Voisiko kaapelin vikaantumista ennustaa? Kyllä voi! Vastaus tähän on ETHERLINE® GUARD. Tietoliikennetekniikan asiantuntijoina olemme kehittäneet ennustavan kunnossapidon ratkaisuja, jotka arvioivat kaapelien käyttöikää teollisuusympäristössä.

Voimakkaalle voimakkaasti taivutettavat kaapelit altistuvat hyvin suurelle paineelle, erityisesti liikkuvissa ja ohjatusti vedetyissä teollisissa käyttökohteissa, esimerkiksi kaapeliketjuissa. Robottikäytössä kaapelit voivat altistua myös kiertovoimille. Vaikka kaapelit on suunniteltu nimenomaan tällaisia rasituksia ajatellen, ne ovat silti kuluvia osia. Vaikka hyvät kaapelit voivat kestää miljoonia taivutuskertoja, ne on vaihdettava viimeistään tässä vaiheessa, sillä muuten ne voivat aiheuttaa tuotantolaitoksella yllättäviä seisokkeja. Datakaapeliratkaisumme: ETHERLINE® GUARD

Mutta mikä on ETHERLINE® GUARD?

ETHERLINE® GUARD on paikalleen asennettava valvontalaite, joka valvoo jatkuvasti Ethernet-kaapelia, tunnistaa sen toiminnan heikkenemisen ja näyttää sen helposti ymmärrettävänä parametrina – kaapelin tilana. Huolto ja ylläpitotoimet voidaan suunnitella etukäteen kaapelin tila-arvon (100–0 %) perusteella. Laite tukee standardin IEEE 802.3 mukaisia kuparisia Ethernet 100BASE-TX -datakaapeleita (nopeus 100 Mbit/s) ja sopii esimerkiksi EtherCAT-, EtherNET/IP- ja PROFINET-toteutuksiin.

Mitä ETHERLINE® GUARD tekee?

Laite on erityisen hyödyllinen datakaapeleissa, jotka altistuvat jatkuvalle mekaaniselle rasitukselle. Tällaisia rasituksia ovat nopeat ja nopeasti kiihtyvät liikkeet, vaihtelevat liikkeet, suuret aksiaaliset kiertokulmat, lyhyet käyttösyklit ja pienet taivutussäteet. Lisäksi laite sopii käytettäväksi kriittisissä prosesseissa, joiden käyttökatkokset aiheuttaisivat suuria kustannuksia tai jopa tapaturmavaaran.

Miten ja missä ETHERLINE® GUARD on osoittanut toimivuutensa?

Olemme testanneet ETHERLINE® GUARD -laitetta yhteistyössä asiakkaidemme kanssa jo kehitystyön alkuvaiheista asti, ja laitetta on optimoitu heidän antamansa arvokkaan palautteen perusteella. Lääketieteellisen tekniikan, autonvalmistuksen ja sisälogistiikan aloilla toteutettujen onnistuneiden pilottiprojektien sekä LAPPin oman huolto- ja logistiikkakeskuksen ansiosta pystyimme edelleen parantamaan tuotteen toimivuutta ja ominaisuuksia.

ETHERLINE® GUARD seuraa jatkuvasti kaapelin toimivuutta ja antaa hälytyksen hyvissä ajoin ennen kuin kaapelin toimivuus heikkenee liikaa.

ETHERLINE® GUARD -laitteen käytön hyödyt

 1. Datakaapelin optimaalisen vaihtoajankohdan suunnittelu
  Laite valvoo jatkuvasti kaapelin käyttöikäparametreja. Suunnittelemattomat kalliit käyttökatkokset voidaan välttää. Sen ansiosta voit suunnitella tarvittavat huollot etukäteen (esimerkiksi huollot ja vaihdot öisin, viikonloppuisin tai muiden osien huollon yhteydessä). 
 2. Helppo käyttöönotto
  ETHERLINE® GUARD suunniteltu käytettäväksi ohjauskaapeissa. Kytke laite virtalähteeseen, kytke kaapelit ja aloita käyttö painiketta painamalla, niin laite aloittaa valvonnan. Automatisoitu ja itseoppiva parametrointi tapahtuu muutamassa minuutissa SET-painiketta painamalla tai verkkokäyttöliittymän kautta.
 3. Kaapelin tilan helppo lukeminen
  Diagnostiikka- ja säätömahdollisuudet on tarkoituksella pidetty yksinkertaisina: jos diagnostiikka-LED palaa jatkuvasti vihreänä, kaapelin tila on OK: Kaapeli on tarkistettava tai vaihdettava vain, jos valon toiminta muuttuu (vilkkuu tai palaa jatkuvasti punaisena).
 4. Ongelmaton jälkiasennus tuotantolaitokseen
  Laitteella voidaan valvoa myös aiemmin asennettuja ja jo jonkin aikaa käytössä olleita kaapeleita. Sitä varten ei tarvitse asentaa uusia kaapeleita eikä tehdä muutoksia kaapelisuunnitteluun. Ohjelma tunnistaa asennuksen tilanteen ja aloittaa automaattisesti oppimisprosessin. 
 5. Yksilöllisesti säädettävä hälytyskynnys
  Voit itse päättää, milloin haluat saada ilmoituksen anturitietojen laadun heikkenemisestä. Hälytyskynnyksen arvoksi voi asettaa 99–21 prosenttia (tehdasasetus on 80 prosenttia).
 6. Tiedonsiirto pilvipalveluun
  Luotettava IIoT -tietoliikenne MQTT-yhteyden kautta: optisen näytön lisäksi kunnossapitotiedot voidaan lähettää ylemmän tason ohjaimiin usean kanavan kautta: digitaalisena vaihtosignaalina, PWM-moduloituna signaalina, jatkuvana arvona LAN- ja WiFi-verkon kautta tai pilvipohjaisen tiedonsiirron kautta. 
 7. Ainutlaatuisen kompakti
  Kompakti rakenne (36 x 49 x 76,5 mm) säästää tilaa ohjauskaapissa. 
 8. Saatavana kaksi versiota
  Kaapeliyhteyttä käyttävä LAN-versio "PM03T" ja langaton WiFi-versio "PM02TWA".

LAPPin ratkaisun tekee erityiseksi se, että laite yksinkertaisesti kytketään sarjaan datakaapelin kanssa eikä kaapeliin kytkettäviä erityisiä anturielementtejä tai toista laitetta kaapelin päässä tarvita.

tai kysy asiantuntijaltamme, Jukka Vepsäläiseltä,  p. 020 764 6510.


Mitä on ennustava kunnossapito?

Tärkeä osa digitaalista siirtymää on laitetietojen kerääminen: moottorit, venttiilit ja anturit ilmoittavat toimintatilansa itsenäisesti. Nämä tiedot tallennetaan, arvioidaan ja analysoidaan algoritmien avulla (itseoppivien tai muunlaisten). Tavoitteena on järjestelmän tehokkuuden parantaminen tai paremman kuvan saaminen tuotantolaitoksen tilanteesta, jotta ilmenevät viat voidaan havaita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jos nämä tiedot tai prosessit ladataan pilvipalveluun tai suoritetaan pilvipalvelussa, tuotantolaitoksen tietoihin on pääsy kaikkialta maailmasta. Pitkät etäisyydet eivät siis ole enää mikään ongelma – koska kaikki ovat yhteydessä keskenään ja kaikki on digitaalista. Koneenrakennus ja autoteollisuus pitkälle automatisoituine ja aikakriittisine tuotantoprosesseineen ovat erityisen kiinnostuneita älykkäästä kehityksestä. Yksi viallinen komponentti voi huonoimmassa tapauksessa pysäyttää koko valmistusprosessin, mikä aiheuttaisi valtavia taloudellisia tappioita.

Tämän riskin minimoimiseksi on kehitetty yhä yleisemmin käytössä olevia ennustavan kunnossapidon järjestelmiä, jotka antavat käyttäjälle mahdollisuuden kirjata ja arvioida kunkin komponentin huoltotarpeen ja toimivuuden. Se antaa tuotantolaitoksen käyttäjälle aikaa selvittää, milloin komponentti on vikaantumassa, jotta he voivat suorittaa tarvittavat huoltotoimenpiteet ennen kuin tuotantolaitoksen toiminta keskeytyy ennenaikaisesti. Tämä on hyvin tärkeä seikka erityisesti kustannusintensiivisissä käyttökohteissa tai turvallisuuden kannalta kriittisessä infrastruktuurissa. Tällä hetkellä tällaisissa laitoksissa noudatetaan pääasiassa kunnon seurantaan perustuvaa ennakoivaa huoltoa. Se tarkoittaa, että kuluvat osat ennalta määritetyin välein niiden kunnosta tai jäljellä olevasta käyttöiästä riippumatta.

Ennustavaa kunnossapitoa voidaan käyttää ennustamaan tuotantolaitoksen komponentin vikaantuminen. Ennustavan kunnossapidon toimintamalliin kuuluu tuotantolaitoksen tietojen kerääminen ja analysointi tuotantolaitoksen ollessa toiminnassa. Tuotantolaitoksen kustannusten ja toiminnan turvallisuuden optimoimiseksi huoltosignaalia ei saisi antaa liian aikaisin (suuret kustannukset) eikä liian myöhään (tuotantolaitoksen toimintakatkos).

LAPP hyödyntää uutta biohajoavaa muovia teollisuuden Ethernet-kaapelien vaippamateriaalissa

Lue lisää

Single Pair Ethernet (SPE) – Tulevaisuuden kommunikointiin

Lue lisää

AC/DC - enemmän kuin rockbändi

Lue lisää

Asiantuntijamme apunasi
ota yhteyttä!

Tekninen myynti
Tarjouspyynnöt, speksaus, tuotetuki

020 764 6410

Email


Asiakaspalvelu
Avoimet tilaukset, tilausten seuranta

020 764 6420

Email