Kuparin kurssi  484 €/100 kg info.automaatio@lappgroup.com

SKS Automaatio on hyväksytty cleantech-yhteisö Cleantech Finlandin jäseneksi.

Cleantech Finland
yhdistää suomalaisia high-tech-yrityksiä ja pyrkii tekemään puhtaista teknologioista osan Suomen kilpailuetua. Cleantech Finlandin tavoitteena on nostaa Suomi maailman johtavaksi cleantech-asiantuntijamaaksi. Päämarkkina-alueet ovat Eurooppa, Venäjä, Intia ja Kiina. Cleantech Finland on osa Finpron organisaatiota ja Cleantech Finland -brändin omistaa Elinkeinoelämän keskusliitto, EK.

SKS Automaatio haki Cleantech Finlandin jäsenyyttä erityisesti SKS Sensors® -tuotemerkin tuotteilla ja palveluilla. Hakemuksessa kiinnitettiin huomiota seuraaviin pääkohtiin:

SKS Sensors® -lämpötila-anturit valmistetaan käyttäen parhaan tarkkuusluokan mittaelementtejä, ja tarvittaessa anturit kalibroidaan mittaustarkkuuden parantamiseksi sovelluskohteessa. Tällä taataan, että teollisuuden eri prosesseissa, esimerkiksi energian tuotannossa, prosessin lämpötilat ovat erittäin tarkasti ohjearvojen mukaiset, jolloin varmistetaan erittäin laadukas ja energiatehokas prosessinohjaus. Tällä on suora positiivinen vaikutus pyrittäessä energian käytön minimointiin ja polttoaineen käytön optimointiin.SKS Automaatio toimii osana uusiutuvan energian arvoketjua toimittamalla lämpötilanmittauksia asiakkailleen, jotka toimivat uusiutuvan energian tuotannossa, joko laitevalmistajina tai operaattoreina (esim. energiayhtiöt), tai valmistavat biopolttoaineita. Tuotteemme ovat näin ollen mukana edistämässä luonnonvarojen tehokasta ja ympäristöystävällistä käyttöä.

Toimitamme lämpötilan mittauksia myös teollisuuden koneiden ja laitteiden kunnonvalvontaan, mm. laakereiden lämpötilavalvontaan ja ennakoivan huollon tarpeisiin. Näillä mittauksilla varmistetaan tuotteiden oikea-aikainen ja tarpeenmukainen huolto. Tällä vähennetään vakioituihin aikaväleihin perustuvat määräaikaistarkastukset laitteissa ja optimoidaan huoltotyö todellisen tarpeen mukaan. Ratkaisulla on suora ympäristönkuormitusta pienentävä vaikutus.  

Lisätietoa cleantech-jäsenyydestä antaa toimitusjohtaja Rami Hakala.

www.skssensors.fi