LAPPin ilmoitusjärjestelmä

LAPPin ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että vaatimuksia noudatetaan ja että toiminta on rehellistä ja lainmukaista. Siksi on tärkeää tunnistaa riskit varhaisessa vaiheessa ja ehkäistä niitä ennakoivasti. Ilmoitusjärjestelmä on apuväline, jota voidaan käyttää riskejä ja väärinkäytöksiä koskevien tietojen välittämiseen ja tutkimiseen. LAPPin ilmoitusjärjestelmä auttaa saamaan tietoa mahdollisista riskeistä ja väärinkäytöksistä LAPPissa, kumppaniyrityksissä tai muuten meihin yhteydessä olevissa yrityksissä. Siihen voi ilmoittaa, kun ammatillisessa yhteydessä saadaan tietoja tai perusteltuja epäilyjä todellisista tai mahdollisista rikkomuksista. Näin rikkomus voidaan käsitellä objektiivisesti ja mahdollisimman nopeasti sekä toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet – niin kyseisen rikkomuksen osalta kuin uusien rikkomusten estämiseksi. Ilmoittajan on voitava parhaan tietämyksensä ja uskonsa mukaan olettaa, että tieto on totta.

Jos ilmoitus koskee liikesalaisuuden paljastamista, vaaditaan lisäksi, että ilmoittajalla on aito syy uskoa, että ilmoitus on tarpeen rikkomuksen paljastamiseksi.

Tutkimme saadut tiedot järjestelmällisesti ja ryhdymme tarvittaessa asianmukaisiin jatkotoimiin.

Miten ilmoituksia käsitellään?

Ilmoittaja saa kuittauksen vastaanotosta, kun ilmoitus on annettu.

Tutkimme jokaisen ilmoituksen luottamuksellisesti ja perusteellisesti LAPPin ilmoitusjärjestelmässä. Tutkinta aloitetaan vain, jos alustavassa arvioinnissa (uskottavuus- ja oikeellisuustarkastuksessa) ilmenee epäily rikkomuksesta.

Noudatamme oikeudenmukaisen menettelyn periaatetta. Se takaa mahdollisimman suuren suojan ilmoittajille, asianomaisille henkilöille ja työntekijöille, jotka auttavat selvittämään ilmoitettua väärinkäytöstä.

LAPP ei hyväksy ilmoittajien ja LAPPin tutkimuksiin osallistuvien henkilöiden syrjintää. Asianomaisiin henkilöihin sovelletaan syyttömyysolettamaa, kunnes rikkomus on osoitettu todeksi. Tutkimukset suoritetaan ehdottoman luottamuksellisesti.

Mistä ilmoituksista on hyötyä?

Ilmoituksia voidaan tehdä lakisääteisiin määräyksiin, vapaaehtoisiin sitoumuksiin ja yrityksen sisäisiin sääntöihin liittyvistä riskeistä, epäilyistä ja rikkomuksista. Niihin kuuluvat myös ihmisoikeus- ja ympäristövelvoitteiden rikkomukset, jotka tapahtuvat yrityksen omalla tai sen toimittajien liiketoiminta-alueella.Ilmoitusjärjestelmää voi käyttää myös, jos on kysyttävää sääntöjen ja määräysten noudattamiseen liittyvistä asioista.

Ilmoitusjärjestelmää ei ole tarkoitettu LAPPin tai sen liikekumppanien tuotteita tai palveluita koskevaa palautetta tai valituksia varten. Jos olet tyytymätön palveluihin tai tuotteisiin, ota yhteyttä asiakaspalveluun tai tuntemaasi yhteyshenkilöön.

Haluatko tehdä luottamuksellisen huomautuksen tai onko sinulla kysyttävää vaatimustenmukaisuudesta?

LAPPin verkkopohjainen ilmoitusjärjestelmä tarjoaa ilmaisen, sisäisen ilmoituskanavan, jonka kautta voi ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöksistä tai esittää kysymyksiä sääntöjen ja määräysten noudattamisesta.

Voit antaa tietoja mahdollisista väärinkäytöksistä eri kielillä ja esittää kysymyksiä sääntöjen ja määräysten noudattamisesta – myös nimettömänä.

Seuraava linkki johtaa digitaaliseen ilmoitusalustaan. Siirry ilmoitusalustaan tästä.

Asiantuntijamme apunasi
ota yhteyttä!

Tekninen myynti
Tarjouspyynnöt, speksaus, tuotetuki

020 764 6410

Email


Asiakaspalvelu
Avoimet tilaukset, tilausten seuranta

020 764 6420

Email