Normet - täysin räätälöityjä ratkaisuja!


Nopea reagointi ja mukautuvaisuus asiakkaan tarpeisiin ovat etusijalla kaivoslaitteen elektroniikan ja radiolaitteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Normetin, Lapp Automaation ja Lapp Connecton yhteistyössä osapuolet kertovat avoimesti, jos jotain asiaa voidaan parantaa – tästä hyötyy osapuolten lisäksi etenkin loppuasiakas.

Lapp Automaatio ja sen sisaryhtiö Lapp Connecto ovat Normetin kanssa suunnitelleet ja valmistaneet asiakkaan tarpeisiin soveltuvia kaivos- ja tunnelinlouhintalaitteita vuodesta 2008 lähtien. Yhteistyö sai alkunsa, kun maanalaisen kaivostoiminnan ja tunnelilouhinnan teknisiä kokonaisratkaisuja kehittävä Normet etsi kaivostyökoneisiinsa osaavaa ja luotettavaa radio-ohjainten sekä johdin- ja kaapelisarjojen toimittajaa. 

Normet on haastaviin olosuhteisiin tarkoitettujen laitteiden asiantuntija, jonka koneet tehdään tilaustyönä yksityiskohtaisesti kulloisenkin asiakkaan tarpeiden mukaan. Asiakkaiden tarpeisiin mukautuminen edellyttää sähkö- ja automaatiotuotteiden toimittajalta erityistä asiantuntevuutta.

Ei valmiita ratkaisuja

Lapp Automaation toimittamat Hetronic radio-ohjaimet suunnitellaan täysin Normetilta tulevien määritysten ja toiveiden mukaan. Ohjaimen kotelo, kiinnitykset ja liitännät tehdään täysin käyttötarve silmällä pitäen, jolloin tuote täyttää asiakkaan määrittämät vaatimukset. 

Normet Oy:n ohjausjärjestelmäkomponenteista ja sähkösuunnittelusta vastaavan pääsuunnittelija Kari Ulmasen mukaan joustavuus on keskeinen tekijä asiakkaan toiveisiin reagoinnissa. 

”Käytännössä Normetin asiakasvastaavat reagoivat asiakkailta tuleviin toiveisiin. Taustalla voi olla jotain muutakin kuin asiakkaan omat tarpeet, kuten kohdemaassa muuttuvat päästömääräykset. Kun asiakkaiden palaute on kuultu, sen pohjalta laaditaan määrittelyt uudelle ratkaisulle”, Ulmanen sanoo.

Asiantuntemus säästää aikaa ja rahaa

Varsinainen tuotekehitys on yksityiskohtaista suunnittelua, jossa hahmotellaan kaikki osatekijät koneen kotelon muotoilusta tarvittaviin johtosarjoihin. Testikierrosten ja niissä hoksattavien muutostarpeiden jälkeen koneet etenevät asiakaskäyttöön, jonka jälkeen niihin usein vielä tehdään viimeisiä muutoksia. Täysin lopullista versiota ei synny koskaan, sillä käytännössä jokainen konetilaus on räätälöity asiakkaan tarpeisiin. 


Vaativiin olosuhteisiin tarkoitetun laitteen valmistuksen aikajana on pitkä – määrittelyvaiheeseen käytetään aikaa useita kuukausia ennen perussuunnittelun aloittamista.

”Normetin radio-ohjaimissa laitteiden kustomointi on viety todella pitkälle, ja konekohtaiset tarpeet otetaan tarkkaan huomioon. Uutta konemallia suunniteltaessa piirustukset kulkevat edes takaisin, eikä niin, että olisi lista speksejä, joiden mukaan voisi suunnilleen toimia. Yhteistyö on toiminut hyvin”, Lapp Automaation tuoteryhmäpäällikkö Juha Peri kertoo.

Kehitysvaiheessa materiaalien ja valmistustapojen tuntemus auttaa asiakasta löytämään parhaiten tarkoitukseen sopivan ratkaisun. ”Tuoteasiantuntijamme voivat suositella esimerkiksi korvaavia materiaaleja tai valmistustapoja, joilla asiakas voi säästää kustannuksissa tai saada tuotteelle nopeamman toimitusajan”, Lapp Connecton avainasiakaspäällikkö Pasi Vesterinen kertoo.

Lapp Connecton ketterien ja joustavien toimitusten ansiosta yritys pystyy toimittamaan valmiita johdin- ja kaapelisarjoja tarvittaessa jopa saman päivän aikana.

”Nopea reagointi on toimivan yhteydenpidon ansiota. Myyjämme ovat jatkuvasti yhteydessä Normetin edustajiin, ja lisäksi pidämme yhteistyöpalavereja kuukausittain, jolloin pysymme ajan tasalla asiakkaan tarpeista. Parhaillaan meneillään on myös Lapp Connecton asiantuntijoiden ja Normetin suunnittelijoiden yhteinen kehitysprojekti, joka sujuvoittaa tuotesuunnittelua entisestään, Vesterinen sanoo.

Välittömyys ja luottamus näkyvät käytännössä

Toimivalle yhteistyölle on kuvaavaa se, että Lapp Automaation asiantuntija voi esimerkiksi vierailla Normetin tehtaalla. Myös Ulmanen kuvailee yhteistyötä joustavaksi ja läheiseksi.

”Joustavuus näkyy siinä, että Lapp Automaatio ja Lapp Connecto ovat osanneet varautua meiltä tulevaan yllättävään komponenttien kysyntään. Me olemme voineet luottaa siihen, että he pystyvät aina hoitamaan myös kiireiset tarpeet.”

Suunnitelmia joudutaan toisinaan muuttamaan nopeasti, ja muutosten viemistä käytäntöön helpottaa se, että Lapp Automaation jokaisella yksiköllä on selkeästi oma yhteyshenkilönsä. Tulevaisuudessa koneilta vaaditaan myös kykyä yhä itsenäisempään työskentelyyn. Lisääntyvä automaation ja IoT-ratkaisujen määrä vaatii varautumista myös automaatio- ja sähkökomponenttien toimittajalta.

"Käymme vuoropuhelua koko tuotekehityksen ajan. Arvostamme sitä, että LAPP antaa palautetta meidän ideoistamme ja pohtii aktiivisesti, voisiko ratkaisut suunnitella toisinkin. Hyödymme molemmat, jos eri ratkaisujen tekeminen on toiselle helpompaa", kehuu Ulmanen. 

Lisätiedot

Hetronic radio-ohjaimet

Tuoteryhmäpäällikkö Juha Peri, juha.peri(at)lapp.com, 020 764 7529

Asiantuntijamme apunasi
ota yhteyttä!

Tekninen myynti
Tarjouspyynnöt, speksaus, tuotetuki

020 764 6410

Email


Asiakaspalvelu
Avoimet tilaukset, tilausten seuranta

020 764 6420

Email