiakasymmärrys pidetään keskiössä.

”Me olemme yrityksenä olemassa asiakkaitamme varten. Asiakasymmärrys on esimerkiksi erilaisten tarpeiden ja kanavien ymmärtämistä – osaa asiakkaistamme palvelemme parhaiten sujuvalla verkkokaupalla, kun taas osa arvostaa perinteisempää henkilökohtaista palvelua”, Jyri avaa. 

Maailman muutos näkyy omissa tyttärissä 

Vapaa-aikaansa Jyri viettää perheensä ja harrastusten parissa. Perheeseen kuuluu vaimon lisäksi 15- ja 19-vuotiaat tyttäret, joiden kautta tulee tutuksi nuorten arvomaailma ja tulevien sukupolvien kohtaamat haasteet. 

”Perheen kanssa vietetty aika ja yhdessä käydyt keskustelut vaikuttavat vahvasti omaan maailmankatsomukseeni. Kun vääntää ja tinkaa ajankohtaisista asioista tyttärien kanssa, oppii samalla ymmärtämään sitä, miten tulevat sukupolvet asiat näkevät ja kokevat.” 

Aikaa kuluu myös punttisalilla ja yleisesti kuntoilun parissa. Kesällä maisema vaihtuu lenkkarit jalassa ja talvisin suksien päällä. Podcasteista ja elokuvista innostuvan Jyrin kuulokkeissa pyörii useimmiten true crime -ohjelmat. 

”True crimen lisäksi kuuntelen välillä jopa salaliittoteorioita käsitteleviä ohjelmia. Niitä kuunnellessa saa aivot oikein kunnolla solmuun”, Jyri nauraa.

     Jos heräsi kysyttävää niin Jyri vastailee mielellään jyri.kontio(a)lapp.com

Asiantuntijamme apunasi
ota yhteyttä!

Tekninen myynti
Tarjouspyynnöt, speksaus, tuotetuki

020 764 6410

Email


Asiakaspalvelu
Avoimet tilaukset, tilausten seuranta

020 764 6420

Email