Tulosta

Kaapelit Ex-i -piireihin, tiedonsiirto

LAPP-tiedonsiirtokaapeleita käytetään myös räjähdysvaarallisten tilojen Ex i -piireissä. Alla on esitetty ATEX-määräysten tuomat rajoitukset ja LAPP-valikoiman vaihtoehdot.

Ja tästä takaisin koko datakaapelivalikoimaan.

Valikoima


UNITRONIC®-EB CY (TP) Taipuisa, häiriösuojattu tiedonsiirtokaapeli DIN-värimerkityin johtimin, sininen ulkovaippa. Käyttökohteita ovat tiedonsiirto- ja ohjausjärjestelmät ja mittalaitteet, joissa tarvitaan ohuita ja taipuisia, häiriösuojattuja kaapeleita sekä sinistä Ex i -tunnisteväriä. Tinattu kuparilangasta punottu häiriösuojapalmikko antaa hyvän suojan sähköisiä häiriöitä vastaan. Kierretyt parit antavat lisäksi hyvän suojan johtimesta toiseen indusoituvilta häiriöiltä.

 • Rakenne: Hienosäikeinen kupari, PVC-eriste, johtimet parikierretyt, parit kierretty kerroksittain, muovifolio, tinattu kuparilankapalmikko
 • Vaippa: PVC-seos, paloapidättävä, taivaansininen (RAL 5015).

UNITRONIC® JE-LiYCY…BD EB Häiriösuojattu tiedonsiirtokaapeli, sininen ulkovaippa. Soveltuu elektroniikka-, mittaus- ja ohjauslaitteiden kytkentäkaapeliksi, kun tarvitaan hyvää häiriösuojausta sekä sinistä Ex i -tunnisteväriä.

 • Rakenne: Monisäikeinen kirkas kupari, PVC-eriste, johtimet kierretty pareittain, parit neljän nipuissa, niput kierretty kerroksittain, muovifolio, tinattu kuparilankapalmikko
 • Vaippa: PVC-seos, paloapidättävä, taivaansininen (RAL 5015).

UNITRONIC® JE-Y(ST)Y BD EB Häiriösuojattu tiedonsiirtokaapeli kiinteään asennukseen, sininen ulkovaippa. Soveltuu tiedonsiirtokaapeliksi kiinteään asennukseen, kun tarvitaan hyvää häiriösuojausta ja sinistä Ex i -tunnisteväriä. Käyttökohteita ovat esim. mittaus-, ohjaus- ja tiedonsiirtolaitteet.

 • Rakenne: Massiivinen kupari Ø 0,8 , PVC-eriste, johtimet pareittain kierretyt, parit neljän nipuissa, niput kierretty kerroksittain, metallifolio, kytkentälanka tinattua kuparia
 • Vaippa: PVC-seos, paloapidättävä, taivaansininen (RAL 5015).

UNITRONIC® BUS PA (BU) Häiriösuojattu kenttäväyläkaapeli prosessiautomaation väylälle Profibus® PA. Voidaan käyttää luonnostaan vaarattomissa piireissä (sininen ulkovaippa, Ex i -tunnisteväri).

UNITRONIC® BUS PA (BU) FC UL/CSA (CMG) Kuin yllä, mutta UL-listed ja FastConnect-pikaliitokseen soveltuva.

UNITRONIC® BUS PA ARM (BU) Armeerattu kenttäväyläkaapeli prosessiautomaation väylälle Profibus® PA. Voidaan käyttää luonnostaan vaarattomissa piireissä (sinisen ulkovaippa, Ex i -tunnisteväri).

UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (BU) Armeerattu kenttäväyläkaapeli prosessiautomaation väylälle FOUNDATION™Fieldbus H1. Voidaan käyttää luonnostaan vaarattomissa piireissä (sininen ulkovaippa, Ex i -tunnisteväri).

ÖLFLEX® EB (ilman häiriösuojaa) ja
ÖLFLEX® EB CY (häiriösuojalla).
Taipuisat ohjauskaapelit sinisellä PVC-ulkovaipalla.


.
ATEX-tilaluokan 0 luonnostaan vaarattoman Ex i -piirin kaapeleilta ei vaadita Ex-hyväksyntää, mutta kaapeloinnin on täytettävä ainakin alla lueteltuja ehtoja. Kaapelityypin ja kaapelointitekniikan valinnasta on aina vastuussa tilan vastuuhenkilö.

Alle on koottu pääkohtia standardin SFS-EN 60079-14 vaatimuksista, mutta kaapeloinnista vastaavan tulee tuntea koko standardin vaatimukset. 

Ex i -kaapeleina on käytettävä suojattuja ja/tai parikierrettyjä kaapeleita, tai niiden etäisyyden sähkö/magneettikenttien aiheuttajiin on oltava riittävä. Ex i -kaapelit on asennettava erilleen muista kaapeleista, tai ne on erikseen suojattava mekaanisilta vaurioilta, tai käytetään armeerattuja tai metallisella suojavaipalla varustettuja kaapeleita. Ex i -piirin johtimet eivät saa kulkea samassa kaapelissa tai nipussa muiden johtimien kanssa.

Mikäli Ex i -kaapeli ei ole armeerattu tai metallivaipalla/suojalla varustettu, on se merkittävä. Jos merkintään käytetään väriä, on värin oltava vaaleansininen. Vaaleansinisiä kaapeleita ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Sekoittuminen nollajohtimen kanssa on estettävä. Merkintä voidaan tehdä myös esimerkiksi kiinnittämällä kaapeliin 1 metrin välein merkintäkilpi, josta asia käy ilmi. Suojattuja kaapeleita ei tarvitse merkitä, joten kaapeleina voidaan käyttää muitakin tyyppejä kuin vaaleansinisiä.

Ex i -virtapiireissä on käytettävä eristettyjä kaapeleita, joiden eristetaso kestää testijännitteen 500 V AC tai 700 V DC (kaikilla väleillä johdin-maa-suojavaippa, testijännitteet ja niiden mittaaminen on tarkasti määritelty yllä mainitussa standardissa). Ex-alueella yksittäisen johtimen on oltava halkaisijaltaan vähintään Ø 0,1 mm. Monijohdinkaapeleissa johtimen eristepaksuus on oltava vähintään 0,2 mm. 


UNITRONIC®-EB CY (TP) Taipuisa, häiriösuojattu tiedonsiirtokaapeli DIN-värimerkityin johtimin, sininen ulkovaippa. Käyttökohteita ovat tiedonsiirto- ja ohjausjärjestelmät ja mittalaitteet, joissa tarvitaan ohuita ja taipuisia, häiriösuojattuja kaapeleita sekä sinistä Ex i -tunnisteväriä. Tinattu kuparilangasta punottu häiriösuojapalmikko antaa hyvän suojan sähköisiä häiriöitä vastaan. Kierretyt parit antavat lisäksi hyvän suojan johtimesta toiseen indusoituvilta häiriöiltä.

 • Rakenne: Hienosäikeinen kupari, PVC-eriste, johtimet parikierretyt, parit kierretty kerroksittain, muovifolio, tinattu kuparilankapalmikko
 • Vaippa: PVC-seos, paloapidättävä, taivaansininen (RAL 5015).

UNITRONIC®-EB JE-LiYCY…BD Häiriösuojattu tiedonsiirtokaapeli, sininen ulkovaippa. Soveltuu elektroniikka-, mittaus- ja ohjauslaitteiden kytkentäkaapeliksi, kun tarvitaan hyvää häiriösuojausta sekä sinistä Ex i -tunnisteväriä.

 • Rakenne: Monisäikeinen kirkas kupari, PVC-eriste, johtimet kierretty pareittain, parit neljän nipuissa, niput kierretty kerroksittain, muovifolio, tinattu kuparilankapalmikko
 • Vaippa: PVC-seos, paloapidättävä, taivaansininen (RAL 5015).

UNITRONIC®-EB JE-Y(ST)Y 0,8 BD Häiriösuojattu tiedonsiirtokaapeli kiinteään asennukseen, sininen ulkovaippa. Soveltuu tiedonsiirtokaapeliksi kiinteään asennukseen, kun tarvitaan hyvää häiriösuojausta ja sinistä Ex i -tunnisteväriä. Käyttökohteita ovat esim. mittaus-, ohjaus- ja tiedonsiirtolaitteet.

 • Rakenne: Massiivinen kupari Ø 0,8 , PVC-eriste, johtimet pareittain kierretyt, parit neljän nipuissa, niput kierretty kerroksittain, metallifolio, kytkentälanka tinattua kuparia
 • Vaippa: PVC-seos, paloapidättävä, taivaansininen (RAL 5015).

UNITRONIC® BUS PA (BU) Häiriösuojattu kenttäväyläkaapeli prosessiautomaation väylälle Profibus® PA. Voidaan käyttää luonnostaan vaarattomissa piireissä (sininen ulkovaippa, Ex i -tunnisteväri).

UNITRONIC® BUS PA (BU) UL/CSA (CMG) Kuin yllä, mutta UL-listed.

UNITRONIC® BUS PA (BU) FC UL/CSA (CMG) Kuin yllä, mutta FastConnect-pikaliitokseen soveltuva.

UNITRONIC® BUS PA ARM (BU) Armeerattu kenttäväyläkaapeli prosessiautomaation väylälle Profibus® PA. Voidaan käyttää luonnostaan vaarattomissa piireissä (sinisen ulkovaippa, Ex i -tunnisteväri).

UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (BU) Armeerattu kenttäväyläkaapeli prosessiautomaation väylälle FOUNDATION™Fieldbus H1. Voidaan käyttää luonnostaan vaarattomissa piireissä (sininen ulkovaippa, Ex i -tunnisteväri).

ÖLFLEX® EB (ilman häiriösuojaa) ja
ÖLFLEX® EB CY (häiriösuojalla).
Taipuisat ohjauskaapelit sinisellä PVC-ulkovaipalla.

ATEX-tilaluokan 0 luonnostaan vaarattoman Ex i -piirin kaapeleilta ei vaadita ATEX-hyväksyntää, mutta kaapeloinnin on täytettävä alla luetellut ehdot.

Ex i -kaapeleina on käytettävä häiriösuojattuja ja/tai parikierrettyjä kaapeleita, tai niiden etäisyyden on oltava riittävä. Ex i -kaapelit on asennettava erilleen muista kaapeleista, tai ne on erikseen mekaanisesti suojattava, tai käytetään mekaanisesti suojattuja kaapeleita. Ex i -piirin johtimet eivät saa kulkea samassa kaapelissa tai nipussa muiden johtimien kanssa.

Mikäli Ex i -kaapelina käytetään suojaamatonta kaapelia, on se merkittävä. Jos merkintään käytetään väriä, on värin oltava vaaleansininen. Vaaleansinisiä kaapeleita ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Sekoittuminen nollajohtimen kanssa on estettävä. Merkintä voidaan tehdä myös esimerkiksi kiinnittämällä kaapeliin 1 metrin välein merkintäkilpi, josta asia käy ilmi. Suojattuja kaapeleita ei tarvitse merkitä, joten kaapeleina voidaan käyttää muitakin tyyppejä kuin alla luetellut.

Ex i -kaapelien johtimien eristyspaksuus on oltava vähintään 0,2 mm. Jännitelujuus suojavaipan ja johtimien välillä on oltava vähintään 500 V ja eri johtimien välillä 1000 V. Ex i -järjestelmien vikatarkastelussa eri kaapelityypit huomioidaan seuraavasti:
- parisuojatut kaapelit (tyyppi A): ei vikoja
- suojattu vaurioilta ja jännite < 60 V (tyyppi B): ei vikoja
- muut kaapelityypit: viat otettava huomioon.


Tiedostot

Datalehdet valmistajan online-luettelossa: products.lappgroup.com  »

Juliste: Ex-tilojen merkinnat (pdf)

Kaapeli- ja liitäntätekniikan ATEX-tuotteiden esittelysivu: lapp.com...ATEX »


Yhteystiedot