Tulosta

Öljyn laadun tunnistus

Ennakoi huoltotarve öljyn laadun mittaamiseen suunnitellulla anturillamme, reaaliaikaisesti. Anna teknisen myyntimme ohjata sinut ennakoivan huollon maailmaan!

Tämän anturin voit asentaa mihin tahansa voitelujärjestelmään ennakoidaksesi huoltotarpeet. Selkeät kustannussäästöt ja parempi tuottavuus on vain tilauksen päässä. Liitä anturiviesti omaan mittausjärjestelmään, myös langattomasti.

Tan Delta OQS-öljynlaatuanturi antaa patentoidun mittausmenetelmänsä avulla selkeän öljynlaadun vertailuluvun, joka ottaa huomioon jopa seitsemän eri suureen muuttumisen alkuperäisen, puhtaan öljyn mittaustulokseen verrattuna. Reaaliaikaisesti!

Tutustu myös muihin tunnistusjärjestelmiin!

Tuotteet

Tan Deltan tarjoamat järjestelmäkomponentit on alla esitelty lyhyesti, linkeillä pääset tarkempiin tietoihin valmistajan verkkosivuille.Öljynlaatuanturi (OQSx)
Jatkuvatoiminen, erittäin joustava ja kustannustehokas, vertailuun perustuva valvontaratkaisu. Suunniteltu kiinteään asennukseen mihin tahansa voitelujärjestelmään...
Lue lisää »

Paikallisnäyttö OQD Express (OQDe)
Paikallisnäyttö ja liitäntäyksikkö OQDe on täydellinen kumppani OQSx-öljynlaatuanturille. Erinomaisen suorituskyvyn antavaksi suunniteltu, luja, IP67-koteloitu...
Lue lisää »


OQD Professional (OQDp)
Graafinen näyttöyksikkö OQDp pystyy välittämään reaaliaikaista tietoa öljyn tilasta useilta antureilta, ollen ideaalinen näyttö...
Lue lisää »

Öljyn laatuanturi, ATEX-sertifioitu (OQSx Ex II)

OQSx Ex II on ATEX Zone 2 -sertifioitu öljyn laatunaturi, joka tarjoaa operaattoreille  reaaliaikaista tietoa öljyn laadusta ja laitteiden tilasta.
Lue lisää »


OQD Professional Hub
OQDp Hub -keskittimellä voit liittää samanaikaisesti maks. neljä OQSx-öljynlaatuanturia  OQDp-näyttöyksikköön. Lujarakenteinen ja helposti asennettava...
Lue lisää »

OQD Mobile (OQDm)
Android-laitteeseen ladattavalla OQDm-mobiilisovelluksella onnistuu tiedonsiirto OQDe-liitäntäyksikön kanssa Bluetooth-yhteydellä...
Lue lisää »

Mobile Oil Tester (MOT) Kit
Kannettavalla öljytestipaketilla saat nopeasti kaiken hyödyn OQSx-öljynlaatuanturistasi. Se on suunniteltu helpoksi...
Lue lisää »

Asennusosat ja sovittimet
Useimmissa tapauksissa olemassaoleva tarkastusyhde on ideaalinen sijoituspaikka OQSx-anturille. Jos sellaista ei ole...
Lue lisää »


Asettelu- ja dataohjelmisto (CADS)
CADS on PC-ohjelma, jonka avulla asetellaan OQSx-anturit ja Tan Delta -näyttötuotteet mille tahansa öljylle ja mihin tahansa sovellukseen. Yksinkertainen ja tehokas...
Lue lisää »


Ratkaisut

OQS-öljynlaatuanturi on Tan Delta -mittausjärjestelmän peruskomponentti. Anturi mittaa reaaliaikaisesti öljyn laatua ja lämpötilaa. Anturilta lähtee mittausviesti häiriösietoisessa 4...20 mA, RS485-, CANBUS- ja Modbus-muodossa.

OQS-anturin mittausviesti voidaan käsitellä useilla eri Tan Delta -järjestelmäratkaisuilla:

Klikkaa kuva suuremmaksiKuvan tuotteiden lisätietoja on esitetty kohdassa Tuotteet, datalehtiä ja esitteitä voi ladata kohdasta Tiedostot.

Mittausperiaate

Patentoitu, tarkka Tan Delta -menetelmä

Tan Delta OQS-öljynlaatumittari käyttää patentoitua menetelmää mittaamaan tarkasti öljyn sähkökemiallisia ominaisuuksia molekyylitasolla. Menetelmä antaa erinomaisen herkkyyden kaikkiin yleisiin öljynlaadun muutosmekanismeihin ja likaantumisiin ennen näkemättömällä lämpötilastabiiliudella ja toistettavuudella.

Anturiin asetellaan mitattavan öljyn sähkökemiallinen sormenjälki. Kun öljy laatu muuttuu esimerkiksi hapettumisen, lisäaineiden ehtymisen, likaantumisen tai viskositeettimuutoksen johdosta, muuttuu myös öljyn sähkökemiallinen sormenjälki ja nämä pienen pienet muutokset havaitaan OQS-anturilla reaaliajassa.

Toistuvissa, riippumattomissa kokeissa on havaittu piste, jossa tämä kasvava molekyyliaktiivisuus (syystä riippumatta) vaikuttaa haitallisesti öljyn voitelukykyyn.

Näin OQS-anturilla voidaan valvoa tietyn öljyn koko elinikää uudesta alkaen, tarkka öljynlaatutieto saadaan mittaamalla eroa puhtaan ja käytössä olevan öljyn välillä, tuloksena yksinkertainen öljynlaadun vertailuluku, joka antaa erittäin tarkan trendin öljyn kunnon muutoksista ajan kuluessa.


Mittauksen vaiheet käytännössä

 • uudesta, puhtaasta öljystä otetaan näyte*, joka analysoidaan Tan Deltan laboratoriossa
 • näytteen puhtaalle öljylle määritellään puhtautta kuvaava TDN-luku
 • OQS-öljynlaatuanturiin asetellaan TDN-luku
 • mittaus voidaan aloittaa, anturi antaa mittausviestinä TDN-lukuun suhteutetun arvon.

* Jos öljylaadun TDN-luku on jo aiemmin määritelty, ei näytettä tarvitse uudelleen lähettää.  Lisätietoa jo analysoiduista öljylaaduista sekä uusien öljylaatujen testausmenettelystä, kysy myynnistämme!

Edut

Öljyn laadunmittauksen edut

MITTAUKSELLA SAAVUTETAAN MERKITTÄVIÄ SÄÄSTÖJÄ KÄYTTÖKUSTANNUKSISSA SEKÄ
TUOTTAVUUDEN KASVUA

 • Ennakoi huollot - Tarkka öljyn laadunmittaus auttaa määrittelemään optimaalisen huoltovälin ilman riskejä. Huoltovälin optimointi säästää huoltokuluissa tyypillisesti 30%-50% ennalta “varmanpäälle” suunniteltuun  tai ennakoimattomaan huoltoon verrattuna
 • Ennakoi laiteviat - Öljyn laadunmittaus on erinomainen indikaattori tunnistamaan alkuvaiheen laiteviat, joista saattaa muuten aiheutua yllättäviä tuotannon menetyksiä. Varhainen laitevian tunnistaminen mahdollistaa korjaavien toimenpiteiden aloittamisen riittävän ajoissa ennen vakavampaa konerikkoa.
 • Lisää käyttöikää - Optimaalinen öljyn määrä ja hyvä laatu vähentää pitkällä aikavälillä laitteiden kulumista ja siten lisää laitteiden käyttöikää.
 • Lisää tuottavuutta - Ennakoidut huollot, laitevikojen tunnistaminen ennalta sekä käyttöiän pidentyminen, mahdollistavat pidemmät tuotantoajat ilman kalliita ja yllätyksellisiä tuotantokatkoksia.

 • maailman edistyksellisin öljynlaadun mittausjärjestelmä
 • tunnistaa öljyn epäpuhtaudet reaaliajassa kaikista öljytyypeistä
 • sertifioitu ja testattu maailmanlaajuisesti
 • helppo asentaa ja käyttöönottaa
 • saavutetaan merkittäviä taloudellisia sekä tuotannollisia etuja
 • keskimääräinen tuotteen takaisinmaksuaika on alle 6 kuukautta.

Asiakassovelluksia

ÖLJYN LAADUNMITTAUSJÄRJESTELMÄ ON OSOITTANUT TALOUDELLISUUTENSA SEKÄ HYÖDYLLISYYTENSÄ USEISSA SOVELLUKSISSA ERI TUOTANNON ALOILLA.KAASUMOOTTORI

Öljyn laadunmittausjärjestelmän asentaminen kaasumoottoriin vähensi huoltokustannuksia 17% ja lisäsi tuottavuutta 20%.
Investoinnin takaisinmaksuaika oli alle 3 kuukautta.VAIHDELAATIKKO

Öljyanturi liitettynä näyttölaitteeseen mahdollisti käyttäjälle huoltovälin optimoinnin ja ennakkohuollon suunnittelun. Tuloksena oli 26% lisäys työtunneissa.
Investoinnin takaisinmaksuaika oli 5 kuukautta.


GENERAATTORI

CANBUS-lähtöinen öljyanturi asennettiin generaattoriin. Ensimmäisen 6 kuukauden aikana anturi tunnisti öljystä useita vieraita partikkeleita. Ennakkohuollolla varmistettiin generaattorin toiminta tärkeillä hetkillä.

Lisää asiakassovellusten esittelyitä valmistajan sivuilla osoitteessa: www.tandeltasystems.com/case-studies/ »

FAQ

Usein kysyttyjä kysymyksiä öljyn laadunmittauksesta


Pystyykö anturi mittaamaan kaikkia öljylaatuja?

Kyllä. Anturi voidaan konfiguroida muutamassa sekunnissa käyttämällä Tan Delta PC-ohjelmointiohjelmaa. Anturi toimitetaan asetuksilla, joka vastaa käytetyn öljyn laatuvaatimuksia. Kaikki öljylaadut voidaan mitata; synteettiset, mineraali-, hydrauli-, moottori-, vaihteistoöljyt jne.

Voinko liittää anturin olemassa olevaan järjestelmään?

Tan Deltan patentoitu mittausteknologia auttaa anturia tunnistamaan ja raportoimaan pienimmätkin öljynlaadun muutokset. Anturin lähettämä informaatio voidaan lukea paikallisesta näyttölaitteesta, mobiililaitteesta, pilvipalvelun kautta omasta tietokoneesta tai informaatio viedään suoraan laitteen automaatiojärjestelmään. Tämä mahdollistaa helpon ja tarkan reaaliaikaisen öljyn kunnon valvonnan.

Mihin anturi tulee asentaa?

Anturi on erittäin vahvarakenteinen, se voidaan asentaa kaikkiin koneisiin (suurin paine 20 bar!)
Anturin mittapään tulee olla virtaavassa öljyssä. Näin varmistetaan luotettava öljynlaadun mittaus reaaliajassa.

Tarvitsevatko tuotteet huoltoa?

Ei. Kun anturi on kerran asennettu, toimii se vuosien ajan ilman huoltotarvetta. Suosittelemme aina käyttämään kalibrointipalveluamme anturin mittatarkkuuden varmistamiseksi.

Tunnistaako anturi vain erityisiä öljyn kuntoon vaikuttavia epäpuhtauksia?

Anturi tunnistaa öljystä ”kaikki” epäpuhtaudet reaaliajassa. Tan Deltan patentoima tekniikka tarjoaa luotettavan ja tarkan öljynlaadun mittauksen.

Mistä saan lisätietoa tuotteista?

Meiltä luonnollisesti, katso tarkkemmat yhteystiedot: yhteystiedot »

Yhteystiedot