Tulosta

Lineaari- ja kulma-anturit Novotechnik

novotechnik-anturit antavat absoluuttisen asematiedon, eli paikka/asento tiedetään myös jännitekatkoksen jälkeen, vaikka asentoa olisi muutettu.

Sovelluskohteita on rajattomasti: työstökoneet, sairaalatekniikka, autot, traktorit, laivat, lentokoneet, metsätyökoneet, maatalouskoneet, trukit, sekä liikkeenohjausjärjestelmät joissa joissa halutaan takaisinkytkentätieto järjestelmään.

Anturit jaetaan toimintansa perusteella kahteen pääryhmään:

  • lineaarianturit
  • kulma-anturit

Yleistä

novotechnik-anturien yhteydessä kosketukseton tarkoittaa anturin sisällä tapahtuvaa asemanluentaa, johon näissä anturityypeissä ei tarvita fyysistä, galvaanista kontaktia, vaan se on korvattu jollakin kosketuksettomalla, kulumattomalla tekniikalla.

Sekä lineaarisen että pyörivän liikkeen mittaamiseen kosketuksettomia, absoluuttisia mitta-antureita on saatavana useilla eri tekniikoilla toteutettuina. Lähtötyyppejä on useita, esim. virta- tai jänniteviesti:

FTI- ja F200-pienoisanturit

induktiiviset LVDT-anturit lyhyisiin lineaarimittauksiin, esimerkiksi labioratorioihin

katso välilehti Lineaarianturit


LS1-lineaarianturit
NOVOPAD

induktiivinen sini-kosini-vaihemittaus on vaativien olosuhteiden dynaamisiin mittauksiin kehitetty kosketukseton mittaustekniikka

katso välilehti Lineaarianturit


TP1-lineaarianturit
NOVOSTRICTIVE®

magnetostriktiivinen lineaarianturi jopa mittauspituuteen 4,5 m saakka. Anturissa on 'kelluva' osoitinmerkki (magneetti). Start/Stop-lähtötyypillä voidaan käyttää maks. 3 kpl magneetteja yhdellä anturilla. 

katso välilehti Lineaarianturit


TMI-lineaarianturit
NOVOSTRICTIVE®

magnetostriktiivinen lineaarianturi pneumatiikka- ja hydraulisylinterien sisään asennettaviksi, näissäkin maksimimittauspituus on 4,5 m.

katso välilehti Lineaarianturit


RFC- ja RSC-kulma-anturit
NOVOHALL®

magneettiseen Hall-ilmiöön perustuvia absoluuttikulma-antureita

katsovälilehti Kulma-anturitLWG ja TLH lineaarianturit

Potentiometrinen lineaarianturi

Useimmat novotechnik-potentiometrit ovat tarkkuuspotentiometrejä, joiden pitkä elinikä saavutetaan vastusrataa pitkin liukuvan harjasosan muotoilulla ja liukukoskettimen erittäin pienellä virralla. Potentiometrin perään kytkettävän muuntimen/mittauspiirin on toimittava jännitejakoperiaatteella.Lineaarianturit

novotechnik valmistaa lineaarimittauksen antureita usealla tekniikalla toteutettuina.

  • potentiometrien vastusarvo mitataan jännitejakajamittauksena, sillä liukukoskettimen suurin sallittu virta-arvo on tyypillisesti vain 1 µA.
  • absoluuttiset versiot tarjoavat useita eri lähtötyyppejä.

Valikoima lyhyesti alla:

Tyyppi (aakkosjärjestys)

Mittausalue
min, maks
[mm]

Liikenopeus
maks.
[m/s]

Tekniikka,
toistettavuus,
lineaarisuus*

Lähtötyypit

FTI (IP 50/67)

0...10

-

induktiivinen LVDT,
< 1 μm,
±0,4...±0,1 % (abs.)

0(4)...20 mA

LWG (IP 65)

0...50,
0...750

5

potentiometri,
0,01 mm,
±0,2...±0,04 %

jännitejakaja

LWX-003 (IP 67)

0...50,
0...750

5

potentiometri,
0,01 mm,
±0,2...±0,04 %

jännitejakaja

LWX-004 (IP 67)

0...50,
0...750

5

potentiometri,
0,01 mm,
±0,2...±0,04 %

jännitejakaja

T / TS (IP 40)

0...25,
0...150

10

potentiometri,
0,002 mm,
±0,2...±0,075 %

jännitejakaja

TEX nivellaakerilla (IP 54)

0...10,
0...300

10

potentiometri,
0,01 mm,
±0,25...±0,05 %

jännitejakaja

TLH (IP 40/54)

0...100,
0...3000

10

potentiometri,
0,01 mm,
±0,1...±0,02 %

jännitejakaja

TMI (IP 67/68)

0...50,
0...4500

ei
rajaa

NOVOSTRICTIVE®
magnetostriktiivinen,
< 2 μm,
±50 μm...±30 μm (abs.)

CANopen, DyMoS,
SSI, Start/Stop,
0...10V, 0...20mA,
Quadrature.

TP1 (IP 67/68)

0...50,
0...4500

10
(Quadrature: 1,1/2,2)

NOVOSTRICTIVE®
magnetostriktiivinen,
< 6 μm,
±50 μm...±10 μm (abs.)

DyMoS,
SSI, Start/Stop,
0(4)...20mA,
0(-10)...10V,
Quadrature.

TR / TRS (IP 40)

0...10,
0...100

2

potentiometri,
0,002 mm,
±0,25...±0,075 %

jännitejakaja

TX2 nivellaakerilla (IP 67)

0...25,
0...300

5

potentiometri,
0,01 mm,
±0,2...±0,05 %

jännitejakaja

Vastuselementit

tilauksen
mukaan

-

potentiometri,
-

jännitejakaja

* Lineaarisuus: riippumaton lineaarisuus tai absoluuttinen lineaarisuus (abs.).

Termien määritelmät valmistajan verkkosivulla www.novotechnik.de ».

Kulma-anturit

novotechnik-antureita kulman ja kierroslukumäärän mittaamiseen:

Kuva

Tyyppi
mittauskulma*

Tekniikka

LähtötyypitRSB-3600

360°


kosketukseton
-30...+85 °C,
IP 67 (IP6K9K)


analog., SSI, pulssilähtö


RMB-3600

5760°


kosketukseton
-30...+85 °C,
IP 67 (IP6K9K)


analog., SSI
AW360

360°

potentiometri,
0... 70 °C,
IP 65

jännitejakaja


AWS360

360°

potentiometri,
0... 70 °C,
IP 65

jännitejakaja


GP

3845°

potentiometri alennusvaihteistolla,
-40... 100 °C,
IP 40

jännitejakaja


IGP

3845°

potentiometri alennusvaihteistolla,
-40... 100 °C,
IP 67

jännitejakaja


IP6000

355°

potentiometri,
-40... 100 °C,
IP 65

jännitejakaja


IPE6000

345°

potentiometri mittamuuntajalla,
-25... 70 °C,
IP 65

virtalähtö


IPS6000

355°

potentiometri,
-40... 100 °C,
IP 67

jännitejakaja


IPX7900

350°

koroosionkestävä potentiometri,
-40... 120 °C,
IP 67, IP 69K

jännitejakaja


P2200

345°

pienen vääntömomentin potentiometri synchro 11 -kotelossa,
-40... 100 °C,
IP 50

jännitejakaja


P2500

345°

potentiometri synchro 11 -kotelossa,
-40... 100 °C,
IP 40

jännitejakaja


P4500

350°

potentiometri synchro 15 -kotelossa,
-40... 100 °C,
IP 40

jännitejakaja


P6500

355°

potentiometri synchro 20 -kotelossa,
-40... 100 °C,
IP 40

jännitejakaja


PRS

355°

vastuselementin ja laahauskoskettimen yhdistelmä,
laitevalmistajan tuotteeseen integroitava komponentti,
-40... 100 °C,
IP 00

jännitejakaja


RFD4000

360°

kosketukseton NOVOHALL-anturi,
-40... 125 °C,
IP 67

useita analogisia ja digitaalisia lähtötyyppejä


RFC4800

360°

kosketukseton NOVOHALL-anturi,
-40... 85 (125) °C,
IP 67

analog., SSI, pulssilähtö, analog.+rajat


RSC2800

360°

kosketukseton NOVOHALL-anturi,
-40... 85 °C,
IP 54, IP 65, IP 67

analog.,
SSI,
pulssilähtö


RSC3200

360°

kosketukseton NOVOHALL-anturi, redundantti-versio, autoliitin (AMP),
-40... 125 °C,
IP 6K7, IP 6K9K 

analog.


RSC6600

360°

kosketukseton NOVOHALL-anturi, single-versio, autoliitin (Bosch),
-40... 140 °C,
IP 67

analog.


RSM2800

5760°

kosketukseton NOVOTURN-monikierrosanturi,
-40... 85 °C,
IP 54, IP 65, IP 67

0...10 kohm,
0,1...10 V,
4...20 mA


SP2500

335°

potentiometri,
-40... 85 °C,
IP 40

jännitejakaja


SP2800

345°

potentiometri,
-40... 120 °C,
IP 54 

jännitejakaja

*Mittauskulma on sähköinen kulma, eli tältä alueelta saadaan mittaus. Anturi saattaa mekaanisesti liikkua suuremman kulman.

Kytkentä

Potentiometrien kytkennästä

Useimmat novotechnik-potentiometrit ovat tarkkuuspotentiometrejä, joiden pitkä elinikä saavutetaan vastusrataa pitkin liukuvan harjasosan muotoilulla ja liukukoskettimen erittäin pienellä virralla. Suositeltava suurin jatkuva liukukosketinvirta (kuvassa alla Iliuku) on tyypillisesti vain 1 mikroampeeri. Potentiometrin perään kytkettävän muuntimen/mittauspiirin on siis toimittava jännitejakoperiaatteella, jotta virta jää riittävän pieneksi.

Toinen huomioitava tekijä on mittauksen nopeus. Jos liike on nopea, on muuntimen vasteaika oltava vastaavasti nopea mittauksen onnistumiseksi.

Valmistajan omissa muuntimissa nämä on huomioitu, mutta liitettäessä novotechnik-potentiometrejä muihin järjestelmiin tai laitteisiin, on syytä varmistaa yllä mainittujen vaatimusten täyttyminen.

Tiedostot

Tarkat tuotetiedot voi hakea valmistajan verkkosivuilta:

- kulma-anturit: www.novotechnik.de/en/products/rotary-sensors/

- lineaarianturit: www.novotechnik.de/en/products/position-transducers/

- käyttöohjeet: www.novotechnik.de/en/downloads/operating-manuals/

- mittapiirrokset ja 3D/CAD-kuvat: www.novotechnik.de/en/downloads/cad-data/


Tarvikkeet

Saatavana on myös koteloimattomia vastuselementtejä, joihin liittyvä liikkuva harjasosa valitaan kohteen mukaan mitoitettuna, laitevalmistajan tuotteeseen sovitettuna.

Mittauspiirien rakentamiseksi tarvittavia tarvikkeita, kuten erilaisia viestimuuntimia ja liittimiä sekä asemointivarren kiinnitysosia, näyttöjä, kiinnikkeitä ym. on saatavana laaja valikoima anturityyppien mukaan.


Yhteystiedot