LAPP toimii nyt nimellä Lapp Holding SE. LAPP:n yhtiömuoto muutettiin 27. joulukuuta 2022 alkaen Lapp Holding AG:stä Lapp Holding SE:ksi.

Uuden yritysnimen, Societas Europaea (SE) myötä, kaapeli- ja liitäntäteknologian integroitujen ratkaisujen maailmanmarkkinajohtaja, tulee olemaan strategisesti joustavampi. "Juridinen muutos on yksi pitkän aikavälin vaihe yrityksen kehitysprosessissa ja sitouttaa LAPP:n entistä vahvemmin markkinoiden kansainvälisyyteen. Uusi juridinen SE muoto antaa organisaatiollemme puitteet kansainvälisen kasvumme hallintaan johdonmukaisesti ja kestävästi", Lapp Holding SE:n toimitusjohtaja Matthias Lapp kertoo.

Matthias Lapp korostaa, että yritysmuodon muutos on puhtaasti juridinen. Lapp Holding SE:n pääkonttori pysyy Stuttgartin Vaihingenissa, Saksassa. Tätä tukee myös LAPP:n strategia 2027, jossa selkeästi määritellään pitkän aikavälin kasvutavoitteet ja niihin liittyvät toimet. Pystyäkseen toimimaan nopeammin ja tehokkaammin voimakkaan kasvun myötä, LAPP on uudistanut myös organisaatiorakennettaan. "Ajattele globaalisti, toimi paikallisesti" -moton mukaisesti tavoitteena on varmistaa, että paikalliset vahvuudet säilytetään, mutta samalla strategiaa ohjataan keskitetysti.

Lisätietoja antaa toimitusjohtajamme Krister Karlsson, +46 70 625 77 82, krister.karlsson@lapp.com 


**********************************************************************************

LAPP now operates as Lapp Holding SE

Change in corporate form at LAPP. Effective December 27, 2022, the former Lapp Holding AG was converted into Lapp Holding SE.

With the new company name as Societas Europaea (SE), the world market leader for integrated solutions in the field of cable and connection technology expects greater strategic freedom. "The legal transformation is a building block in the long-term process of corporate development and a commitment to the internationality of LAPP and its markets. The new SE legal form will provide our organization with the framework to manage our international growth consistently and sustainably", explains Matthias Lapp, CEO of Lapp Holding SE.

Matthias Lapp emphasizes that the conversion is "a pure change of legal form". The headquarters of Lapp Holding SE will remain in Stuttgart-Vaihingen. This is also underlined by LAPP's Strategy 2027, which clearly defines the long-term growth targets and the associated activities. This also includes the change of the organization. In order to be able to act faster and more efficiently in the face of strong growth, LAPP has restructured itself. In line with the motto "Think globally, act locally", the aim is to ensure that local strengths are retained, but at the same time the strategic guard rails are controlled centrally. 

For more information, please contact our MD Krister Karlsson, +46 70 625 77 82, krister.karlsson@lapp.com 

LAPP-konsernin vuosikatsaus ‒ 2,9 %:n kasvu ja massiiviset investoinnit siivittivät tilikautta 2022-23

Lue lisää

Tapaa meidät Tekniikan Työnantajapäivillä

...ja pilki ankalle uusi koti! Tiistaina 30.1.2024 klo 11 -15, Metropolia AMK, Myyrmäen kampus, Leiritie 1, Vantaa

Lue lisää

LAPP edistää vihreää siirtymää innovatiivisilla ratkaisuilla

Lue lisää

Asiantuntijamme apunasi
ota yhteyttä!

Tekninen myynti
Tarjouspyynnöt, speksaus, tuotetuki

020 764 6410

Email


Asiakaspalvelu
Avoimet tilaukset, tilausten seuranta

020 764 6420

Email