Tulosta

Optinen etäisyysmittaus Leuze

Leuze electronic valmistaa myös useita etäisyyttä mittaavia valokennotyyppejä. Nämä optiset, kosketuksettomat instrumentit on kehitetty teollisuuden paikoitus- ja asemointimittauksiin.

Tuotteen voi valita tarvittavan mittausetäisyyden (0 ... 10 km) ja halutun lähtöviestin perusteella.

Valikoima

Tuotteet on esitetty taulukossa suurimman mittausetäisyyden mukaan:

Mittausetäisyys

Tyyppi, ominaisuudet

Kuva (ei mittakaavassa)

25 mm
(leveys)

GS 754B on mittaava CCD-haarukkavalokenno, jonka kidan korkeus on 27 tai 98 mm ja kidan kokonaissyvyys 42 mm. Tästä syvyydestä 25 mm on aktiivista mittausaluetta, josta saadaan tieto esim. mitattavan kohteen reunan sijainnista. Pienin havaittava kohde (lanka) on halkaisijaltaan 0,5 mm. Valittavat lähtötyypit ovat: RS232, RS422/RS485, analogivirta, analogijännite tai PNP.
Lue lisää: Haarukkavalokennot Leuze »


25...45 mm

ODSL8/_4-45 on erittäin pieni (48x38x15 mm + M12-liitin) suoraan kohteesta mittaava valokenno, joka on toteutettu näkyvällä punavalo-CCD-laserilla. 45 mm versio pystyy jopa 0,01 mm erottelukykyyn. Lähdöt ovat tyypistä riippuen kytkevät+analogiset (virta tai jännite) tai kytkevä+digitaaliset (RS232/485). Parametrointi PC-ohjelmalla.


50...100 mm

ODSL9/_100 "High Resolution" on erittäin tarkka mittaava laser-valokenno ja lähes tunteeton kohteen kiiltävyydelle tai pintarakenteelle. 100 mm version erottelukyky on jopa 0,01 mm, mittausaika 2 ms. Asettelua varten yläpinnassa on painikkeet ja LCD-näyttö. Lähtötyyppinä opetettava PushPull-lähtö ja analoginen jännite- tai virtalähtö tai sarjalähtö RS232/485 tai IO-Link-liitäntä. Sovelluskohteita ovat mm. kokoonpanolinjojen laadunvalvonta ja liikkuvien kohteiden pinnanmittaus (katso kohta Sovellusesimerkkejä).


25...200 mm

ODS 25 on pienikokoinen, muovikoteloitu, suoraan kohteesta mittaava infrapunavalokenno. Analogialähtö 1...10 V on opetettavissa painikkeella tai sähköisellä tulolla.


20...400 mm

ODSL8/_4-400 on erittäin pieni (48x38x15 mm + M12-liitin) suoraan kohteesta mittaava valokenno, joka on toteutettu näkyvällä punavalo-CCD-laserilla. Lähdöt ovat tyypistä riippuen kytkevät ja analogiset (virta tai jännite) tai digitaaliset (RS232/485). Parametrointi PC-ohjelmalla.


50...450 mm
50...650 mm

ODSL9/_450 ja  _650 ovat erittäin tarkkoja mittaavia laser-valokennoja ja lähes tunteettomia kohteen kiiltävyydelle tai pintarakenteelle. Geometrinen erottelukyky on 0,1...0,5 mm ja mittausaika 2 tai 4 ms. Asettelua varten kennon päällä on painikkeet ja LCD-näyttö. Lähtötyyppinä opetettava PushPull-lähtö ja analoginen jännite- tai virtalähtö tai sarjalähtö RS232/485 tai IO-Link-liitäntä. Sovelluskohteita mm. toimilaitteiden ja robottien asemointi ja korkeuden, leveyden tai halkaisijan mittaus (katso kohta Sovellusesimerkkejä).


20...500 mm

ODSL 8 Teach on erittäin pienikokoinen, metallikoteloitu, suoraan kohteesta mittaava CCD-laservalokenno. Kaksi kytkevää PushPull-lähtöä ja analogialähtö 1...10 V ovat opetettavat.


100...1400 mm

ODS 96 LED, 100...600 mm ja
ODS 96 LED, 100...1400 mm ovat perinteisellä infrapunavalolla toteutetut kohteesta mittaavat valokennot, valittavissa joko analogi- tai digitaalilähtöisinä. Parametrointi PC-ohjelmalla.


150...2300 mm

ODSL 96K ovat laservalolla toteutettuja, edullisia, muovikoteloituja, kohteesta mittaavia valokennoja. Valittavissa lähtötyypit 2xPP tai 2xPP+analogialähtö 1...10V. Parametrointiin ei tarvita tietokonetta, vaan opetus tapahtuu tyypistä riippuen joko painikkeella tai/ja sähköisellä tulolla.


60...2000 mm
200..5000 mm
300..10000 mm

ODSL 96B M ovat laser-valolla toteutettuja, metallikoteloituja, tehokkaita, kohteesta mittaavia valokennoja, jotka erillisten liitäntäyksiköiden avulla voidaan liittää kenttäväyliinkin. Parametrointi PC-ohjelmalla. Myös IO-Link-versioita.50...8000 mm

HT 10 on erittäin laajasti sovellettava laservalokenno kytkevällä lähdöllä ja IO-Link-liitännällä.

Lue lisää: Leuze ODS 10 ja HT 10... »50...8000 mm

ODS 10 on erittäin laajasti sovellettava, mittaava laservalokenno konfiguroitavalla analogilähdöllä ja IO-Link-liitännällä.

Lue lisää: Leuze ODS 10 ja HT 10... »


10 mm... 20 m

IKB 25×20m erikoisheijastinnauha
Optinen, kosketukseton ja edullinen inkrementtimittaus lineaariliikkeelle toteutetaan lukemalla IKB-erikoisheijastinnauhaa yhdellä tai kahdella peilivalokennolla.


0,2...30 m

ODSL 30 perustuu lähetetyn ja vastaanotetun valon vaihesiirron mittaukseen. Tekniikalla saavutetaan erinomainen mittatarkkuus 30 m saakka ja hyvä mittauksen musta/valko-suhde (kohteen värin vaikutus pieni). Laitteessa integroituna mitta-arvon LED-näyttö. Parametrointi laitteen kalvopainikkeilla tai PC-ohjelmalla (RS232). Liitettävissä kenttäväyliin erillisellä liitäntäyksiköllä (RS485). Myös Ex d -koteloitu versio.


0...50 m,
kulma 190°

ROD 4 on laserskanneri, joka mittaa etäisyyttä edessään 190 asteen levyisellä sektorialueella olevaan kohteeseen. 2 erillistä maks. 50 m tunnistusaluetta, joiden muodot aseteltavissa erikseen RODsoft-ohjelmalla. 4 erilaista tunnistusalueparia voidaan tallentaa laitteen muistiin. Tunnistettavan kappaleen minimikoko 20 mm (4 m etäisyydellä), 100 mm (15 m etäisyydellä). Lähtöinä 4 kpl PNP-transistorilähtöjä.

ROD 4 tarkemmin »


0,2...300 m

AMS300i -sarja 40, 120, 200 tai 300 m maksimietäisyys
AMS300 mittaa etäisyyttä kohteeseen kiinnitettyyn heijastimeen laservalon avulla, ja mittaa myös liikenopeuden (raja-arvotoiminto). Profibus- ja SSI-liitynnät samassa laitteessa (tyyppi AMS304i). Muut versiot PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, TCP/IP, CANopen, DeviceNet, InterBus, RS232/422, RS485. Absoluuttinen tarkkuus/vaihdettavuus tyypistä riippuen ± 2 ...5 mm, toistotarkkuus ± 0,3 ...1,5 mm.

AMS 300i tarkemmin »


.

0... 10000 m

BPS 300i RS232/RS422
BPS 301i RS485
BPS 304i Profibus DP
BPS 307i SSI
BPS 348i Profinet RT

perustuvat vaunun kulkureitin viereen liimattavan viivakoodinauhan tunnistamiseen laser-viivakoodilukijalla, jonka tekniikka mahdollistaa jopa ± 0,15 mm (3 sigma) toistotarkkuuden 10 km matkalla! Toteutus sallii myös linjan kaartumisen ja mutkat.

Viivakoodipaikannus tarkemmin »


0... 10000 m

BPS 8 RS232/RS485  on toimintaperiaatteeltaan sama kuin edelliset, mutta lukijalaite ja nauha ovat kooltaan pienemmät, ja lähtötyyppi on RS232/485.

Viivakoodipaikannus tarkemmin »


Mittausperiaatteet

Lineaariliikkeiden asemoinnissa käytetään kosketuksetonta, optista ja absoluuttista etäisyysmittausperiaatetta. Optisella mittauksella rakenteet saadaan yksinkertaisiksi ja asennus nopeaksi ja helpoksi.

Järjestelmässä kiinteään (tai liikkuvaan) asemaan kiinnitetty laite mittaa liikkuvaan (tai kiinteään) kohteeseen kiinnitetyn heijastimen etäisyyttä lähettämällä heijastimeen valoa. Lyhyemmillä etäisyyksillä on suoraan kohteesta heijastuvan valon mittaaminen mahdollista. Takaisin palaavasta valosta päätellään kohteen/heijastimen etäisyys.

Mittaustulos voi perustua valon vaihekulman muutokseen, palaavan valonsäteen saapumiskulmaan tai valon kulkuaikaan.

Tarkkuustermeistä

Etäisyysmittauksen laitteiden tarkkuus voidaan ilmaista usealla tavalla. Eri valmistajien tekniset tiedot perustuvat usein erilaiseen ilmaisutapaan*.

Toistettavuus (toistotarkkuus) on tärkeä termi laitetta valittaessa ja käytettäessä. Se ilmaisee millä tarkkuudella mittaustulos toistuu tietyssä kohdassa, kun mittauksissa on käytössä sama laite, sama ympäristö ja sama asennus.

Tarkkuus (absoluuttinen tarkkuus) tarkoittaa mittaustulosten vaihteluväliä todelliseen etäisyyteen verrattuna, kun mikä tahansa saman tyypin laite asennetaan mittaamaan etäisyyttä.

Vaihdettavuus kertoo mittaustulosten vaihtelun eri laitteilla samassa asennuksessa, samalla etäisyydellä.

* Kaikki edellä mainitut tarkkuudet ilmoitetaan useiden mittauskertojen tulosten todennäköisyyksinä. Tulokset ovat vertailukelpoisia vasta, kun tulosten yhteydessä ilmoitetaan, mikä osuus tuloksista osuu ilmoitetulle vaihteluvälille. Osuus ilmoitetaan prosentteina todennäköisyyden normaalijakaumasta. Prosenttiarvoille käytetään lyhenteenä seuraavia todennäköisyyslaskennan termejä:

 • 1 sigma = 68,3 % normaalijakaumasta = 68,3 % kaikista mittauksista on ilmoitetulla vaihteluvälillä
 • 2 sigma = 95,4 % normaalijakaumasta = 95,4 % kaikista mittauksista on ilmoitetulla vaihteluvälillä
 • 3 sigma = 99,75 % normaalijakaumasta = 99,75 % kaikista mittauksista on ilmoitetulla vaihteluvälillä

Muista verrata vain samalla sigma-arvolla ilmoitettuja arvoja! Pyydä valmistajalta tieto, jos sitä ei esiinny teknisten tietojen yhteydessä.

Lineaarisuus ilmaisee mittaustuloksen ja todellisen etäisyyden eron lineaarisuutta koko mittausalueella.

Erottelukyky (resoluutio) on termi, joka ilmaisee kuinka pieniin osiin mitattava matka voidaan laitteella jakaa. Laitteella on tekniikastaan aiheutuva minimierottelukyky, jonka puitteissa arvo on usein myös parametrinä valittavissa sovelluksen tarpeiden mukaiseksi.

Sovellusesimerkkejä

Sovellusesimerkkien kuvagalleria, rullaa alas saakka!

AMS300i korkeavarastomittauksissa:


AMS300i materiaalinkäsittelyssä:


AMS300i siltanosturissa:


AMS300i galvanointiprosessissa:


ODSL9 puutavaran leveysmittauksessa:


ODSL9 kokoonpanosolun laadunvalvonnassa:


ROD4 varastohyllyn reunan valvonnassa:


ROD4 pakkausmäärän mittauksessa:


Tiedostot

Tuotetiedot valmistajan verkkosivulla Leuze.com:

IKB-inkrementtinauhan  datalehti: Leuze IKB 25x20m en (pdf)
- Leuze-tuote 50115208 - IKB 25x20m

Tuoteluettelot valmistajan verkkosivulla: Leuze.com > Download »

Yhteystiedot

 • Lapp Automaatio Oy
  Martinkyläntie 52
  FI-01720 Vantaa
  Puhelin: 020 764 64
  Faksi: 020 764 6820
  info.automaatio(at)lappgroup.com
  Yhteystiedot »