Liikekumppanien vaatimustenmukaisuus

Sääntöjen ja määräysten noudattaminen ja rehellisyys ovat perusta luottamukselliselle yhteistyölle liikekumppanien kanssa. Tavoitteenamme on pitkäaikainen ja menestyksekäs kumppanuussuhde.

Rehellisyys on yksi liiketoimintamme peruspilareista. Yrityskulttuurimme tähtää sääntöjen ja määräysten noudattamiseen ja eettiseen toimintaan. Odotamme rehellistä toimintaa paitsi kaikilta työntekijöiltämme myös liikekumppaneiltamme.

Toimittajiemme vastuullisuus

Toimittajia koskeva eettinen ohjeistomme sisältää yhteenvedon kaikista vaatimuksista, joita toimittajiemme on noudatettava toimiakseen vastuullisesti. Nämä vaatimukset koskevat muun muassa työoloja, ihmisoikeuksien kunnioittamista, ympäristöä ja turvallisuutta sekä liiketoiminnan etiikkaa sekä sääntöjen ja määräysten noudattamista. Nämä vaatimukset ovat perusta kaikille liiketoimintasuhteille toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Jos toimittaja ei täytä näitä vaatimuksia eikä ryhdy asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin, pidätämme oikeuden lopettaa yhteistyön tai valintaprosessin.

Yritysvastuu

Lisätietoja yritysvastuusta.


Toimittajia koskeva eettinen ohjeisto

Lisätietoja toimittajia koskevasta eettisestä ohjeistosta.

Jatka (pdf)
Asiantuntijamme apunasi
ota yhteyttä!

Tekninen myynti
Tarjouspyynnöt, speksaus, tuotetuki

020 764 6410

Email


Asiakaspalvelu
Avoimet tilaukset, tilausten seuranta

020 764 6420

Email