ASI-turvamonitorit

Leuze electronic ASM1 ja ASM1E -AS-i-turvamonitorit täyttävät kahden turvallisuusstandardin vaatimukset seuraavasti:

 • EN 954-1: turvakategoria 4: ASM1/ASM1E on tyypin 4 turvakomponentti
 • IEC 61508: toiminnallisen turvallisuuden eheystaso SIL 3: ASM1/ASM1E soveltuu piireihin, joiden eheystaso kokonaisuutena on SIL 3 -tasoinen.

Sovelluksia
ASM1/ASM1E -turvamonitorit valvovat AS-i-väylän komponenttien tietoliikennettä ja tekevät väylästä turvaluokiteltujen komponenttien osalta turva-AS-i-väylän (Safety AS-i). Samassa väylässä voi olla myös perinteisiä (ei turvaluokiteltuja) komponentteja. Tyypillisiä sovelluksia ovat koneistuskeskukset, puun ja metallin työstöjärjestelmät, pakkauskoneet, materiaalinkäsittely ja kokoonpano.

Ominaisuudet
ASM1/ASM1E on AS-i-turvamonitori, joka soveltuu turvakategorian 4 sovelluksiin. Laite liitetään AS-i-kenttäväylään, se toimii vaarallisen koneen pysäyttävänä hätäseisreleenä (pysäytysluokat 0 ja 1) ja sillä voidaan toteuttaa uudelleenkäynnistyksen dynaaminen valvonta sekä ulkopuolisten releiden valvonta. AS-i-profiili: Monitor 7.F.
Versioissa ASM2E/1 (1-kanavainen) ja ASM2E/2 (2-kanavainen) on lisäksi mahdollisuus ohjata/lukita ryhmää AS-i-toimilaitteita turvallisen AS-i-lähdön kautta sekä liitää kaksi turvallisuuteen liittyvää AS-i-väylää suoraan toisiinsa. Nämä versiot ohjelmoidaan asimon V3 -ohjelmalla, jolla on mahdollista esimerkiksi suodattaa pois ovikytkimien tärinästä johtuvat virheilmoitukset tai oven sulkeutuessa esiintyvät nopeat peräkkäiset kosketintoiminnat.

Tekniset tiedot
AS-i-turvamonitorien tyypit ovat:

 • ASM1/1: 1-kanavainen, 1 turvarelelähtö (1 x 2 kosketinta), 32 loogista laitetta
 • ASM1/2: 2-kanavainen turvamonitori, 2 turvarelelähtöä (2 x 2 kosketinta), 32 loogista laitetta
 • ASM1E/1: 1-kanavainen turvamonitori lisäominaisuuksin, 1 turvarelelähtö (1 x 2 kosketinta), 48 loogista laitetta
 • ASM1E/2: 2-kanavainen turvamonitori lisäominaisuuksin, 2 turvarelelähtöä (2 x 2 kosketinta), 48 loogista laitetta
 • ASM2E/1: 1-kanavainen turvamonitori lisäominaisuuksin, 1 turvarelelähtö (1 x 2 kosketinta), 1 kytkevä turva-AS-i-lähtö, 48 loogista laitetta
 • ASM2E/2: 2-kanavainen turvamonitori lisäominaisuuksin, 2 turvarelelähtöä (2 x 2 kosketinta), 1 kytkevä turva-AS-i-lähtö, 48 loogista laitetta.

Kaikkien tyyppien käyttöjännite on 24 VDC (± 20 %).

SIL-laskenta-arvot
Päivitettyjen tilastojen mukaiset arvot toimitetaan selkeänä listana pyydettäessä. Tässä tyypillisiä arvoja:

PFD-arvot (Probability of Failure on Demand):

 • kytkentäaika 3 kk, kokonaiskäyttöaika 10 vuotta: ≤ 4 * 10E-5
 • kytkentäaika 6 kk, kokonaiskäyttöaika 10 vuotta: ≤ 6 * 10E-5
 • kytkentäaika 12 kk, kokonaiskäyttöaika 10 vuotta: ≤ 9 * 10E-5

(täyttävät SIL 3 -vaatimukset: < 1 * 10E-4).

Tarkat tuotetiedot: Leuze AS-I Safety at Work »

Muut ASI-väylän tuotteet »


Tuotetta myy SKS Automaatio Oy (yhteystiedot »)

Asiantuntijamme apunasi
ota yhteyttä!

Tekninen myynti
Tarjouspyynnöt, speksaus, tuotetuki

020 764 6410

Email


Asiakaspalvelu
Avoimet tilaukset, tilausten seuranta

020 764 6420

Email