LAPP Automaatio

Leuze MLC SPG - uudelleen keksitty muting - ilman anturointia

SPG - Smart Process Gating - on Leuze electronicin MLC-turvavaloverhoille kehitetty uusi järjestelmä, jolla muting-prosesseista tehdään taloudellisempia, yksinkertaisempia ja turvallisempia.


Leuze MLC 530 SPG - tuotetiedot (leuze.com)

Leuze MLC 530 Smart Process Gating - flyer (pdf)

Leuze Smart Process Gating - video (youtube.com)


Kuljetin- ja varastojärjestelmissä - varsinkin pakkaus- ja autoteollisuudessa - liikkuvan kappaleen lähestymisen turva-alueella selvästi havaitsevat muting-anturit ovat olleet tähän saakka tarpeellisia, jotta suojakenttä (turvavaloverho) voidaan mykistää tavaran päästämiseksi läpi oikeaan aikaan.

Vähemmän riskikohtia ilman anturointia

Leuze electronic on kehittänyt omiin MLC-turvavaloverhoihinsa SPG-prosessin (Smart Process Gating), jossa tunnistusviestiä lähettävistä antureista voidaan luopua. Nyt kuljetinjärjestelmät voidaan suunnitella kompaktimmiksi ja lisäksi vältytään anturien vaurioitumiselta, suuntausongelmilta, ylläpito- ja huoltokustannuksilta. Lisäksi pienenevät hankinta- ja johdotuskustannukset sekä manipulaatioriski, mikä puolestaan parantaa koko turvalaitteiston käytettävyyttä.


Kuvat yllä: Smart Process Gating -järjestelmän prosessiohjattu alueelle pääsy

SPG-järjestelmässä ensimmäinen muting-viesti tulee ohjausjärjestelmästä (logiikalta), kun taas toisen muting-viestin generoi suojakenttä itse.

HUOM! Smart Process Gating vaatii yksityiskohtaista tietoa prosessista, jotta tarvittavat logiikkaviestit saadaan käyttöön odotetussa aikaikkunassa ja sallitulla maks. 200 mm etäisyydellä suojaverhosta.


Tyypilliset toteutukset

SPG-järjestelmää käytetään turvaominaisuuksien tarpeen mukaan kahdessa toimintamoodissa: Mode 1 tai Mode 5. Erot näiden välillä lyhyesti ovat:

 Mode 1

  • autoteollisuuden tyyppisovellus
  • siirtonopeus maks. 0,2 m/s
  • ohjattu uudelleenkäynnistys mahdollinen
  • PL e, SIL 3
  • vaatii turvalogiikan

 Mode 5

  • intralogistiikan tyyppisovellus
  • siirtonopeus maks. 0,6 m/s
  • suodatinaika 1 s (sallii välit siirrettävien kappaleiden välillä)
  • yleensä PL d, SIL 2
  • vakiologiikka riittää

Toimintamoodit perustuvat toteutetuissa kohteissa tehtyihin kenttäkokeisiin.Smart Process Gating -tuotevideo: