Mistä ostaja tietää, onko myytävässä tuotteessa lyijyä, vaarallisia muovinpehmennysaineita tai muita haitallisia aineita? Onko tuotteen valmistus vahingoittanut ympäristöä tai liittyykö valmistukseen muita kyseenalaisia olosuhteita?

Kiinnostus tuotteiden alkuperään ja niiden vastuulliseen valmistamiseen on selvästi lisääntynyt. Lapp Automaation asiakkaat kysyvät yhä useammin tietoja tuotteidemme eettisyydestä, ympäristöystävällisyydestä ja turvallisuudesta.

Viime aikoina mediassa on ollut uutisia Afrikan suurten järvien alueen kaivoksista mahdollisesti epäeettisesti louhittavista mineraaleista. Myös kaivosten ja muun teollisuuden ympäristövaikutukset puhuttavat. Tämän tästä myös kerrotaan vaarallisten tuotteiden poistamisesta markkinoilta.

Lapp Automaatiossa me teemme kaikkemme varmistaaksemme tuotteidemme eettisyyden ja turvallisuuden. Noudatamme tarkasti toimintatapoja, joilla pyritään varmistamaan koko tuotantoketjun toiminta. 


Mineraalien valvonta on maailmanlaajuista

Niin sanotut konfliktimineraalit ovat pääasiassa tietyiltä Afrikan alueilta louhitut kulta, tina, tantaali ja volframi. Niiden valvontaan on kehitetty mekanismi, Responsible Mineral Initiative, RMI. Sen jäseninä on yli 400 alan yritystä. 

Toimintaa valvotaan useilla prosesseilla, joilla selvitetään, mistä mineraalit tulevat, mikä sulattamo ne on sulattanut ja kuka jalostanut edelleen.

Alan toimijat joutuvat täyttämään erityisen CMRT-selvityslomakkeen (Conflict Minerals Reporting Template), jonka avulla asiakkaat näkevät mineraalien alkuperän.

Haitallisia kemikaaleja on satoja

Haitallisia kemikaaleja valvotaan EU:n REACH-asetuksen perusteella (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

Rajoitetut kemikaalit ovat niin sanotulla ”erityistä huolta aiheuttavien aineiden” SVHC-listalla, jota päivitetään säännöllisesti. Listalla on yli 200 erilaista ainetta. 

Lapp Automaatio seuraa kemikaalien käyttöä erityisen tarkasti muun muassa siksi, että meillä on omaa lämpötila-anturien tuotantoa. Joudumme valmistajana tekemään ilmoituksia Euroopan kemikaalivirastoon (European Chemicals Agency, ECHA), joka sijaitsee Helsingissä.

Saamme toimittajiltamme myös tiedon maahantuomiemme tuotteiden kemikaalipitoisuuksista, joista on tehty ilmoitus Euroopan kemikaalivirastoon. 

Lyijyä löytyy usein

Haitallisia aineita on monenlaisia. Sähkö- ja elektronisissa laitteissa törmätään usein lyijyyn, sillä sitä käytetään joskus messingin tai muun metallin lisäaineena. Lyijyä voi olla monissa ei-metallisissa tuotteissakin, kuten keramiikassa. Muita samantyyppisiä aineita ovat esimerkiksi elohopea ja kadmium. 

Sähkölaitteiden sisältämiä haitallisia aineita säätelee EU:n RoHS-direktiivi (Restriction of Hazardous Substances).

Joistakin tuotteista löydetään myös muovien pehmentimiä, kuten ftalaatteja tai erilaisia palonsuoja-aineita, jotka voivat aiheuttaa syöpää. Tällaisia aineita saa tuotteessa olla korkeintaan 0,1 painoprosenttia, jonka jälkeen pitoisuuksista pitää ilmoittaa viranomaisille.

Nykyinen RoHS-direktiivi sallii vielä esimerkiksi lyijyn käytön erikseen määritellyissä poikkeustapauksissa, koska valmistus ilman olisi mahdotonta tai kohtuuttoman kallista. Markkinoilla ei vielä ole vaihtoehtoja kaikkien haitallisten aineiden korvaajiksi. 

Valveutuneimmat valmistajat ovat jo kuitenkin tuoneet tulevien määräysmuutosten mukaisia tuotteita saataville. Tällaisia ovat esimerkiksi LAPP SKINTOP® -valikoiman metallisten kaapeliläpivientien lyijyttömät LF-erikoismallit (Lead Free), joissa messinkiseokseen ei ole lisätty lyijyä, kaikkien muiden ominaisuuksien kuitenkin säilyessä. Asiakkaan on siis jo nyt mahdollista ottaa seuraava askel omassa tuotevalinnassaan, vaikka täydellinen lyijynkäyttökielto on vasta suunnitelma.  

Tuotteiden turvallisuus on meille tärkeää

Turvallisuuden varmistaminen vaatii usein perusteellista selvitystyötä ja erilaisten dokumenttien käsittelyä. Lapp Automaatiossa pyrimme pysymään direktiivien ja säädösten osalta jatkuvasti ajan tasalla, jotta varmistamme tuotteidemme turvallisuuden ja eettisyyden.


Sanastoa ja termejä

  • Konfliktimineraalit ovat pääasiassa Afrikan suurten järvien alueelta louhittavia mineraalejaKonfliktimineraalien käyttöä pyritään estämään maailmanlaajuisen Responsible Minerals Initiative (RMI) -hankkeen ja EU:n lainsäädännön avulla.
  • RoHS – sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettävien aineiden rajoituksia käsittelevä EU-direktiivi. Lyijy on yksi yleisimmin esiintyvä rajoitettu aine.
  • REACH – haitallisten kemikaalien käyttöä tuotteissa rajoittava EU-asetus. Rajoitetut kemikaalit on listattu SVHC-listalla (Substances of Very High Concern). Esimerkiksi palonestoaineiden (flame redardants) ryhmä on laaja, niitä kutsutaan ftalaateiksi tai yleisemmin PBT-aineiksi (Persistent, Bioaccumulative and Toxic).
  • WFD, SCIP – kuluttajakauppaan ja kierrätykseen saakka ulottuva EU:n jätepuitedirektiivi käyttää pohjanaan samaa SVHC-listaa. Tuotteista, joissa on SVHC-aineita yli sallittujen raja-arvojen, on tehtävä ns. SCIP-ilmoitus Euroopan kemikaalivirastoon ECHAan.

Lisätietoja tuotehallintamme päälliköltä Mikael Saarnistolta, mikael.saarnisto@lapp.com, p. 020 764 7532

Onko ostamasi tuote turvallinen, ympäristöystävällinen ja eettisesti tuotettu?

Kiinnostus tuotteiden alkuperään ja niiden vastuulliseen valmistamiseen on selvästi lisääntynyt.

Lue lisää

Neljä kesäduunaria haussa varastollemme Hyvinkäälle!

Lue lisää

LAPP-konsernin uusi eurooppalainen juridinen yhtiömuoto

Change in corporate form at LAPP

Lue lisää

Asiantuntijamme apunasi
ota yhteyttä!

Tekninen myynti
Tarjouspyynnöt, speksaus, tuotetuki

020 764 6410

Email


Asiakaspalvelu
Avoimet tilaukset, tilausten seuranta

020 764 6420

Email