Anna-Riikka – vastatuuleen pyöräilevä energiainsinööri

Kansainvälisyydestä innostuva Anna-Riikka Happonen astui täysin uutena työtehtävänä perustettuun Nordic Compliance Managerin pestiin lokakuussa 2023. Tulevaisuudessa Anna-Riikan uusi vastuualue tulee kasvattamaan painoarvoaan nopealla tahdilla niin Lapp Automaation asiakasyritysten kuin viranomaistenkin silmissä. 

27-vuotias vastavalmistunut insinööri vakuuttui LAPPin välittömästä ilmapiiristä jo ensimmäisen työhaastattelun yhteydessä vuonna 2022.

”Työhaastattelu teknisen myyjän työhön järjestettiin Vantaan toimipisteessä, ja haastattelun jälkeen kävimme kiertelemässä toimitiloja ja tutustumassa työympäristöön. Tulevia kollegoja tavatessa useat työntekijät tulivat tervehtimään ja kyselemään tarkemmin taustoistani. Siitä jäi erityisesti mukava ja välitön vaikutelma”, Anna-Riikka kertoo. 

Kuopiolaislähtöinen Anna-Riikka on valmistunut Oulun ammattikorkeakoulusta energia- ja ympäristötekniikan insinööriksi vuonna 2022. Hän työskentelee Lapp Automaation Oulun toimipisteellä. 

Compliance-asiat valokeilassa 

Yhtiön työntekijöiden nuorempaan kaartiin lukeutuva Anna-Riikka ehti työskennellä noin vuoden ajan teknisen myynnin tehtävissä ennen uudessa tehtävässä aloittamistaan.

Jatkossa hän vastaa asiakkaiden niin sanottuihin compliance-aiheisiin kyselyihin. Yleisesti compliance-termillä tarkoitetaan sen varmistamista, että yritys toimii kaikissa tilanteissa lakeja ja säädöksiä noudattaen. Suomen kielillä puhutaan yleensä vaatimustenmukaisuudesta. Teema kattaa esimerkiksi terveys-, turvallisuus-, ympäristö-, laki- ja laatustandardit sekä yrityksen eettiset periaatteet.

”Asiakkaiden kyselyt saattavat liittyä esimerkiksi lakimuutoksiin tai tuotteiden standardeja ja laatukriteereitä koskeviin dokumentaatioihin. LAPPin toimittamien tuotteiden on täytettävä niiltä vaaditut standardit ja kriteerit esimerkiksi ympäristö- ja turvallisuusasioissa”, Anna-Riikka valottaa. 

Aiheen tärkeys kasvaa tulevaisuudessa entistä enemmän. Esimerkiksi EU asettaa tuotteille ja niiden käytölle uusia vaatimuksia. LAPPille on tärkeää olla kriteereistä jatkuvasti ajan tasalla.

”Vaikka tehtävä onkin yrityksessämme uusi, ovat kokeneet kollegani olleet näiden asioiden kanssa aiemmin tekemisissä ja saan heiltä tarvittaessa tukea. Uuden työtehtävän perustaminen kertoo siitä, kuinka tärkeää vaatimustenmukaisuus tällä hetkellä ja etenkin tulevaisuudessa on.”

LAPP-yhteistyötä Oulussa ja Pohjoismaissa

Uudessa tehtävässään Anna-Riikkaa kiinnostaa varsinkin kansainvälisten verkostojen kehittäminen yhdessä Ruotsin, Norjan, Tanskan sekä Baltian maiden toimintojen kanssa. 

”Huolehdin esimerkiksi, että Suomen käytännöt ja linjaukset vastaavat Saksan pääkonttorin linjauksia. Lisäksi työni on koota yhteen kaikki Pohjoismaissa ja Baltiassa tehtävä vaatimustenmukaisuuteen liittyvä toiminta, ja tarkoitus on esimerkiksi käynnistää LAPPilla kuukausittaiset palaverit eri Pohjoismaiden vastuuhenkilöiden kesken.”, Anna-Riikka sanoo.

Oulun toimipisteellä työyhteisön yhteydenpito on huomattavasti tiiviimpää. Hybridityöskentelyn aikana työntekijät viettävät päiviä joustavasti sekä kotikonttorilla että toimistolla työskennellen. ”Viestittelemme työkavereiden kanssa aktiivisesti yhteisessä Teams-chatissä”, Anna-Riikka kertoo.

Oululainen erikoisuus tuttua

Liikunta on Anna-Riikalle tapa hallita stressiä, ja se tuo tarvittavaa tasapainoa työn ja vapaa-ajan välille. Monipuoliseen stressinpoistovalikoimaan kuuluvat muun muassa kuntosaliharjoittelu, sulkapallo sekä lenkkeily.

Vapaa-aikaa kuluu myös yhdessä puolison kanssa rentoutuessa tv-sarjojen ja elokuvien parissa.

”Viime aikoina katsomamme sarjat ja elokuvat ovat painottuneet action-genreen, mutta olen elokuvien ja sarjojen saralla kaikkiruokainen.” 

Oulussa useamman vuoden asuneelle Anna-Riikalle on tullut tutuksi myös perinteinen oululainen liikuntamuoto: vastatuuleen pyöräily.

”Ouluhan on tunnettu siitä, että pyörällä pääsee kätevästi liikkumaan kaikkialle. Paikallinen erikoisuus on vastatuuleen pyöräileminen, kun eihän merenrantakaupungissa pyörällä liikkuja voi tuulelta välttyä”, Anna-Riikka nauraa. 

  Jos heräsi kysyttävää niin Anna-Riikka vastailee mielellään anna-riikka.happonen(a)lapp.com

Asiantuntijamme apunasi
ota yhteyttä!

Tekninen myynti
Tarjouspyynnöt, speksaus, tuotetuki

020 764 6410

Email


Asiakaspalvelu
Avoimet tilaukset, tilausten seuranta

020 764 6420

Email